Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D.

Assistant professor, Department of Psychology


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bldg. D/2041
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5228
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D., born 1976, two children
Department
 • Faculty of Education MU
 • Department of Psychology
 • Department of Education
 • Institute for Research in School Education
Employment - Position
 • assistant professor, research fellow
Education and Academic Qualifications
 • 2014: Ph.D. in Social psychology - Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno
 • 2000: M.A. in Psychology - Faulty of Arts, Masaryk University, Brno
Employment
 • 2014 - today Department of Psychology, Faculty of Education MU, Brno
 • 2012 - 2014 Department of Social Education, Faculty of Education MU, Brno
 • 2010 - 2015 Department of psychology and special education, Faculty of Health and Social Studies, České Budějovice
 • 2010 - 2013 National Institute for Education
 • 2009 - today: freelance counselor, lecturer, translator of psychological books
 • 2001 - 2008 Institute of Psychology, Czech Academy of Sciences, Brno
 • 2001 - 2003 Faculty of Social Studies MU - Research Centre for Personality and Ethnicity Development, Brno
 • 2000 - Special kindergarten and school Elpis, Brno
 • 1999 - 2003 Evangelic Academy - Tertiary School of Social Work and Law, Brno
Teaching Activities
 • developmental psychology
 • psychodiagnostics and methodology
 • foundations of psychology (seminar)
 • personalilty psychology
Scientific and Research Activities
 • from 2017 - Czech school inspectorate, guarantor of the creation of the example of inspirational practice
 • from 2016 – Cosolver of Czech Science Foundation project GA16-02117S Classroom Management Strategies of Student Teachers and Experienced Teachers (Their Mentors) in Lower Secondary Education
 • 2015 - Cosolver of the grant project of Czech Grant Agency project No GAČR 15-12956S How context matters: professional socialisation of novice teachers
 • 2013-2015 – Cosolver of Czech Science Foundation project GA13-24456S Power in the classes taught by student teachers
 • 2009 - 2012 - Member of the expert panel at “Self-evaluation – Setting up system and supporting schools in self-evaluation” (CZ.1.07/4.1.00/06.0014) a national project of the Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS))
 • 2004 - 2008 Research Fellow at Institute of Psychology, Czech Academy of Sciences (Department of Personality psychology, "Floods" project)
 • 2001 - 2003 Research Fellow at Research Centre for Personality and Ethnicity Development, Faculty of Social Studies, Masaryk University
Awards Related to Science and Research
 • from 2013 member of editorial board of "Pedagogická orientace" journal
Major Publications
 • KORBEL, Václav, Karel GARGULÁK, Jitka UHROVÁ, Marek POUR, Michal OSTRÝ, Nina FABŠÍKOVÁ, Kateřina ŠAFÁŘOVÁ, Jakub KOMÁREK, Jan ZEMAN, Karina HOŘENÍ, Martin KRATOCHVÍL, Lucie OBROVSKÁ, Tomáš KOHOUTEK, Daniel PROKOP a Martin BUCHTÍK. Specializované činnosti pedagogických pracovníků a nepedagogická práce či další činnosti v regionálním školství: analýza stavu a návrhy doporučení – syntetická zpráva a doporučení. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2023. URL info
 • KOHOUTEK, Tomáš. Ošetřit emoce tak, aby nebolely. In ...a pak bylo ticho / Tornádo v Moravské Nové Vsi. Hodonín: Jihomoravská komunitní nadace, 2022, s. 124-141. ISBN 978-80-11-01633-3. info
 • KOHOUTEK, Tomáš. Škola jako pestrá obec. Praha: Česká školní inspekce, 2022. URL info
