PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Assistant professor, Department of English Language and Literature


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bldg. A/1015
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4275
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D. born 28 October 1960 in Brno, divorced, 2 children
Department
 • Department of English language and literature
  Masaryk University
  Poříčí 9
  603 00 Brno
  Czech Republic
Employment - Position
 • assistant professor
Education and Academic Qualifications
 • 2015: doctoral degree programme:Faculty of Education (completed, Ph.D.); thesis: Opportunities for oral interaction and developing communicative competence in teaching English with an interactive board
 • 1991: Faculty of Arts, Teacher training - English language and literature
 • 1986: PhDr. in Pedagogy
 • 1984: Faculty of Arts, General Education Teacher Training, Russian language and literature and Pedagogy(completed, Mgr.)
Employment
 • 1984 – 1991: elementary school teacher
 • 1992 – 2008: Conservatory of Music and Drama
 • 2006 - present: Dept of English Language and Literature, Faculty of Education MU
Teaching Activities
 • Basics of Didactics
 • Practical Language
 • Using Literature in ELT
 • Music in a Language Classroom
 • Creative Poetry and Prosaic Writing
 • Final Language Exam Preparation
Scientific and Research Activities
 • Pre-graduate education
 • Research in teaching foreign languages
 • Using Interactive Boards in English Language Teaching
Activities Outside University
 • Member of International Advisory Board for Educational Sciences, International Research Institute, Komarno
Major Publications
 • DOBROVOLNÁ, Alena. Ústní interakce a rozvoj komunikační kompetence při výuce angličtiny s interaktivní tabulí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 178 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe. Svazek 2. ISBN 978-80-210-8484-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8485-2016. URL info
 • DOBROVOLNÁ, Alena. Using Interactive Board and Communication in Teaching English at Lower-Secondary Stage of Elementary School. Practice and Theory in Systems of Education. 2015, roč. 10, 2015, č. 1, s. 16-22. ISSN 1788-2591. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/ptse-2015-0002. URL info
 • DOBROVOLNÁ, Alena. Příležitosti k ústní interakci a rozvoji komunikační kompetence při výuce angličtiny s interaktivní tabulí. Brno, 2014. info
 • DOBROVOLNÁ, Alena. Using interactive boards and communication in teaching English at lower-secondary stage of elementary school, research results. In 2nd IRI International Educational Conference. 2014. info
 • DOBROVOLNÁ, Alena. Komunikace a komunikační kompetence. In Eva Polesná. Multikulturně v teorii i praxi. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013, s. 9-17. Network of Educators of Foreign Language Teachers. ISBN 978-80-7414-616-9. info
 • DOBROVOLNÁ, Alena. Využití interaktivní tabule při vyučování anglickému jazyku na 2. stupni ZŠ. In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. (Eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 159-171. Spisy Pedagogické fakulty MU 165. ISBN 978-80-210-6682-3. info
 • No Learner Left Behind. 2012. info
 • DOBROVOLNÁ, Alena a Jaroslav SUCHÝ. Songs and Poetry in a Language Classroom. 2012. info
 • DOBROVOLNÁ, Alena. Cvičení v tištěné a interaktivní učebnici Way to Win a jejich typy se zřetelem k rozvoji komunikační kompetence. In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. (Eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 89 - 97. Spisy Pedagogické fakulty MU 159. ISBN 978-80-210-6109-5. info
 • Teaching Methods Applied with Interactive Boards in ELT Lessons. 2011. info
 • KAŠPÁRKOVÁ, Alena. Vyučovací metody a výuka angličtiny s interaktivní tabulí. In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S.: Výzkum výuky cizích jazyků. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 35 - 47. ISBN 978-80-210-5719-7. info
 • KAŠPÁRKOVÁ, Alena. All the Doors Open. In Konference pro učitele angličtiny. 2010. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Martin ADAM, Pavla BUCHTOVÁ, Aaron Marc COLLIER, Rita Chalmers COLLINS, Olga DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Michael GEORGE, Helena HAVLÍČKOVÁ, Irena HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Ivana HROZKOVÁ, Irena HŮLKOVÁ, Renata JANČAŘÍKOVÁ, Alena KAŠPÁRKOVÁ, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Lucie PODROUŽKOVÁ, Renata POVOLNÁ, Irena PŘIBYLOVÁ, Tamara VÁŇOVÁ, Radek VOGEL, Naděžda VOJTKOVÁ, Hana WAISSEROVÁ a Jana ZERZOVÁ. Research in English Language Teacher Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 219 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4967-3. info

2023/05/06

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.