PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Petr Kopečný
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014: doktorský studijní program, Speciální pedagogika, Ph.D.
 • 2012: rigorózní řízení, Speciální pedagogika, PhDr.
 • 2011: navazující magisterský studijní program, Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy a Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy, Mgr.
 • 2009: bakalářský studijní program, Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy a Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy, Bc.

  Další vzdělávání:
 • 2024: Rozvoj manažerských dovedností ředitelů
 • 2022: Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
 • 2019: Hlasová výchova
 • 2018: EEG Biofeedback
 • 2017: FIE Standard III
 • 2016: FIE Standard II
 • 2015: FIE Basic I
 • 2014: FIE Standard I
 • 2011: Kvalita v sociálních službách (akreditace MPSV)
 • 2010: Komunikace, asertivita a jejich limity při jednání s osobami se zdravotním postižením (akreditace MPSV)
Přehled praxe a zaměstnání
 • 2021 - dosud: Základní škola a mateřská škola logopedická - ředitel
 • 2013 - 2021: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - asistent, odborný asistent
 • 2020 - 2021: ambulance klinické logopedie - logoped
 • 2016 - 2018: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky - odborný asistent, logoped při akademické logopedické poradně
 • 2012 - 2016: mateřská škola - logoped
 • 2008 - 2013: domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionář, denní stacionář - logopedický asistent, logoped
 • 2008 - 2011: jazyková škola - lektor německého jazyka
 • 2005 - 2019: lektor adaptačních kurzů
Pedagogická činnost
 • Zaměření na oblast speciální pedagogiky a logopedie
 • Individuální konzultace komunikačních obtíží
 • Individuální a skupinová intervence prostřednictvím metody Feuersteinova instrumentálního obohacování
 • Přednášky: Univerzita třetího věku, Asociace logopedů ve školství, Partnerské střední školy, mateřské školy, Vzdělávací akce Speciálněpedagogické terapie (akreditace MPSV)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Fenomén komunikační schopnosti
 • Přístupy k rozvoji komunikační schopnosti
 • Projevy komunikační schopnosti u dětí a dospělých osob s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením

  Projekty:
 • Masarykova univerzita 4.0, OP VVV, MŠMT ČR, 2017 - 2022
 • Rozvoj procesu pregraduálního vzdělávání na PdF MU: důkladnou přípravou k dobré praxi, OP VVV, MŠMT ČR, 2018 - 2020
 • Zohledňování speciálních vzdělávacích potřeb žákyň a žáků základní školy, Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty, MUNI/A/1151/2017, řešitel
 • Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní a střední škole (Kvalita v inkluzi žáků se SVP), OP VVV, MŠMT ČR, 2017 - 2020
 • Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+, OP VVV, MŠMT ČR, 2016 - 2019
 • Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu, výzkumný záměr, MŠMT ČR, řešitelka prof. Marie Vítková, výzkumný tým 9 - D2, 2007 - 2013
 • Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace, mezioborový výzkumný projekt, GAMU, 2013 - 2015
 • Rozvoj výuky předmětu Symptomatické poruchy řeči, FRVŠ FRVS/255/2013, řešitel
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 26. 8. 2019 – 29. 8. 2019: University of Bern, Bern, CHE
 • 7. 4. 2019 – 13. 4. 2019: Helene-Fernau-Horn School, Stuttgart, Ostatní, DEU
 • 14. 1. 2018 – 18. 1. 2018: University of Northampton, Northampton, GBR
 • 24. 9. 2017 – 27. 9. 2017: Julius Maximilian University of Würzburg, Würzburg, DEU
 • 28. 8. 2017 – 31. 8. 2017: University of Bern, Bern, CHE
 • 18. 10. 2016 – 29. 10. 2016: Ca‘n Agustin Hotel, Sant Llorenc des Cardassar, Ostatní, ESP
 • 25. 9. 2016 – 28. 9. 2016: Technical University Dortmund, Dortmund, DEU
 • 20. 9. 2016 – 23. 9. 2016: Paderborn University, Paderborn, DEU
 • 27. 6. 2016 – 30. 6. 2016: Staatliches Seminar für Sonderpädagogik Stuttgart, Stuttgart, Partnerské instituce fakult, DEU
 • 17. 2. 2016 – 19. 2. 2016: University of Munich, München, DEU
 • 19. 9. 2015 – 22. 9. 2015: University of Basel, Basel, CHE
 • 15. 7. 2015 – 18. 7. 2015: University of Zürich, Zürich, CHE
 • 23. 6. 2015 – 26. 6. 2015: Staatliches Seminar für Sonderpädagogik Stuttgart, Stuttgart, Partnerské instituce fakult, DEU
 • 13. 1. 2015 – 16. 1. 2015: University of Munich, München, Erasmus+, DEU
 • 14. 9. 2014 – 15. 9. 2014: Universität Leipzich, Německo, Leipzig, DEU
 • 30. 6. 2014 – 3. 7. 2014: Staatliches Seminar für Sonderpädagogik Stuttgart, Stuttgart, DEU