 • HOŘENÍ, Karina, Klára ZAJÍČKOVÁ, Jitka UHROVÁ, Lucie OBROVSKÁ, Karel GARGULÁK, Daniel PROKOP, Michal KUNC, Tomáš KOHOUTEK, Martin BUCHTÍK, Nina FABŠÍKOVÁ, Jakub KOMÁREK, Václav KORBEL a Martin PHILIPP. Výzkumná zpráva: Analýza příčin vyššího podílu romských žáků vzdělávajících se dle RVP ZV UV ve třídách zřízených podle § 16 odst. 9, školského zákona a návrh souboru opatření pro oblast vzdělávání a další relevantní oblasti. Praha: TAČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2022. URL info
 • KOHOUTEK, Tomáš, Jan ŠIRŮČEK a Hynek CÍGLER. Podněty k rozvoji psychodiagnostické praxe při stanovování podpůrných opatření (včetně zařazování do tříd a škol, zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona). In Hoření, K. et al., Výzkumná zpráva: Analýza příčin vyššího podílu romských žáků vzdělávajících se dle RVP ZV UV ve třídách zřízených podle § 16 odst. 9, Školského zákona a návrh souboru opatření pro oblast vzdělávání a další relevantní oblasti. TAČR, MŠMT, 2022, 14 s. URL info
 • KOHOUTEK, Tomáš. Cena děkana. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2021. info
 • MAREŠ, Jan a Tomáš KOHOUTEK. Well-being začínajících učitelů - výzkumná studie. In XXV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu Hradec Králové. 2017. URL info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Eva MINAŘÍKOVÁ, Tomáš JANÍK, Klára ULIČNÁ, Miroslav JANÍK, Jan MAREŠ a Tomáš KOHOUTEK. Proč odcházejí začínající učitelé ze školství? In XXIV. ročník ČAPV Síťování v pedagogickém výzkumu. 2016. ISBN 978-80-7394-596-1. info
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ a Tomáš KOHOUTEK. Moc ve školních třídách studentů učitelství: souhrnné výsledky projektu GAČR. 2016. info
 • KOHOUTEK, Tomáš. Ohlasy jungovských témat v současné teoretické psychologii: teorie interakce osobnostních systémů. In Konference ČSAP - Hranice psychoterapeutického prostoru. 2014. URL info
 • BUCKOVÁ, Jolana a Tomáš KOHOUTEK. Možnosti využití hry v písku (Sandspiel) v diagnostice a terapii rodinných vztahů II: popis metodiky a příklady případové práce. In Psychologická diagnostika - výzkum, prevence a poradenství. 2013. info
 • BUCKOVÁ, Jolana a Tomáš KOHOUTEK. Možnosti využití hry v písku (Sandspiel) v diagnostice a terapii rodinných vztahů I: východiska pro strukturovaný přístup. In Psychologická diagnostika - výzkum, prevence a poradenství. 2013. info
 • KOHOUTEK, Tomáš, Jan MAREŠ a Stanislav JEŽEK. Changes in Coping During Adolescence: Possible Conceptualisations. Studia psychologica: časopis pre základný výskum v psychologických vedách. Bratislava: Slovak Academic Press, 2009, roč. 51/2009, 2-3, s. 167-182. ISSN 0039-3320. URL info
 • KOHOUTEK, Tomáš a Ivo ČERMÁK. Psychologie katastrofické události. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009, 362 s. 10332. ISBN 978-80-200-1816-8. info
 • MILLOVÁ, Katarína, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Osobnostné aspekty zvládania záťaže. E-psychologie [online]. 2008, roč. 2, č. 1, s. 1 - 8. ISSN 1802-8853. URL info
 • ELICHOVÁ, Markéta a Tomáš KOHOUTEK. Romská dětská populace a tvořivost. In Socialia. Trnava: Tranavská univerzita v Trnave, 2008, s. 506-508. ISBN 978-808082-160-9. info
 • KOHOUTEK, Tomáš, Jan MAREŠ a Stanislav JEŽEK. Zvládání zátěže v adolescenci: stabilita a kontext změn mezi 13. a 15. rokem. In Sociálne procesy a osobnosť 2008. 2008. info
 • KOHOUTEK, Tomáš, Jan MAREŠ a Stanislav JEŽEK. Reakce na školní zátěž: longitudinální perspektivy. In XVI celostátní konference ČAPV: Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. 2008. info
 • KOHOUTEK, Tomáš, Jan MAREŠ a Stanislav JEŽEK. Způsob zvládání zátěže v adolescenci. 2007. URL info
 • KOHOUTEK, Tomáš, Jan MAREŠ a Stanislav JEŽEK. Experienced problems and coping with them in adolescence. 2007. URL info
 • MILLOVÁ, Katarína, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Osobnostné súvislosti zvládania záťaže (poster). In Konference "Sociální procesy a osobnost". 2007. info
