Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D.

Vice-dean for internationalisation and external relations, Faculty of Education


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bldg. D/3020
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3545
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • vdaná, 2 děti
Pracoviště
 • Katedra primární pedagogiky, PdF MU, Poříčí 31, Brno
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • PdF MU 2015: doktorské studium, Ph.D. - obor Pedagogika
 • UHK 2010: vysokoškolské studium, Mgr. - obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Přehled zaměstnání
 • 2015 - dosud: PdF MU, odborný asistent
Pedagogická činnost
 • Reflexe pedagogických praxí
 • Školní pedagogika
 • Projektová výuka
 • Globální a environmentální výchova v MŠ
Vědeckovýzkumná činnost
 • subjektivní teorie učitele
Akademické stáže
 • 10.10.2022 - 14.10.2022: Nizozemí, University of Utrecht
 • 18.11.2019 - 22.11.2019: University of Granada, Faculty of Education
 • 8.4.2019 - 12.4.2019: Univerzita Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulta
 • 20.5.2019 - 14.5.2019: The Private University College of Education of the Diocese of Linz
Univerzitní aktivity
 • 2023+ Proděkanka pro internacionalizaci a vnější vztahy
 • 2022+ Zástupce MUNI PED v síti ETEN
Mimouniverzitní aktivity
 • 2017+ Členka předsednictva OMEP ČR
Vybrané publikace
 • VYSTRČILOVÁ, Petra a Nicole POULUSSEN. Blended Intensive Programme (Erasmus+). 2023. Odkaz na stránky konference, v rámci které byla přednáška realizována. info
 • VYSTRČILOVÁ, Petra a Pieter BORREMANS. COIL Project at Primary Education. In ETEN Conference 2022. 2022. info
 • VYSTRČILOVÁ, Petra, Jiří HAVEL a Petr NAJVAR. Sada nástrojů pro (sebe)hodnocení studentů na souvislé praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 39 s. ISBN 978-80-280-0223-7. info
 • VYSTRČILOVÁ, Petra a Radek POSPÍŠIL. Practice teaching at primary school. Brno: MU, 2019, 29 s. info
 • MARTÍNEZ, David Cuadra, Pablo J. CASTRO, Petra VYSTRČILOVÁ a Rada Jancic MOGLIACCI. A Review of Research on Teachers' Subjective Theories: Contributions to the Study of Teacher Education. Psychology and Education journal. 2017, roč. 54/2017, č. 3, s. 1-22. ISSN 0033-3077. URL info
 • HORKÁ, Hana a Petra VYSTRČILOVÁ. Subjektivní teorie učitele jako determinanta kvality výuky. In Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2015. 2015. ISBN 978-80-7509-287-8. info
 • ŠVEC, Vlastimil, Jana KRÁTKÁ, Kateřina CÁSKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petr KOUBEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jan NEHYBA, Blanka PRAVDOVÁ, Petr SVOJANOVSKÝ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Petra VYSTRČIL MARKOVÁ. Znalostní báze učitelství. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 111 s. XX. ISBN 978-80-210-7605-1. info
 • VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra. Analysis of Teachers’ Subjective Theories about Biophiled Orientation of Education. Online. In Hatice Ferhan Odabasi. Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 93. Amsterdam: Elsevier, 2013, s. 820-824. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.09.286. URL info
 • JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR, Miroslav JIREČEK, Alena BENDOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Eliška DUNOWSKI, Hana FAJKUSOVÁ, Marie HORÁČKOVÁ, Ivana HOVOŘÁKOVÁ, Jana CHLÁPKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANKO, Petr KNECHT, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Josef MAŇÁK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Lenka PAVLÍČKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Jitka SEDLÁČKOVÁ, Michaela ŠAMALOVÁ, Kateřina ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina ŠVANDOVÁ, Markéta ŠVRČKOVÁ NEDEVOVÁ a Petra VYSTRČIL MARKOVÁ. Výzkum školního vzdělávání: poznatky a výzvy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 112 s. ISBN 978-80-210-6689-2. info
 • ŠVEC, Vlastimil, Jarmila BRADOVÁ, Hana HORKÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petra VYSTRČIL MARKOVÁ, Hana MEDVEDOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Josef MORAVEC a Blanka PRAVDOVÁ. Učitel v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 163 s. ISBN 978-80-210-6620-5. info
 • VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra. Zjišťování míry inklinace učitele k biofilní koncepci vzdělávání. In Janík, T., Pešková, K. et al. Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 148-161. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 31. ISBN 978-80-210-6132-3. info

1. 2. 2023

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.