Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.

Department head, Department of Technical Education and Information Science


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bldg. D/-1034
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4585
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Zdeněk Hodis, narozen v Přerově
Pracoviště
 • Katedra technické a informační výchovy
  Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
  Poříčí 31, 603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Vedoucí katedry (od 2016), odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009: Ph.D. - Fyzikální a materiálové inženýrství, VUT FSI Brno, téma práce "Difúze uhlíku a dusíku ve svarových spojích žáropevných feritických ocelí"
 • 2005: Ing. - Materiálové inženýrství, VUT FSI Brno, téma práce "Difúze hliníku, chrómu, niklu a uhlíku ve svarových spojích ocelí"
 • 1998: Ing. - Slévárenská technologie, VUT FSI Brno, téma práce "Studium závislosti napětí deformace při zkoušení pevnostních vlastností formovacích směsí"
Přehled zaměstnání
 • 2009-dosud: odborný asistent, MU-PdF Brno - Katedra technické a informační výchovy
 • 2000-2003: konstruktér, PSP Engineering Přerov
Pedagogická činnost
 • Přednášející a vedoucí cvičení z technických předmětů - Technická grafika a konstrukce, CAD, Stroje a zařízení, Materiály a technologie kovy, Technika a technické vzdělávání apod.
 • Vedoucí bakalářských a diplomových prací
 • Člen komise pro SZZ oboru Technická a informační výchova
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2012 řešitel FRVŠ č.691/2012 - Inovace předmětů zaměřených na technickou grafiku
 • 2006-2008 člen GAČR GD 106/05/H008 - Víceúrovňový design pokrokových materiálů
Vybrané publikace
 • HODIS, Zdeněk, Jiří HRBÁČEK, Martin DOSEDLA a Petr VYBÍRAL. Výuka technického kreslení na ZŠ s využitím učebních pomůcek. In Kamila Hasilová, Pavla Macháčková a Karolína Holubová. XXXIV. International Colloquium on the Management of Educational Process: proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: Univerzita obrany, 2017, s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-80-7231-419-5. info
 • HODIS, Zdeněk a Sylva VINKLOVÁ. Prostorová představivost v technické grafice. In Radek Mitáček. XXXIV. International Colloquium on the Management of Educational Process: proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: Univerzita obrany, 2016, s. nestránkováno, 6 s. ISBN 978-80-7231-460-7. info
 • VINKLOVÁ, Sylva, Marie BORKOVCOVÁ a Zdeněk HODIS. Vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů potravy - hmyz jako potravina v podmínkách České republiky. In Radek Mitáček. XXXIV. International Colloquium on the Management of Educational Process: proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: Univerzita obrany, 2016, s. nestránkováno, 6 s. ISBN 978-80-7231-460-7. info
 • HODIS, Zdeněk, Jiří HRBÁČEK, Martin DOSEDLA a Petr VYBÍRAL. Konstrukční stavebnice v praktických činnostech a ve fyzice na ZŠ. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2016, roč. 9, 1/2016, s. 90-96. ISSN 1805-8949. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/tvv.2016.012. URL info
 • HODIS, Zdeněk, Jiří HRBÁČEK a Martin KUČERA. CAD a vizualizace ve výuce technické grafiky. In Eva Hájková, Kamila Hasilová. XXXIII International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2015, s. 1-7. ISBN 978-80-7231-995-4. info
 • HODIS, Zdeněk, Petr VYBÍRAL, Jiří HRBÁČEK a Sylva VINKLOVÁ. Učební pomůcky ve výuce technické grafiky. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2015, roč. 8, 1/2015, s. 125-131. ISSN 1805-8949. URL info
 • HODIS, Zdeněk a Jiří HRBÁČEK. Technika a praktické činnosti na ZŠ. In Eva Hájková, Rita Vémolová. XXXII International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2014, s. 1-8. ISBN 978-80-7231-958-9. URL info
 • HODIS, Zdeněk, Petr VYBÍRAL, Jiří HRBÁČEK, Martin KUČERA a Sylva VINKLOVÁ. Výuka technické grafiky s využitím výpočetní techniky na ZŠ. In Miroslav Chráska, Milan Klement, Čestmír Serafín, Martin Havelka. Trendy ve vzdělávání informační technologie a technické vzdělávání „TVV 2014“ mezinárodní vědecko-odborná konference. 2014. vyd. Olomouc: agentura gevak s.r.o., 2014, s. 188-191. ISBN 978-80-86768-89-2. info
 • HODIS, Zdeněk, Jiří HRBÁČEK, Petr VYBÍRAL a Martin DOSEDLA. Konstrukční stavebnice v technickém vzdělávání. In Miroslav Chráska, Milan Klement, Čestmír Serafín, Martin Havelka. Trendy ve vzdělávání informační technologie a technické vzdělávání „TVV 2013“ mezinárodní vědecko-odborná konference. Olomouc: agentura gevak s.r.o., 2013, s. 80-83. ISBN 978-80-86768-52-6. info
 • HODIS, Zdeněk, Martin KUČERA a Jiří HRBÁČEK. Grafická komunikace a technické kreslení. In Eva Hájková, Rita Vémolová. XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process: proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: Univerzita obrany, 2013, s. 1-8. ISBN 978-80-7231-923-7. info
 • HODIS, Zdeněk. Základy konstruování. In Jiří Neubauer a Eva Hájková. XXX International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings, Science. Brno: Univerzita obrany, 2012, s. 53-57. ISBN 978-80-7231-866-7. info
 • HODIS, Zdeněk. Inovace technické grafiky. Technika a vzdelávanie. 2012, roč. 2012/1, č. 2, s. 45-47. ISSN 1338-9742. info
 • FORET, Rudolf, Zdeněk HODIS a Jiří SOPOUŠEK. Redistribution of Carbon and Nitrogen in Heterogeneous Weld Joints of Creep-Resistant Steels (P91/P22). In METAL 2012 Conference proceedings. Ostrava: TANGER Ltd., 2012, s. 478-484. ISBN 978-80-87294-31-4. info
 • HODIS, Zdeněk a Petr VYBÍRAL. Bezpečnost práce při práci s technickými materiály. JTIE - Journal of Technology and Information Education. 2012, roč. 2012/4, č. 2, s. 67-69. ISSN 1803-537X. URL info
 • HODIS, Zdeněk. Inovace technické grafiky. 2012. info

9. 11. 2017

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.