 • 1. 7. 2013 – 4. 7. 2013: Staatliches Seminar für Sonderpädagogik Stuttgart, Stuttgart, DEU
 • 16. 6. 2013 – 25. 6. 2013: Pädagogische Hochschule Heidelberg, Heidelberg, DEU
 • 30. 6. 2012 – 5. 7. 2012: Staatliches Seminar für Sonderpädagogik Stuttgart, Stuttgart, DEU
 • 23. 3. 2012 – 23. 3. 2012: Technical University Dortmund, Dortmund, DEU
 • 16. 9. 2008 – 24. 10. 2008: SRH Stephen Hawking School, Neckargemünd, Partnerské instituce fakult, DEU
Univerzitní aktivity
 • 2023 - dosud: Člen Vědecké rady Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
 • 2021: Člen Akademického senátu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (člen ekonomické komise, člen informační komise)
 • 2011 - 2017: Člen Akademického senátu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (2014 - 2017: místopředseda, člen ekonomické komise, předseda informační komise)
 • 2011 - 2013: Člen Akademického senátu Masarykovy univerzity
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen Asociace logopedů ve školství
 • Spolupráce s Kanceláří veřejného ochránce práv
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2017: Cena děkana za významný tvůrčí čin zaměstnance
 • 2016 - 2021: Speciální pedagogika. Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, člen redakce
 • 2015: Cena děkana za významný tvůrčí čin zaměstnance
 • 2011: Cena děkana za významný tvůrčí čin
Vybrané publikace
 • KOPEČNÝ, Petr. Breptavost? Překážka i příležitost! - kazuistika. Listy klinické logopedie. Praha: Asociace klinických logopedů ČR, 2021, roč. 5, č. 1, s. 10-15. ISSN 2570-6179. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36833/lkl.2021.007. URL info
 • ŠUMNÍKOVÁ, Pavlína a Petr KOPEČNÝ. Komunikační schopnost u osob se zrakovým postižením. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta. Nakladatelství Karolinum, 2021, 94 s. ISBN 978-80-7603-243-9. info
 • KOPEČNÝ, Petr, Sandra SZEWCZYKOVÁ a Věra VOJTOVÁ. Auswirkungen von Stottern aus der Sicht der Eltern. In 11. Schweizer Heilpädagogik-Kongress der Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH). Die digitale Transformation - Fluch oder Segen für die Sonderpädagogik? 2019. info
 • KOPEČNÝ, Petr a Ondřej VÁCHA. Přístupy k rozvoji komunikačních schopností žákyň a žáků s LMP. Speciální pedagogika. Praha: Univerzita Karlova, 2018, roč. 28, č. 1, s. 27-36. ISSN 1211-2720. info
 • KOPEČNÝ, Petr a Gabriela HABALOVÁ. Afázie očima veřejnosti. Listy klinické logopedie. Praha: Asociace klinických logopedů ČR, 2018, roč. 2, č. 2, s. 52-56. ISSN 2570-6179. info
 • KOPEČNÝ, Petr, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Karel ČERVENKA, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Petr KACHLÍK, Jana MAGEROVÁ, Ivana MÁROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Evžen ŘEHULKA, Věra VOJTOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Reflexe speciálních vzdělávacích potřeb v edukačním procesu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 150 s. ISBN 978-80-210-9206-8. info
 • KOPEČNÝ, Petr. Logopedická intervence poskytovaná v zařízeních sociálních služeb. In XII. konference - neurogenní poruchy komunikace dospělých. Sborník abstrakt. 2017. ISBN 978-80-88112-05-1. info
 • KOPEČNÝ, Petr, Barbora BOČKOVÁ a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Sprachtherapeutische Intervention vom Frühalter bis Erwachsenensein in der Tschechischen Republik / L‘intervention logopédique de la petite enfance à l‘âge adulte en République tchèque. In 10. Schweizer Heilpädagogik-Kongress „Die Bedeutung der Neurowissenschaften für die Heil- und Sonderpädagogik“. 2017. info
 • KOPEČNÝ, Petr. Komplexní přístup k rozvoji komunikační schopnosti žákyň a žáků s tělesným a kombinovaným postižením. In Zezulková, E. Vybrané otázky logopedické teorie a praxe. první. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2017, s. 66-90. ISBN 978-80-7464-961-5. info
 • KOPEČNÝ, Petr. Člen pracovní skupiny vzdělávací oblasti Neučitelská pedagogika. Pracovní skupina pro tvorbu sebehodnotící zprávy vzdělávací oblasti Neučitelská pedagogika pro žádost o institucionání akreditaci, 2017. info
 • KOPEČNÝ, Petr. Sprachtherapie in der Tschechischen Republik in Wohnheimen für Menschen mit Behinderung. In Hedderich, I., Zahnd R. (Hrsg.). Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einer Weltgesellschaft. 1. vyd. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2016, s. 425-432. ISBN 978-3-7815-2059-2. info
 • KOPEČNÝ, Petr. Sonderpädagogische Ansätze zur Entwicklung von Sprachebenen der Klienten im Gebiet der Sozialdienstleistungen in der Tschechischen Republik. In 50. Arbeitstagung DGfE Sonderpädagogik Basel. 2015. info
