Mgr. et Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D.

Department head, Department of Physical Education and Health Education


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bldg. D/-1008
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5416
E‑mail:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Viktor Pacholík, born December 15th 1979 in Kroměříž, Czech Republic
Department
 • Department of Social Sciences in Sport, Faculty of Sports Studies, Masaryk University, Brno, Sladkého 13, 617 00
Employment - Position
 • Assistant in the area of Sports Psychology
 • Student of the doctoral program, in the area of Kinanthropology; topic of the dissertation: Research of the impact of the Halliwick method of swimming on reducing the anxiety of water environment in children and youth
Education and Academic Qualifications
 • 2010 Course of applied psychodiagnostics – Test methods
 • 2010 Systematic complex education of research workers in the area of management of science and research as an essential feature of research efficiency (the PREFEKT project)
 • 2009 Time management (program of Consultancy centre of the Masaryk University)
 • 2007 Certificate in Psychomotricity 2006 Licence A, B Instructor of the Halliwick method of swimming
 • 2006 seminar Penetration into basal structure of autoregulation of personality: questionnaires PASKO, SPARO, BAROM, SUPSO, SIPO and DUSIN
 • 2002 State final examination at the Faculty of Education, MU Brno
 • 1998 School leaving examination at Secondary institute of education, Kroměříž
Employment
 • 2008 – till now, Masaryk University, Faculty of Sports Studies
Teaching Activities
 • Seminars: sports psychology, psychomotricity, special physical education, swimming, the Halliwick method Concept
 • Tutor and opponent of bachelor theses
 • Courses: psychomotricity, the Halliwick method of swimming
Scientific and Research Activities
 • Concentration of attention as one of the conditions of successful performance in biathlon shooting. Specific research of the Faculty of Sports Studies. Project co-solver
 • Multimedia educational material for the Halliwick Swimming Concept. Grant of the FRVŠ – project solver. 2011
 • Consultancy at the Masaryk University – Psychomotor therapy. Development project of the Czech Ministry of Education. Project co-solver. 2010
 • Via movement against civilization diseases. Ministry of Health. Project co-solver. 2009
 • Consultancy at the Masaryk University – Psychomotor therapy. Development project of the Czech Ministry of Education. Project co-solver. 2009
 • Innovation of study subjects and cooperation development in improving the teacher competences in primary and secondary schools. Development project of the Czech Ministry of Education, n 63. Project co-solver and administrator. 2009
 • • The impact of the experience pedagogy on changes of anxiety in children – the main author. Within the specific research of PhD students, FSpS, MU, 2006. Methodology DVD for psychomotricity – co-author. Within the specific research of PhD students, FSpS, MU, 2006
 • The research of value orientations in sport – co-author. Grant GAAV
 • Development of continuing education and improvement of teachers qualification at primary, secondary school and universities and Innovation and preparation of study plans. Co-author and administrator. 2008
 • The Halliwick method of swimming for health. January-December 2007. Project FRVŠ n. 679/2007. The main author
 • Methodology DVD of the Halliwick method of swimming. Within the specific research of PhD students, FSpS, MU, 2007. The main author
Internship and stays for the purpose of study or work
 • 2010 5-day stay at the Matej Bel University in Banská Bystrica (ERASMUS)
 • 2007 5-day stay at the Komenský University in Bratislava (the “Partnership Between Universities” program)
 • 2012/10/22 – 2012/10/26: University of Ljubljana, Faculty of Education, Ljubljana, SVN
  • CZ.1.07/2.4.00/17.0037
University Activities
 • Instructor and Organizer of the Halliwick Concept courses and Psychomotricity courses
Activities Outside University
