PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Assistant professor, Department of Special and Inclusive Education


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bldg. A/2006
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4564
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.
Faculty/University
 • Faculty of Education, Masaryk University, Brno
Function, current position
 • assistant professor
Education and academic qualifications
 • 2007 – 2010 Ph.D. study programme in Special Education, Faculty of Education, Masaryk University, Brno
 • 2009 PhDr. exam in Special Education, Faculty of Education, Masaryk University, Brno
 • 2004 – 2007 Further Education in Special Education, Faculty of Education, Masaryk University, Brno
 • 1987 – 1992 M.A. study programme in Teaching of Mathematics and ICT, Faculty of Sciences, Masaryk University, Brno
Professional experience
 • Since 2009 Faculty of Education, Masaryk University, Brno (Department of Special Education, Institute for Research in Inclusive Education)
 • 2000 – 2008 maternity leave
 • 1992 – 2007 Elementary School Boskovice
Teaching activities
 • Masaryk University

  Faculty of Education: Support Measures for Pupils with Special Educational Needs in School; Inclusive didactics II - literacy of math and digital technologies; ICT for Special Education; Inclusive Education

  Faculty of Sciences, Faculty of Arts Masaryk University: Special Education

  Janáček Academy of Music and Performing Arts (JAMU): Special Education; Education od People with Hearing Impairment

Research activities
 • Participation in Research Projects

  2020/2023 3D printing and its applications in primary and secondary schools

 • 2017/2020 Education 2.0 - Developing key competences by promoting goal-oriented education (Education 2.0)
 • 2017/2019 Community of Practice - a platform for the development of key competences
 • Projects financed by Masaryk University through internal projects of specific research – member of the research team:

  2015 Inclusive Education and Inclusive Society

 • 2015 Trends in the Conception and Implementation of Inclusive Education in the Czech Republic and the Faculty of Education with Regard to Pupils with Special Educational Needs
 • 2014 Inclusion in Interdisciplinary Perspective
 • 2014 From the Inclusion in the School Environment to Social Inclusion and Participation in Society
 • 2013 Facilitators and Barriers in Inclusive Education
 • 2012 Inclusive Lifelong Learning – Possibilities and Perspectives
 • 2012 Success Factors in Relation to Inclusive Education for Pupils with Special Educational Needs
 • 2011 Research Perspectives of Inclusive Education
 • 2010 Inclusive Education in the Current Czech School. Focus on Students with Special Educational Needs
 • Projects financed by Masaryk University through internal projects of specific research – head researcher:

  2009 Research in Readiness of Teachers for Education of Students with Hearing Impairment

 • 2008 Analysis of Readiness of Future Teachers for Integration of Students with Hearing Impairment
 • Projects financed by Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Research Intents – member of the research team:

  2007–2013 Special Educational Needs in the frame of the Framework Educational Programme for Primary Schools (MSM0021622443)

