Mgr. Barbora Vacková, Ph.D.

Department head, Department of Civics


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bldg. D/2026
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 7115
E‑mail: ,
social and academic networks:
CV

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009: Ph.D., Masarykova Univerzita Brno, katedra sociologie (disertační práce Prostor, moc a utopie: ideální město a jeho společnost)
 • 2004: Mgr., Masarykova Univerzita Brno, katedra sociologie (diplomová práce Prostor a moc: městská zkušenost v 19. století)
 • 2001: Bc., Masarykova Univerzita Brno, katedra sociologie, katedra mediálních studií a žurnalistiky
Přehled zaměstnání
 • 2016- : odborná asistentka Katery občanské výchovy PdF MU
 • 2019- : odborná pracovnice Katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS MU
 • 2013-2018 : odborná pracovnice Ústavu populačních studií FSS MU
 • 2005–2011: výzkumná pracovnice (2010 a 2011 odborná asistentka) Institutu pro výzkum reprodukce a integrace společnosti, FSS MU
 • 2005–2010: výuka kurzů Úvod do sociologie a Sociologie na katedře Design Zlín VŠUP, třída T. Bati 4342, 760 01 Zlín
 • 2005–2008: výuka kurzu Sociologie na FA VUT Brno, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Pedagogická činnost
 • Výuka na Katedře sociologie FSS MU a na Katedře občanské výchovy PdF MU
Vědeckovýzkumná činnost
 • Aaktuální informace na https://www.muni.cz/lide/22034-barbora-vackova/projekty
 • od 2016-2018:
 • Průmyslové město a jeho proměny ve 20. století: Kultura, identita a řád urbánní průmyslové společnosti na příkladu "ideálního města" Zlína (DG16P02M028) - hlavní řešitelka na MU
 • 2013-2014:
 • Význam domova perspektivou samostatně žijících osob (GA13-32237S), hlavní řešitelka
 • do roku 2011 Projekty IVRISu:
 • „Socio-kulturní aspekty residenční suburbanizace“ zaměřeného na proměny předměstí a příměstských obcí v souvislosti s procesem suburbanizace.
 • „Individuální přístup k bydlení ve standardizované obytné jednotce: případ Zlínského baťovského bydlení“, jehož náplní je studium vytváření domova ve standardizované materii baťovských půl a čtyřdomků
 • „Tendence ke ghettoizaci - sociálně-prostorové vyčleňování v lokálních politikách a správní praxi“, zaměřeného na způsob zacházení samospráv s tzv. vyloučenými prostory v jejich katastrech.
Vybrané publikace
 • VACKOVÁ, Barbora a Nina BARTOŠOVÁ. Baťovany – Partizánske: contemporary re/inventing the history of the Baťa company town. In SIEF 2023 Congres: Living Uncertainty. 2023. URL info
 • VACKOVÁ, Barbora. Displaced square: the meanings reduction of the historical site. In Fragments, Traces, Memories: Internationa Conference. 2023. info
 • VACKOVÁ, Barbora a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Média a komunikace. In David Valůšek, Ondřej Ševeček, Vítězslav Sommer. Dějiny města Zlína 2: Moderní město. 1. vyd. Zlín: Statutární město Zlín, 2023, s. 422-457. ISBN 978-80-87766-27-9. info
 • VACKOVÁ, Barbora, Vít STROBACH a Eva CHODĚJOVSKÁ. Krajina a prostor. In David Valůšek, Ondřej Ševeček, Vítězslav Sommer. Dějiny města Zlína 2: Moderní město. 1. vyd. Zlín: Statutární město Zlín, 2023, s. 338-377. ISBN 978-80-87766-27-9. info
 • VACKOVÁ, Barbora, Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Rudolf BURGR a Terezie LOKŠOVÁ. Komunikační kanály, klíčoví aktéři a obsahy komunikace v Telči. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 38 s. zpráva URL info
 • VACKOVÁ, Barbora. Na cestě časem / Geografie "sólistů a sólistek". In Pospíšilová, Lucie; Osman, Robert. Geografie "okrajem" : Každodenní časoprostorové zkušenosti. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2019, s. 69-89. ISBN 978-80-246-4255-0. info
 • VACKOVÁ, Barbora a Martin ŠKOP. Být legislativcem: Empirická šetření v administrativních fázích legislativy. Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2019, roč. 27, č. 1, s. 5-28. ISSN 1210-9126. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CPVP2019-1. Open access časopisu info
 • VACKOVÁ, Barbora, Klára ELIÁŠOVÁ, Jitka RESSOVÁ a Markéta REUSS BŘEZOVSKÁ. Baťovský domek : mizející prvky zlínské architektury. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2017, 314 s. ISBN 978-80-210-8667-8. info
 • VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Cold feet and empty fridges? The meanings of home and home-making practices of solo-living people in the Czech Republic. In Malgorzata Bogunia-Borowska. Social Spaces and Social Relations. 1. vyd. Frankfurt aam Mein: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2016, s. 83-117. Warsaw Studies in Philosophy and Social Sciences (Book 7). ISBN 978-3-631-66784-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3726/978-3-653-06452-0. URL info
 • GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. „… když aspoň bydlíme v jednom městě.“ Město v prožívání domova samostatně žijících lidí. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 13-32. ISSN 1214-813X. URL info
 • VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Prostory domova. In Matoušek, Roman; Osman, Robert (eds.). Prostor(y) geografie. 1. vyd. Praha: Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2014, s. 167-188. ISBN 978-80-246-2733-5. info
 • VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ, Michaela KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ a Lukáš KALA. Sami doma: Bydlení, práce a vztahy lidí žijících v jednočlenných domácnostech. 1. vyd. Červený Kostelec, Brno: Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 2014, 259 s. ISBN 978-80-7465-185-4. info
 • VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ a Ondřej HOFÍREK. „Za čistší město“: Problémové lokality a jejich obyvatelé z pohledu místní politiky a správy. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011, roč. 47, č. 4, s. 633-656. ISSN 0038-0288. URL info
 • VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ a Robert OSMAN. Prostor "před nádražím"v Brně - perspektiva chodce. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2011, VIX, č. 5, s. 17-25. ISSN 1212-0855. URL info
 • GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. "Líp jste si ani vybrat nemohli!" Reprezentace suburbanizace v americkém filmu. In Třetí město. 1. vyd. Červený Kostelec, Brno: Nakladatelství Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 2011, s. 187-215. ISBN 978-80-7465-015-4. info
 • VACKOVÁ, Barbora. Prostor, moc a utopie: Ideální město a jeho společnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 171 s. EDIS, svazek 6. ISBN 978-80-210-5252-9. info
 • VACKOVÁ, Barbora. Cizinec v ideální společnosti. In Město: proměnlivá ne/samozřejmost. 1. vyd. Červený Kostelec, Brno: Nakladatelství Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 2009, s. 13-30. ISBN 978-80-86818-86-3. info
 • VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. The Project Zlín. Everyday Life in a Materialized Utopia. Lidé města / Urban People. Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2009, roč. 11, č. 2, s. 311-337. ISSN 1212-8112. Plný text na webu Lidé města/Urban People info

13. 4. 2019

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.