 • KOPEČNÝ, Petr. Sprachtherapie in der Tschechischen Republik in Bezug auf Wohnheime für Menschen mit Behinderung. In Internationale Heil- und Sonderpädagogik. Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einer Weltgesellschaft. 2015. info
 • KOPEČNÝ, Petr. Sprachtherapie im Rahmen der Sozialdienstleistungen. In KB-Dozententagung 2015. 2015. info
 • KOPEČNÝ, Petr. Socioprofesní status logopeda působícího v rezortu práce a sociálních věcí. In II. Olomoucké speciálněpedagogické dny. XV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 2014. info
 • KOPEČNÝ, Petr a Jiřina KLENKOVÁ. Pracovník v sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením v procesu rozvoje komunikačních schopností uživatelů z pohledu logopedů. Speciální pedagogika. Praha: Univerzita Karlova, 2014, roč. 24, č. 3, s. 183-193. ISSN 1211-2720. info
 • KOPEČNÝ, Petr. Socioprofesní status logopeda působícího v rezortu práce a sociálních věcí v České republice. Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, roč. 3, č. 2, s. 17-29. ISSN 1338-6670. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Petr KOPEČNÝ. Strategies in the Education of Students with Severe Disabilities Extending Into Young Adulthood. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 192 s. ISBN 978-80-210-7194-0. info
 • KOPEČNÝ, Petr. Logopedická intervence u osob se zdravotním postižením ve věku mladé dospělosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 210 s. ISBN 978-80-210-7339-5. info
 • KOPEČNÝ, Petr. Logopedická intervence u dospělých osob se zdravotním postižením. In Procházková, L., Sayoud Solárová, K. et al. Speciální andragogika. Texty k distančnímu vzdělávání. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. info
 • KOPEČNÝ, Petr. Posilování komunikačních dovedností u osob s mentálním postižením v zařízeních sociálních služeb. In Výroční odborná konference 2013 "Komunikace", Katedra speciální pedagogiky PedF UK a Psychopedická společnost, Praha. 2013. info
 • KOPEČNÝ, Petr a Jiřina KLENKOVÁ. Význam posilování pragmatické roviny jazyka u žáků se středně těžkým mentálním postižením. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. 1. vyd. Brno: Paido, 2013, s. 153-164. ISBN 978-80-7315-246-8. info
 • KOPEČNÝ, Petr a Jiřina KLENKOVÁ. Poskytování logopedické intervence v domovech pro seniory. In Danielová, L., Janderková, D. , Vyleťal, P. , Foltová, L. Vybrané trendy celoživotního učení v České republice a dalších státech Evropské unie. první. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, s. 245-250. ISBN 978-80-7375-883-7. info
 • KOPEČNÝ, Petr. Význam stabilizace komunikačních schopností u seniorů. In Danielová, L., Horáčková, M., Skalická, I., Vyleťal, P. Celoživotní učení v podmínkách středních a vysokých škol. první. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, s. 270-278. ISBN 978-80-7375-918-6. info
 • KOPEČNÝ, Petr a Jiřina KLENKOVÁ. Komunikační schopnosti žáků základní školy speciální. In OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Conditions and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 113-124. ISBN 978-80-210-6673-1. info
 • KOPEČNÝ, Petr. Narušená komunikační schopnost v prostředí sociálních služeb. In KLENKOVÁ, J. et al. Jedinci s narušenou komunkační schopnosti a se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí škol, školských zařízení a v zařízeních sociálních služeb. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 95-104. ISBN 978-80-210-6652-6. info
 • KOPEČNÝ, Petr. Podpora sociální inkluze jedinců se symptomatickou poruchou řeči ve věku mladší dospělosti. In HUTYROVÁ, M. a kol. Možnosti a limity výzkumu ve speciální pedagogice. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 19-30. ISBN 978-80-244-3930-3. info
 • KOPEČNÝ, Petr. Rozvoj komunikačních dovedností jedinců žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením. Lifelong learning. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012, roč. 2, č. 2, s. 56-70. ISSN 1804-526X. info
 • KOPEČNÝ, Petr. Možnosti stimulace komunikačních dovedností u žáků s mentálním a kombinovaným postižením žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením. In 7. sněm Asociace logopedů ve školství, o.s., Praha. 2012. info
 • GAJZLEROVÁ, Lenka a Petr KOPEČNÝ. „Mediale Erziehung“ als Bestandteil des Rahmenbildungsprogramms in der Tschechischen Republik. In Anschluss statt Ausschluss - (inklusive) Medienbildung an Förderschulen und im gemeinsamen Unterricht. 2012. info

5. 5. 2024

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.