 • Exceptional member of the Czech-Moravian Society of Psychology
 • Member of the Czech Association of Kinanthropology
 • Member of the Slovak Scientific Association of Physical Education and Sport
 • Member of the Czech Society of Psychology Students
 • Exceptional member of the Sports Psychology Association
 • arrangement and instruction of psychomotor courses for pedagogical workers
 • arrangement and instruction of courses of the Halliwick Concept
 • active participation in seminars and conferences: International conference na téma Psychologie zdraví (pořadatel: Sekce psychologie zdraví ČMPS)
 • Seminar Kineziterapie v péči o psychiatrické klienty (garant semináře: Asociace psychologů sportu ČR)
 • National conference Primární prevence rizikového chování (pořadatel: Centrum pro adiktorlogii Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty UK v Praze)
 • International conference Prožitek - zážitek - zkušenost (pořadatel: Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem. 21. - 23.4.2006 )
 • International conference Školská pripravenosť detí v kontinuite predškolskej a elementárnej edukácie. Banská Bystrica (Slovenská rep.): 8.6.2006
 • International conference Ďuričove dni - násilie na školách. Banská Bystrica: 31.8. - 2.9.2006
 • International conference Aging and physical activity 2006. Poznań - Leszno: 15. - 17.9.2006
 • International conference Sport psychology (pořadatel: National Sport Center of Slovakia and FEPSAC). Bratislava: 27. 10. 2006
 • International conference Sport a kvalita života 2006 (pořadatel: Fakulta sportovních studií MU). Brno: 9. – 11. 11. 2006
 • Seminar Metodologie a statistika v kinantropologickém výzkumu (pořadatel: FTK UP). Olomouc: 4. 4. 2007
 • International conference Prožitek jako základní element zážitkové pedagogiky (pořadatel: Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem). Český Ráj, Bukovina: 11. – 13. 5. 2007
 • Konference Prvé psychomotorické dni. Bratislava: 8. 6. 2007.
 • International conference Teoretické základy zdraví (pořadatel: FTVS UK). Praha: 14. – 15. 6. 2007
Major Publications
 • PACHOLÍK, Viktor, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Michaela JURÁNKOVÁ a Jan MACH. KOMPARACE OSOBNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK MEZI VYBRANÝMI JEZDCI DRÁHOVÉ CYKLISTIKY A BMX (BIKROSAŘI). In vědecká konference Od výskumu k praxi. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3. info
 • PACHOLÍK, Viktor a Marie BLAHUTKOVÁ. Plavání osob se specifickými potřebami. In Alena Buková, Karol Lukáč. Rekreačný šport, zdravie, kvalita života. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav telesnej výchovy a športu, 2012, s. 233-239. ISBN 978-80-7097-935-8. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Viktor PACHOLÍK. Psychologie sportu v praxi 2012 aneb Nedílná součást přípravy sportovce. Sborník abstraktů z mezinárodní odborné konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 36 s. ISBN 978-80-210-5976-4. URL info
 • PACHOLÍK, Viktor a Marie BLAHUTKOVÁ. Halliwickův koncept jako prostředek odstraňování anxiozity z vodního prostředí osob s tělesným postižením. In Marie Blahutková, Viktor Pacholík. Psychologie sportu v praxi 2012 aneb Nedílná součást přípravy sportovce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, Asociace psychologů sportu České republiky, 2012, s. 135-147. ISBN 978-80-210-5976-4. URL info
 • ONDRÁČEK, Jan, Viktor PACHOLÍK, Božena PAUGSCHOVÁ, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Zdeněk VÍTEK. Concentration of Attention and Creating a Psychological Characteristics of Czech National Men Team in Biathlon. Acta Universitatis Matthiae Belii, Physical Education and Sport. Banská Bystrica: Matej Bel University Banská Bystrica, 2012, Vol. IV, No. 2/2012, s. 88-100. ISSN 1338-0974. URL info
 • PACHOLÍK, Viktor. Osobnostní dimenze učitele tělesné výchovy na středních školách. In PaedDr. Gustav Bago, Ph.D. Soudobé podněty v pedagogice tělesné výchovy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 37-55. ed. 1. ISBN 978-80-210-5932-0. URL info