 • KOHOUTEK, Tomáš, Tomáš URBÁNEK, Ivo ČERMÁK, Dalibor ŠPOK a Marek NAVRÁTIL. Dopady povodní v ČR v roce 2002 z perspektivy zasažených a pomáhajících: implikace pro organizaci pomoci, psychosociální aspekty pomoci. In Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR : konference s mezinárodní účastí 6.6.-7.6.2007 / [editor Petr Červinek]. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 102 - 113, 11 s. ISBN 978-80-210-4395-4. info
 • ELICHOVÁ, Markéta a Tomáš KOHOUTEK. Tvořivost - potenciální síla pro umění i seberealizaci (tvořivost u romských dětí). In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: vybrané aspekty teorie a praxe. Praha: Centrum adiktologie, 2007, s. 12-15. ISBN 80-86620-14-X. info
 • KOHOUTEK, Tomáš, Stanislav JEŽEK a Jan MAREŠ. Otázky vztahu stylu zvládání zátěže mladšími adolescenty a jejich sociální pozice ve školní třídě. Blatný, M., Vobořil, D., Květon, P., Jelínek, M., Sobotková, V. (eds.). In Sociální procesy a osobnost 2005. Brno: PsÚ AV ČR, 2006, s. 185-197, 12 s. ISBN 80-86174-09-3. info
 • KOHOUTEK, Tomáš. Katastrofy a jedinec: člověk v situaci mimořádné zátěže. 2006. URL info
 • JAKUBEKOVÁ, Ivana, Petra BOKOVÁ a Tomáš KOHOUTEK. Hudba a osobnost: souvislosti profesní dráhy hudebníků a proměnných jejich osobnostního stylu (vývěskové sdělení). In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku - "Umění ve vědě, věda v umění". 2006. info
 • KOHOUTEK, Tomáš, Stanislav JEŽEK a Jan MAREŠ. Otázky vztahu stylu zvládání zátěže mladšími adolescenty a jejich sociální pozice ve školní třídě. Brno: konference PsÚ AV ČR, PÚ SAV, 2005. VIII. Sociální procesy a osobnost. info
 • KOHOUTEK, Tomáš, Tomáš URBÁNEK, Ivo ČERMÁK, Dalibor ŠPOK a Bohumila BAŠTECKÁ. Flooding: Czech Republic 2002: Impact on the mind of victims and issues of psychosocial aid. Granada 3 - 8 July 2005, Spain, 2005. URL info
 • BALAŠTÍKOVÁ, Veronika, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Aspekty sebepojetí jako determinanty výběru strategií zvládání u adolescentů. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 2004, roč. 48, č. 5, s. 410-415. ISSN 0009-062X. info
 • KOHOUTEK, Tomáš, Tomáš URBÁNEK, Ivo ČERMÁK, Dalibor ŠPOK a Bohumila BAŠTECKÁ. Výzkum domácností postižených povodněmi v roce 2002: dopady události na psychiku obětí a otázky poskytování pomoci. In Víme o sobě? sborník z konference Psychosociální pomoc v situacích mimořádných událostí. 2004, s. ?-?, ? info
 • KOHOUTEK, Tomáš, Tomáš URBÁNEK a Dalibor ŠPOK. Prožívání povodňových událostí: výskyt symptomů zátěže jako indikátor specifických potřeb zasažených osob. In Víme o sobě? vydáno u příležitosti konání konference Psychosociální pomoc v situacích mimořádných událostí. Praha: Magistrát hlavního města Prahy, 2004, s. 19-26. info
 • BALAŠTÍKOVÁ, Veronika, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Aspekty Já jako determinanty výběru copingových strategií. In Sociální procesy a osobnost - sborník příspěvků. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2003, s. 13-14. ISBN 80-86633-09-8. info
 • KOHOUTEK, Tomáš, Marek BLATNÝ a Miroslav BRÉDA. Zdravotní stesky, copingové strategie a kognitivně-emoční typologie osobnosti: analýza vzájemných souvislostí. In Sociální procesy a osobnost. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2003, s. 159-168. ISBN 80-86633-09-8. info
 • BLATNÝ, Marek, Tomáš KOHOUTEK a Petra JANUŠOVÁ. Situačně kognitivní a osobnostní determinanty chování v zátěžové situaci. Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2002, roč. 46, č. 2, s. 97-108. ISSN 0009-062X. info
 • BLATNÝ, Marek, Tomáš KOHOUTEK a Petra JANUŠOVÁ. Dimensionality of coping encounter and its relationship to appraisal and personality. 11th European Conference on Personality, 2002. ISBN 3-936142-78-5. info

2017/09/22

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.