CV

Curriculum vitae

Person Identification
 • Jindřiška Svobodová, RNDr.

Workplace
 • Dept. of Mathematics
  Dept. of Physics
  PdF Masaryk university Brno
  Poříčí 7
  CZ-603 00 Brno

Employment Position
 • Associate Professor

  Lector

Employment Summary
 • 1992-2019 Associated lecturer: Dept. of Physics, Faculty of Education, Masaryk University Brno
Pedagogical Activities
 • Lectures:

 • General Physics for students
 • How Science Works
 • since 1990- PdF MU Brno

Academical Stays
 • 1997-99 stays in the frame of TEMPUS S_JEP 11555 project at HU Berlin and PH Freiburg

 • 2001-02 Latvia, Rīgas Tehniskā universitāte

University Activities
 • 1997-01 x elected member of the Senate of the PdF Masaryk University Brno

 • member of the Comission for reasearch and science at PdF MU Brno

Extrauniversity Activities
 • FVS JČMF (CZ) (Union of Czech Mathematicians and Physicists)
 • coordinator of a european university project “Program of professional in-service training of science teachers ”
 • activities aimed at popularization of physics lectures with experiments for physics teachers
Selected Publications
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. THOUGHT EXPERIMENTS FROM EARLY COSMOLOGY FOR STUDENTS. 2023. https://library.iated.org/ stránka konference info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. THOUGHT EXPERIMENTS FROM EARLY COSMOLOGY FOR STUDENTS. In INTED2023 Proceedings. 1. vyd. Valencia: INTED2023, 2023, s. 302-306. ISBN 978-84-09-49026-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/inted.2023.0114. https://library.iated.org/publications/INTED2023 stránka se seznamem konference info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Dva demonstrační experimenty a dva myšlenkové problémy z Newtonových Principů. In VNUF 24, UHK. 2019. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. The Experience of Cosmology Course for Beginners. In SCON International Convention on Astro Physics and Particle Physics. 2019. URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. THE PREREQUISITES FOR TEACHING COSMOLOGY IN SCIENCE CURRICULUM. 2019. The PTEE conference is a 2-day bi-annual event dedicated to the didactics of physics teaching and the role and importance of physics in engineering education info
 • NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. Experimenty a myšlenkové problémy z Principů. Online. In Křížová Michaela. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 24. 1. vyd. HKU: Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové, Jednota českých matematiků a fyziků Fyzikální pedagogická společnost, 2019, 5 s. URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Demonstration Experiments and Thought Problems from Newton’s Principia. In International Congress on Education Sciences and Learning Technology (ICESLT). 2019. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Zajímavosti vybrané z Newtonových Principů. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 25. 2019. VNUF, MFF KU, Praha info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. The Scientists as Public Figures. In Mathematicians and scientists as public figures: Living in Ivory Towers? Telč 2018. 2018. Dept. of Mathematics, Faculty of Education, Masaryk University in Brno, Dept. of Mathematics and Descriptive Geometry, VSB-Technical Univ. of Ostrava, in co-operation with the Union of Czech Mathematicians and Physicists and the Czech Society for History info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. A New Variation of Probability Paradox. In ICAS 2018 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN STATISTICS. 2018. ISBN 978-605-68450-0-0. URL info
 • NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. What are Science Teacher’s Ideas about the Universe? (AIP). In Valovicova, L; Ondruska, J. AIP Conference Proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2017, s. 2045-2048. ISBN 978-0-7354-1472-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1063/1.4974401. URL URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. The Role of Theory in University Science Education. In Proceedings of IAC-TLEl 2017. 1. vyd. Budapest: Czech Institute of Academic Education, 2017, s. 86-89. ISBN 978-80-88203-00-1. Proceedings of IAC-TLEl 2017 info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška, Jan NOVOTNÝ a Jana JURMANOVÁ. Informal Teaching of Special Theory of Relativity. In Leoš Dvořák. Scientia in Educatione, Vol 8 (2017) Keynotes and selected papers from the International Conference on Physics Education, ICPE-EPEC 2013 (Special Issue). Praha: Karolinum Press, 2017, s. 254-259. ISSN 1804-7106. URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. The Reflection of the Basic Cosmology Hypothesis. The Academic Journal of Science. London, 2017, Vol. 07, No. 02, s. 309-312. ISSN 2165-6282. URL URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. "The Similarity between Science Ideas of Today's Students and Those of Early Scientists". In ICEET Barcelona 2017: 19th International Conference on Education and Educational Technology. 1. vyd. Barcelona: Academy of Science, Engineering and Technology, 2017, s. 2630-2631. ISSN 2522-3631. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Slaná voda pro fyzika? In Veletrh nápadů učitelů fyziky. 2017. URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. The Role of Creative Thinking in Science Education. Venice: World Academy of Science, Engineering and Technology, International Science Index 112, 2016, 2016. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. The Role of Creative Thinking in Science Education. In Education and Social Sciences 2016 Venice. 2016. ICESS 2016 : 18th International Conference on Education and Social Sciences info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. What are science teacher’s ideas about the Universe? In DIDFYZ 2016 „Od koreňov po súčasné vzdelávanie vo fyzike“,. 2016. stránky konference info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. THE RECEPTION OF THE BASIC COSMOLOGY HYPOTHESIS. In The International Journal of Arts & Sciences. 2016. ISSN 1943-6114. https://www.ijasconferences.org/new-cover-page/ info
 • NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. THE ROLE OF CREATIVE AND CRITICAL THINKING IN SCIENCE EDUCATION. In Euro-American Conference for Academic Disciplines, IJAS Conference of the International Journal of Arts and Sciences. 2015. URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Student’s Skills and Knowledge of the Universe. In Teacher of the 21st Century: Quality education for quality teaching, Association for Teacher Education in Europe (Riga). 2015. URL info
 • NOVOTNÝ, Jan, Jindřiška SVOBODOVÁ a Jana JURMANOVÁ. Informal Teaching of Special Theory of Relativity. In Leoš Dvořák and Věra Koudelková. The International Conference on Physics Education Active learning – in a changing world of new technologies Conference Proceedings. 1. vyd. Prague: Charles University in Prague, MATFYZPRESS publisher, 2014, s. 607-612. ISBN 978-80-7378-266-5. Publication of ICPE-EPEC 2013 Conference Proceedings info
 • NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. Jak pracuje věda V.2. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 112 s. TeePee. ISBN 978-80-210-6942-8. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Perspektivy a koncepce přírodovědného vzdělávání. Online. In Magnanimitas, Hradec Králové, The Czech Republic. Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2013. 1. vyd. Hradec Králové: European Insitute of Education, 2013, s. 167-171, 4 s. ISBN 978-80-905243-6-1. URL info
 • NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. The Cartoon Guide to Relativity. 1. vyd. Kosice, Slovakia: The Hands-on Science Network, 2013, s. 327-330. ISBN 978-989-98032-2-0. URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Modelové kresby pro výuku přírodovědných předmětů. In Hájková Eva, Vémolová Rita. XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. 1. vyd. Brno: University of Defence, 2013, 8 s. ISBN 978-80-7231-923-7. info
 • TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Inquiry-based Science Education and Experiments. In A. Krajna, L. Ryk, K. Sujak-Lesz. Problemy dydaktyki fizyki. Wroclaw: Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wroclawskiego, 2013, s. 111-124. ISBN 978-83-7432-992-7. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Průzkum dovedností pro teorii relativity. In Novotná, Jiřina. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 169-176. ISBN 978-80-210-6635-9. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Jindřiška SVOBODOVÁ a Jana JURMANOVÁ. Informal Teaching and Learning of Special Theory of Relativity. 2013. ISBN 978-80-7378-243-6. info