 • PACHOLÍK, Viktor, Jan ONDRÁČEK, Zdeněk VÍTEK a Sylva HŘEBÍČKOVÁ. Psychologická charakteristika reprezentačního družstva mužů ČR v biatlonu. In Baláková, V., Kirchner, J. Psychologie sportu v praxi 2011 aneb Nedilná součást přípravy sportovce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011, s. 70-80. ISBN 978-80-7308-375-5. info
 • PACHOLÍK, Viktor. Osobnostní dimenze učitele tělesné výchovy na středních školách. In Výchova ke zdraví a kvalita života III. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2011, s. 286-296. ISBN 978-80-7394-303-5. info
 • PACHOLÍK, Viktor. Výskyt úzkosti u dětí mladšího školního věku na vybraných brněnských školách. In Řehulka, Evžen;. school and health 21 sTUDIE K VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 191-196. ISBN 978-80-210-5722-7. info
 • PACHOLÍK, Viktor. Bess H. Marcus, LeighAnn H. Forsyth, Psychologie aktivního způsobu života: Motivace lidí k pohybovým aktivitám. Brno: Masarykova univerzita, 2010. info
 • PACHOLÍK, Viktor a Jiří VOBORNÝ. Využití dotazníku SUPSO v posuzování subjektivních prožitků a stavů fotbalových rozhodčích. In Daniel Heller, Pavel Michálek. 28. Psychologické dny: "Cesty psychologie a psychologie cest". Praha: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, 2010, s. 498-508. ISBN 978-80-213-2193-9. info
 • PACHOLÍK, Viktor, Iva VLČKOVÁ a Marie BLAHUTKOVÁ. Halliwickova metoda plavání. první. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 43 s. ISBN 978-80-210-4840-9. info
 • PACHOLÍK, Viktor. Stres - civilizační problém dnešní doby. In Pohybem proti civilizačním chorobám. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 46-77, 31 s. ISBN 978-80-210-5110-2. info
 • PACHOLÍK, Viktor. Bez vozíku nad vodou - prožitkem ke kvalitě života vysokoškolských studentů. In Health Education and Quality of Life II. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, 2009, 6 s. ISBN 978-80-7394-180-2. info
 • PACHOLÍK, Viktor, Martin SEBERA, Petr HUTA a Marie BLAHUTKOVÁ. Halliwickova metoda plavání. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X. URL info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Viktor PACHOLÍK. Výkonová motivace a vrcholový sport. In Současný sportovní trénink. první. Praha: Olympia a ČOV, 2008, s. 252 - 257, 5 s. ISBN 978-80-7376-079-3. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Viktor PACHOLÍK, Dagmar TRÁVNÍKOVÁ, Ladislav BEDŘICH a Barbora JALOVECKÁ. The influence of socially economical processes on changes of psychological parameters of the personality of a university student with sport specialization. In Rudikovskije čtenija. první. Rostov na Donu: Ruská asociace psychologů tělesné výchovy a sportu, 2008, s. 52-55. info
 • PACHOLÍK, Viktor. Stres - civilizační problém dnešní doby. In Zvedni se a běž. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 7-16. Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-4790-7. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Viktor PACHOLÍK. Vrcholový sportovní výkon a reakce okolí. In Heller, Daniel; Charvát, Michal; Sobotková, Irena. XXVI. Psychologické dny. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 8 s. ISBN 978-80-210-4938-3. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Lucie BRŮŽKOVÁ a Viktor PACHOLÍK. Využití psychomotorických činností v rámci komplexní péče u dětí se zrakovým postižením. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - s narušenou komunikační schopností. Brno: Paido, 2008, 10 s. ISBN 978-80-7315-167-6. info
 • PACHOLÍK, Viktor a Marie BLAHUTKOVÁ. Pohyb jako fenomén moderního zivotního stylu handicapovaných - Halliwickova metoda plavání. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2008, 6 s. ISBN 978-80-7041-994-6. info
 • PACHOLÍK, Viktor a Marie BLAHUTKOVÁ. Halliwickova metoda plavání v práci s handicapovanými osobami. In Prostriedky edukácie v škole 21. storočia. 1. vyd. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela a Centrum vzdelávania doktorandov pri PF UMB, 2008, s. 189-192. ISBN 978-80-8083-565-1. URL info
 • PACHOLÍK, Viktor. Psychomotorická terapie - webová prezentace. 2008. URL info
