Mgr. Miroslav Janík, Ph.D.

Assistant professor, Institute for Research in School Education


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: 5025
Poříčí 997/31a
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3260
E‑mail:
CV

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Mgr. Miroslav Janík, Ph.D.
Department/Faculty/University
 • Department of German Language and Literature and Institute for Research in School Education
  Faculty of Education, Masaryk University
  Poříčí 7/9
  603 00, Brno
Function, current position
 • assistant professor
Education and academic qualifications
 • 2011-2016: Specialization in Pedagogy, doctoral degree programme (Didactics of Foreign Language)
 • 2009-2011: Teacher Training for Primary Schools, Master's degree programme (Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature and Civics)
 • 2005-2009: Specialization in Pedagogy, Bachelor's degree programme ( Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature and Civics)
Professional experience
 • 2015-now: assistant professor on Faculty of Education (Institute for Research in School Education, Department of German Language and Literature)
Teaching activities
 • 2018 - present: Possibilities and limits of multilingualism didactics in the context of education and educational institutions (University Trier)
 • 2015 - present: German language didactics, German language, research in German didactics, DaF-VideoWeb
 • 2011-2012: German language (Language school Pelikán)
Research activities
 • Multilingualism, Foreign language teaching, Teacher education
Professional stays abroad
 • 2014 - Wien (AKTION) 2007 - 2008 Dresden (ERASMUS)
Other academic activities, research projects, grants
 • 2019 – present: Principal investigator of a Czech Science Foundation grant project School as a multilingual space? Exploring linguistic realities at Czech urban schools (MultiSpace) (19-12624S)
 • 2017 – present: Research team member of a Czech Science Foundation grant project: English teachers’ professional vision in/on action in communicative activities from the perspective of eye tracking (17-15467S)
 • 2015 – 2017: Research team member of a Czech Science Foundation grant project How context matters: professional socialisation of novice teachers (15-12956S)
Non-university activities
 • Member of Theatergroup DoppelL
Major publications
 • VETTER, Eva a Miroslav JANÍK. Menschenrechte versus Effizienz? - Spannungsfelder der Schulsprachenpolitik. In Philip Herdina, Elisabeth Allgäuer-Hackel, Emse Malzer Papp. Mehrsprachensensible? Monilinguale Sprachenpolitik trifft auf mehrsprachige Praxis/Multilingual sensibility? - Monolingual policies meet multilingual practice. 1. vydání. Innsbruck: Innsbruck university press, 2019, s. 125-138. Edited volume series. ISBN 978-3-903187-55-9. info
 • SCHWARZL, Lena, Eva VETTER a Miroslav JANÍK. Schools as Linguistic Space: Multilingual Realities at Schools in Vienna and Brno. In Achilleas Kostoulas. Challenging Boundaries in Language Education. 1. vydání. Cham (Switzerland): Springer, 2019, s. 211-228. Second Language Learning and Teaching. ISBN 978-3-030-17056-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-17057-8_13. info
 • JANÍK, Miroslav a Věra JANÍKOVÁ. Entwicklung der professionellen Wahrnehmung künftiger DaF-Lehrer(innen) mittels einer videobasierten Online-Plattform (DaF-VideoWeb). Fremdsprachen Lehren und Lernen. Tübingen: Narr Francke Attempto, 2019, roč. 48, č. 1, s. 63-83. ISSN 0932-6936. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2357/FLuL-2019-0005. URL info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 322 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 45. ISBN 978-80-210-8889-4. info
 • JANÍK, Miroslav. Jak učitelé německého jazyka užívají ve výuce angličtinu. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost , o.s., 2017, roč. 27, č. 1, s. 104-135. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2017-1-104. info
 • JANÍK, Miroslav. Mnohojazyčnost ve výuce němčiny jako dalšího cizího jazyka. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 163 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe. ISBN 978-80-210-8766-8. URL info
 • JANÍK, Miroslav, Světlana HANUŠOVÁ a Eva MINAŘÍKOVÁ. Warum verlassen Lehreranfänger ihre Schule oder ihren Beruf? In OEFEB Tagung 2017: Bildung leistungsstark - chancengerecht - inklusiv. 2017. info
 • JANÍK, Miroslav. Student’s Use of English in German Lessons. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2017, roč. 11, č. 3, s. 85-102. ISSN 1802-4637. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23363177.2018.278. info
 • JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Klára ULIČNÁ a Miroslav JANÍK. Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 154 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 42. ISBN 978-80-210-8304-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8305-2016. URL info
 • JANÍK, Miroslav, Tomáš JANÍK a Eva MINAŘÍKOVÁ. Multilingualism in German as L3 instruction. 2016. info
 • JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ a Miroslav JANÍK. Video Clubs: Professionelle Wahrnehmung von EaF-Lehrer/innen vorher und nachher. In Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung Tagung 2015. 2015. info
 • JANÍK, Miroslav. Mnohojazyčnost jako dílčí cíl výuky cizích jazyků a možnosti její podpory. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost , o.s., 2014, roč. 24, č. 3, s. 330-352. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2014-3-330. info
 • JANÍK, Tomáš, Veronika NAJVAROVÁ a Miroslav JANÍK. Zum Einsatz didaktischer Medien und Mittel: Ergebnisse einer videobasierten Studie. In Knecht, P.; Matthes, E.; Schütze, S.; Aamotsbakken, B. Methodologie und Methoden der Schulbuch- und Lehrmittelforschung. 1. vyd. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2014, s. 289-302. Beiträge zur historischen und systematischen Schulbuchforschung. ISBN 978-3-7815-1991-6. URL info
 • JANÍK, Miroslav, Karolína PEŠKOVÁ a Tomáš JANÍK. Standardy pro učitelské vzdělávání jako cesta ke kvalitě: reflexe vývoje ve Spolkové republice Německo. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2014, roč. 8, č. 3, s. 47-70. ISSN 1802-4637. info

2019/10/19

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.