PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.

Assistant professor, Department of Physical Education and Health Education


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bldg. D/1024
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5737
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (roz. Pillerová), vdaná, 2 děti
Pracoviště
 • Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví ke zdraví, Poříčí 31, 603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
 • garantka organizačních záležitostí týkajících se spolupráce PdF a LF MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1999 – 2008: PdF MU, doktorský studijní program Pedagogika (Ph.D.)
 • 2006: PdF MU, státní rigorózní zkouška v oboru Učitelství pro ZŠ (PhDr.)
 • 1998 – 1999: jazyková škola KPC (anglický jazyk)
 • 1993 – 1998: PdF MU, magisterský studijní program Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, kombinace biologie – odborné předměty zaměřené na život v rodině (Mgr.)
 • 1989 – 1993: Gymnázium v Brně, Slovanské náměstí 7
 • 1981 – 1989: Základní škola v Brně, Slovanské náměstí 2
 • Vzdělávací kurzy
 • 2003: kurz prevence hlavních zdravotních rizik školní mládeže (24 hodin)
 • 2002: kurz školních metodiků prevence (60 hodin)
Přehled zaměstnání
 • 1999 – dosud: odborná asistentka na PdF MU (částečný úvazek)
 • 1999 – dosud: odborná asistentka na LF MU (částečný úvazek)
 • 2001 – 2004: učitelka na ZŠ v Brně, Bakalovo nábřeží 8 (částečný úvazek)
 • 2013 - 2015: externí pracovnice NÚV v Praze
 • 2016 - dosud: odborný pracovník v Centru podpory veřejného zdraví, SZÚ (částečný úvazek)
Pedagogická činnost
 • 1999 – dosud: výuka na PdF MU - viz IS
 • 1999 – dosud: výuka na LF MU - viz IS
 • 2001 – 2004: výuka na ZŠ v Brně, Bakalovo nábřeží 8 (učitelka, částečný úvazek)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Výčet hlavních činností za posledních 10 let v oboru:
 • - koordinátorka pro oblast výživy: projekt MŠMT Pokusné ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků ZŠ (Pohyb a výživa) (č. j. MSMT-5488/2013-210), 2013-2015
 • - členka řešitelského týmu: výzkumný záměr MŠMT Škola a zdraví pro 21. století (MSM0021622421), 2005-2011
Akademické stáže
 • Zahraniční stáže
 • 2002: E.-M.-A. Universität Greifswald, SRN (1 týden)
Mimouniverzitní aktivity
 • Další odborná činnost:
 • - členka Společnosti pro výživu
 • - členka Fóra prevence dětské nadváhy a obezity
Ocenění vědeckou komunitou
 • - členka pracovní skupiny MZ ČR pro návrhy postupů k implementaci Globální strategie WHO pro výživu, fyzickou aktivitu a zdraví
Vybrané publikace
 • MUŽÍKOVÁ, Leona. Názory občanů České republiky na vzdělávání v oblasti výživy. Hygiena. Tigis s.r.o., 2017, roč. 62, č. 2, s. 45-49. ISSN 1802-6281. info
 • HAVEL, Jiří, Marcela JANÍKOVÁ, Vladislav MUŽÍK a Leona MUŽÍKOVÁ. Analýza a perspektivy utváření pohybového a výživového režimu žáků na prvním stupni základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 229 s. Tělesná výchova a výchova ke zdraví, sv. 1. ISBN 978-80-210-8463-6. info
 • BŘEZKOVÁ, Veronika, Leona MUŽÍKOVÁ a Halina MATĚJOVÁ. Výživová doporučení pro laiky. Výživa a potraviny. Výživaservis s.r.o., 2014, roč. 5/2014, s. 77-80. ISSN 1211-846X. info
 • MUŽÍK, Vladislav, Leona MUŽÍKOVÁ a Hana DVOŘÁKOVÁ. Pohyb a výživa. Šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2014. ISBN 978-80-7481-069-5. info
 • MUŽÍKOVÁ, Leona, Veronika BŘEZKOVÁ a Vladislav MUŽÍK. Výživa i pohyb. Pracovní sešit pro VIP školáky 1. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2014. ISBN 978-80-7481-071-8. info
 • MUŽÍKOVÁ, Leona, Veronika BŘEZKOVÁ a Vladislav MUŽÍK. Výživa i pohyb. Pracovní sešit pro VIP školáky 2. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2014. ISBN 978-80-7481-073-2. info
 • MUŽÍKOVÁ, Leona, Veronika BŘEZKOVÁ a Vladislav MUŽÍK. Výživa i pohyb. Pracovní sešit pro VIP školáky 3. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2014. ISBN 978-80-7481-075-6. info
 • MUŽÍKOVÁ, Leona, Veronika BŘEZKOVÁ a Vladislav MUŽÍK. Výživa i pohyb. Pracovní sešit pro VIP školáky 4 - 5. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2014. ISBN 978-80-7481-078-7. info
 • MUŽÍKOVÁ, Leona. Podněty pro implementaci výchovy ke zdraví do školních vzdělávacích programů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD, 2010, 141 s. ISBN 978-80-210-5328-1. info

14. 7. 2017

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.