Major publications
 • DOSEDLA, Martin, Zdeněk HODIS, Martina JANČOVÁ, Jiří LEDVINKA, Leni LVOVSKÁ, Kamil MALINKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Vladimír SCHINDLER, Vojtěch STANĚK a Libuše VODOVÁ. Integrace technologie 3D tisku do výuky na základních a středních školách. Ověřená metodika. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-280-0279-4. 2022. URL info
 • PITNEROVÁ, Pavla a Petra TUŽILOVÁ. Podpůrná opatření pohledem studentů učitelství. In Renata Kovářová, Iva Klugová. Inovativní přístupy k edukaci osob se speciálními potřebami. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity. s. 86-95. ISBN 978-80-7599-270-3. 2021. URL info
 • LESŇÁK, Slavomír, Petr JEMELKA, Svatopluk NOVÁK, Radim ŠTĚRBA, Viliam ZÁTHURECKÝ, Michal ŠKERLE, Pavla PITNEROVÁ, Jan KRÁSA, Jan ŠŤÁVA, Karel ČERVENKA, Pavel SOMOGYI, Klára LEŠKOVÁ, Adéla OTHOVÁ a Petra PROCHÁZKOVÁ. Rozvíjení personální, sociální a občanské kompetence učitelů, studentů a žáků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 123 s. ISBN 978-80-210-9612-7. 2020. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Veronika JÁNSKÁ, Petr KACHLÍK, Petr KOPEČNÝ, Michaela KRISTLOVÁ, Štěpánka LAUKOVÁ, Martina MALENOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Jiří MARTINEC, Jarmila MÁTLOVÁ, Eva MATULOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Kristýna PIPALOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Dita ŠIMÁČKOVÁ, Dagmar TRCHALÍKOVÁ, Mária VINDIŠOVÁ, Věra VOJTOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Tady jsme! Kazuistické studie ve speciální pedagogice - speciální pedagog a jeho role. Brno: Masarykova univerzita. 250 s. ISBN 978-80-210-9562-5. 2019. info
 • PITNEROVÁ, Pavla a Tereza MAČALÍKOVÁ. Postoje žáků středních škol k osobám se sluchovým postižením. Acta Humanica. Žilina: Žilinská univerzita, roč. 14, č. 2, s. 62-76. ISSN 1336-5126. 2017. URL info
 • PITNEROVÁ, Pavla. Role Rámcových vzdělávacích programů v rozvoji digitální gramotnosti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Media4u Magazine. Jan Chromý, roč. 13., 3/2016, s. 1-5. ISSN 1214-9187. 2016. info
 • PITNEROVÁ, Pavla a Martina SOLDÁNOVÁ. Proces hledání zaměstnání osobami se sluchovým postižením. Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, roč. 4, č. 2, s. 40-51. ISSN 1338-6670. 2015. info
 • PITNEROVÁ, Pavla. Role komunikace v procesu integrace žáka se sluchovým postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 171 s. ISBN 978-80-210-7596-2. 2014. info
 • PITNEROVÁ, Pavla a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ. Klíčové kompetence ve školním vzdělávání. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. 1. vyd. Brno: Paido. s. 63-74. ISBN 978-80-7315-246-8. 2013. info
 • PITNEROVÁ, Pavla. Význam komunikace v rámci inkluze žáka se sluchovým postižením. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 112-121. ISBN 978-80-210-6515-4. 2013. info
 • PITNEROVÁ, Pavla a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ. Osoby se zdravotním postižením a jejich kompetence potřebné pro trh práce. In Vítková, M., Opatřilová, D. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Paido. s. 270-280. ISBN 978-80-7315-216-1. 2011. info
 • PITNEROVÁ, Pavla a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ. Připravenost osob se zdravotním postižením pro uplatnění na trhu práce jako nástroj sociální inkluze. In Vítková, M., Opatřilová, D. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Paido. s. 270-280. ISBN 978-80-7315-216-1. 2011. info
 • PITNEROVÁ, Pavla a Karel PANČOCHA. Znalosti budoucích učitelů z oblasti speciální pedagogiky jako předpoklad úspěšného inkluzivního vzdělávání. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. Brno: MU. s. 331-342, 13 s. ISBN 978-80-210-5731-9. 2011. info
 • PANČOCHA, Karel a Kristýna BALÁTOVÁ. Postoje budoucích učitelů k jedincům se zdravotním postižením jako předpoklad úspěšného inkluzivního vzdělávání. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. Brno: MU. s. 331-342, 13 s. ISBN 978-80-210-5731-9. 2011. info
 • PITNEROVÁ, Pavla. Role učitele při integraci žáka se sluchovým postižením. In Vítková, M., Havel, J. (eds.) Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido. 13 s. ISBN 978-80-7315-199-7. 2010. info
 • PITNEROVÁ, Pavla. Připravenost učitelů na práci se žáky se sluchovým postižením. In Pančocha, K. (ed.) Životní dráha jedince v inkluzivním prostředí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 109-117. ISBN 978-80-210-5340-3. 2010. info
 • PITNEROVÁ, Pavla. Žáci se sluchovým postižením ve škole. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy Inclusive Education in Current Czech School. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 153-164. ISBN 978-80-210-5383-0. 2010. info
 • PITNEROVÁ, Pavla. Jsou budoucí učitelé připraveni na integraci žáků? In „Aktuální problémy metodologie a metodiky ve speciální pedagogice“ Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 11 s. ISBN 978-80-244-2492-7. 2009. info
 • PITNEROVÁ, Pavla. Některá úskalí komunikace s integrovaným sluchově postiženým dítětem. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido. s. 76-76, 14 s. ISBN 978-80-7315-167-6. 2008. info
 • PITNEROVÁ, Pavla. Sluchově postižené dítě ve slyšícím světě. In MÜHLPACHR, Pavel. Dilemata speciální pedagogiky. 1. vyd. Brno: MSD. s. 171-181. ISBN 978-80-7392-012-8. 2007. info

2023/05/20

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.