 • MILÉŘ, Tomáš, Jan HOLLAN a Jindřiška SVOBODOVÁ. The inclusion of environmental issues is an important component of science education. In World Conference of Physics Education. 2012. Edited by M. Fatih Taşar, Gazi Üniversitesi, Ankara, Turkey info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Albedo ve školním experimentování. Praha: JČMF, 2012, s. 279-281. ISBN 978-80-87343-13-5. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška, Tomáš MILÉŘ a Jan HOLLAN. Physics and Environmental Studies for Teachers. In Pavel Koktavý. New Trends in Physics 2012. 1. vyd. Brno: Faculty of Engineering and Commmunication, 2012, s. 246-249. ISBN 978-80-214-4594-9. NEW TRENDS IN PHYSICS 2012 info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jindřiška SVOBODOVÁ. Fyzika pro budoucí učitele základních škol na Masarykově univerzitě. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 2012, roč. 2012, č. 5, s. 380-382. ISSN 0009-0700. URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Edutainment ve vzdělávání dospělých. In Mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Sborník abstrakt a elektronických verzí recenzovaných příspěvků. 1. vyd. Brno: UNOB, 2011, 2 s. ISBN 978-80-7231-779-0. URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Praktické ukázky témat s elektronickou podporou. In Zukerstein. Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP, 2011, 3 s. ISBN 978-80-7414-353-3. URL info
 • SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010, 55 s. ISBN 978-80-210-5105-8. URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Hana SVATOŇOVÁ. Environmentální ukazatele - data pro rozvoj syntézy vědomostí a dovedností ve škole. In Škola a zdraví 21. 2009. URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Ukázkové hodiny fyziky s využitím simulací. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 14. 1. vyd. Brno: Jednota Českých matematiků a fyziků, 2009, 270 s. ISBN 978-80-210-5022-8. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Leslieho kostka a Ritchieho pokus. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 13. 1. vyd. Plzeň: JČMF, 2008, 3 s. ISBN 978-80-7043-728-5. souhrný text info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Uhlíková daň. Vesmír : přírodovědecký časopis AV ČR. Praha: Vesmír, 2008, roč. 2008, č. 9, s. 616-619, 3 s. ISSN 0042-4544. Přírodovědecký časopis info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jiří SVOBODA. Problém zvaný fotovoltaika. Ekolist. Praha: BEZK, 2008, roč. 2008, 12/, s. 1-2. ISSN 1211-5436. URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Velmi rozumné rozhodnutí -- pasivní dům. ENERGIE KOLEM NÁS. R.Smieja-SPAR, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 40-43. ISSN 1214-5998. URL URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Petr SLÁDEK. Scientific activities in school education. In Contemporary School Practice and Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008, s. 43-46. SCHOOL AND HEALTH 21, 3/2008. ISBN 978-80-7392-042-5. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jiří SVOBODA. Reálné cesty snižování oxidu uhličitého. Vesmír : přírodovědecký časopis AV ČR. Praha: Vesmír, 2007, roč. 2007, č. 10, s. 655-659. ISSN 0042-4544. URL URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Průpravné pokusy pro IR a problematiku skleníkových plynů. In Sborník veletrhu nápadů učitelů fyziky. 12. vyd. Praha: FPS JČMF, 2007, s. 69-71. ISBN 978-80-7043-728-5. URL URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Trendy výstavby pasivních domů. In Energokoncepty II - Navrhování budov. 1. vyd. Bratislava: STU FA Bratislava, 2006, s. 32-33, 4 s. ISBN 80-227-2495-5. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Školní fyzika v environmentálním kontextu. In VYLEŤAL, Jiří. Veletrh nápadů učitelů fyziky 11. 1. vyd. Olomouc: JČMF, 2006, s. 48-50. ISBN 80-244-1491-0. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Inovace stavební koncepce pro pasivní domy. Stavitel : měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 2006, roč. 2006, č. 10, s. 8-11. ISSN 1210-4825. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Nová stavební koncepce pro pasivní domy. In NOVÁKOVÁ, Jitka a Jiří SVOBODA. Pasivní domy 2006. 1. vyd. Brno: Centrum pasivního domu, 2006, s. 256-257. ISBN 8021431466. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Pasivní domy - výzva dneška. Portál TZB-info. Praha: TZB, 2006, roč. 2006, č. 12, s. 1-2. ISSN 1801-4399. URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Pavla PITNEROVÁ. Portál pro školní vzdělávací programy. Brno: Projekt MŠMT, 2006. URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Petr SLÁDEK. The innovative concepts for passive house. In Solar Renewable Energy Sources 2005 - Proc. Firenze: Comenius University Press, 2005, s. 145-146. ISBN 80-223-2048-X. info
 • JURMANOVÁ, Jana, Jan NOVOTNÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Albert Einstein:"Jak vidím svět". 2005. výstava URL URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Optimalizace pláště budov. In SVOBODOVÁ, Jindřiška. 3.matematický workshop VUT. Brno: FAST VUT, 2004, s. 91-92. ISBN 80-214-2741-8. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. S tyčí nebo bez tyče. In Sborník z konference Veletrh nápadů učitelů fyziky. 1. vyd. Brno: JČMF, 2004, s. 51-25, 2 s. ISBN 80-7315-084-0. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Stanislav ŠŤASTNÍK. Projevy materiálové koncepce na účinnost nízkoenergetických staveb. In SVOBODOVÁ, Jindřiška. Sborník vybraných přednášek Snižování energetické náročnosti budov. Ostrava: Dům techniky, 2002, s. 25-30. ISBN 8002015088. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Stanislav ŠŤASTNÍK. Simulace teplotní dynamiky NED. In Sborník vybraných přednášek Snižování energetické náročnosti budov. 1. vyd. Ostrava: Dům Techniky, 2002, s. 43-47. ISBN 8002015088. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Environmental Awareness in Physics Education. In New Trends in Physics. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 2001, s. 528-531. ISBN 80-214-1992-X. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Cost Effective Steps for Energy Efficient Building. In Sustainable Building & Solar Energy. 1. vyd. Czech Republic: Technology Centre of the Academy of Sciences CR, 2001, s. 94-96. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Model nízkoenergetického domu. In SVOBODA, Jiří. Sborník prací VUT. 1. vyd. Brno: XI. mezinárodní vědecká konference VUT, Akademické nakladatelství CERM, 1999, s. 23-26, 130 s. ISBN 80-214-1432-4. info
 • BRABLEC, Antonín, František ŠŤASTNÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Teaching of modern measurement methods. 1. vyd. Brno: Proceedings of the SEFI WGP Seminar EMEPE 98, 1998, 4 s. 13-17 October 1998, Brno, Czech Republic, pp.53-56. ISBN 80-214-122. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Masarykova univerzita. Hypertext a prostředí WWW. Matematika, Fyzika, Informatika. Praha: Prometheus JČMF, 1998, VII, č. 9, 6 s. ISSN 1210-1761. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Masarykova univerzita. Jak hledat a najít na WWW. Matematika, Fyzika, Informatika. Praha: Prometheus JČMF, 1998, VIII, č. 2, 6 s. ISSN 1210-1761. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. O stochastických a deterministických dějích. In Sborník 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996, 6 s. ISBN 80-210-1405-9. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Akustické emise. In Fyzikální sborník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996, s. 52-56. ISBN 80-210-1405-9. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška, Vilma BURŠÍKOVÁ a Masarykova univerzita. Nové fyzikální praktikum pro čtyřleté učitelské studium. 1. vyd. Technická univerzita Ostrava VŠB: JČMF, 1996, 4 s. 12.konference JČMF Sborník příspěvků. info
 • PAZDERA, Luboš a Jindřiška SVOBODOVÁ. Výpočetní technika pro učitele fyziky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993, 61 s. ISBN 8021008393. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Lasery v lékařství. In Fyzika a didaktika fyziky. 1. vyd. Masarykova univerzita v Brně: PDF MU, 1993, s. 56-60, 4 s. ISBN 80-210-086. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Fyzikální praktikum. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1992, 34 s. ISBN 8021004975. info

2023/03/10

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.