 • PACHOLÍK, Viktor. Výzkum vlivu Halliwickovy metody plavání na odstranění anxiozity z vodního prostředí u dětí a mládeže. In Kinantropologické aspekty v psychologii a sportu. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2007, s. 75 - 79. ISBN 978-80-210-4318-3. info
 • PACHOLÍK, Viktor. Halliwickova metoda plavání jako cesta zážitkem pro odbourávání anxiozity. In Prožitek - zážitek - zkušenost. 2007. ISBN 978-80-7044-849-6. info
 • PACHOLÍK, Viktor a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Vliv psychomotorické hry na rozvoj komunikačních schopností předškolních dětí. In Škola-edukácia-priprava učiteľa IV.: Školská pripravenosť detí v kontinuite predškolskej elementárnej edukácie. prvé. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007, s. 214-219. ISBN 978-80-8083-359-6. info
 • PACHOLÍK, Viktor, Daniela JONÁŠOVÁ a Marie BLAHUTKOVÁ. Pohybové aktivity zrakově postižené mládeže. In Sport a kvalita života 2007. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 102-107. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • PACHOLÍK, Viktor a Marie BLAHUTKOVÁ. Výuka psychomotoriky na FSpS MU. In Prvé psychomotorické dni. 2007. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Lucie BRŮŽKOVÁ a Viktor PACHOLÍK. Koncepce výuky zdravého životního stylu na FSpS MU pro tvorbu školních vzdělávacích projektů. In Teoretické základy zdraví. 2007. info
 • PACHOLÍK, Viktor. Výskyt anxiozity u dětí. In Sport a kvalita života 2007. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 4 s. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • PACHOLÍK, Viktor a Petr HUTA. Halliwickova metoda plavání - webová prezentace. 2007. URL info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Viktor PACHOLÍK. Halliwickova metoda plavání. Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. Praha: Gnosis, 2006, roč. 109, č. 18, s. 16-17. ISSN 0139-5718. Dostupná také elektronická verze článku info
 • PACHOLÍK, Viktor a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Selected psychomotor activities for seniors. In Aging and Physical Activity 2006. 2006. ISBN 978-83-923916-2-3. info
 • SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ, Viktor PACHOLÍK a Pavlína RALEVSKÁ. Doping a hodnotové orientace u vrcholových sportovců adolescentů. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: PdF UHK, 2006, s. 87-93, 8 s. ISBN 80-7041-104-X. URL info
 • SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ, Viktor PACHOLÍK a Martin ZVONAŘ. Aging and E-learning. In Aging and Physical Activity 2006. Rydzina; Poland: University School of Psysical Education, Poznan, 2006, s. 55-55. ISBN 83-923916-2-4. info
 • PACHOLÍK, Viktor. Halliwickova metoda plavání jako prostředek odstraňování anxiozity z vodního prostředí. In Sport a kvalita života 2006. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2006, 6 s. ISBN 978-80-210-4145-5. info
 • PACHOLÍK, Viktor a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Alternativní metody ve výuce školní tělesné výchovy pro zjištování vztahu mezi žáky. In Násilie na školách. prvé. Banská Bystrica (SR): Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2006, s. 214 - 224. ISBN 978-80-8083-312-1. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar a Viktor PACHOLÍK. Vliv školní telesné výchovy na agresivitu a projevy agresivního chování adolescentu. In Zborník príspevkov z 2. rocníka medzinárodnej vedeckej konferencie "Duricove dni". Banská Bystrica (SR): Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2006, s. 324 - 331. ISBN 978-80-8083-312-1. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar a Viktor PACHOLÍK. Trénink pozornosti u dětí s poruchami chování. In Školská pripravenosť detí v kontinuite predškolskej elementárnej edukácie. prvé. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 2006, s. 124-128. ISBN 978-80-8083-359-6. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Viktor PACHOLÍK a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. "Laciné" hraní. Gymnasion. Praha: Prázdninová škola Lipnice, 2006, roč. 2/2006, č. 6, s. 63-64. ISSN 1214-603X. info

2011/03/17

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.