prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Institute for Research in Inclusive Education


Office: 4023
Poříčí 997/31a
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 6671
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Evžen Řehulka, narozen 17. února 1947 v Prostějově, ženatý, dvě dcery.
Pracoviště
 • Institut výzkumu školy a zdraví Pedagogická fakulta Masarykova universita Poříčí 31 Brno
Funkce na pracovišti
 • vedoucí institutu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014: Feuerstein Instrumental Enrichment Mediator Level 1
 • 2004: Výcvik pod vedením Eriky Echle Dosažení disciplíny ve škole a rodině pomocí demokratického vyučování
 • 2000: Výcvik v "Poradenství a psychoterapii zaměřené na klienta", ČIPZČ
 • 2000: Výcvik v "Integrované psychoterapii"
 • 1999: Kurs v behaviorání medicíně, ČLS
 • 1996: Kurs "Neuropsychologie a jazyk", Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
 • 2011: Profesor pro obor pedagogická, poradenská a školní psychologie, FSZV UKF Nitra
 • 2003: Habilitační řízení na základě práce "Učitelé a zdraví" FF MU Brno
 • 1994: Tříleté rozšiřující studium v oboru speciální pedagogika, Ped, fak, MU Brno
 • 1988: Jmenování docentem pro obor obecná psychologie
 • 1983: Kandidát psychologických věd (CSc.) pro obor psychologie, disertační práce "Psychologický výzkum zatížení žáků ZŠ", Fil. fak. MU (dříve UJEP) Brno
 • 1977: Absolvování oboru "vědy o výtvarném umění", dipl. práce "Malířské dílo Carpofora Tencally na Moravě" Fil. fak. MU (dříve UJEP) Brno
 • 1976: Tříleté postgraduální studium psychologie práce, Fil. fak. MU (dříve UJEP) Brno
 • 1973: PhDr. (obor psychologie), disertační práce "Výzkum zátěže výpravčích vlaků", Fil. fak. MU (dříve UJEP) Brno
 • 1972: Absolvování oboru "psychologie", dipl. práce "Výzkum zátěže simultánní činností", Fil. fak MU (dříve UJEP) Brno
Přehled zaměstnání
 • 1971-1973 Ústav železničního zdravotnictví Olomouc (psycholog)
 • 1973 - dosud Pedagogická fakulta MU Brno
Pedagogická činnost
 • Úvod do psychologie
 • Pedagogická psychologie
 • Psychohygiena a psychologie zdraví
 • Patopsychologie
 • Neuropsychologie
Vědeckovýzkumná činnost
 • Psychologie zdraví a psychohygiena učitele
Akademické stáže
 • Drážďany, Výmar, Moskva, Wroclaw, Poznaň, Krakov, Varšava, Kijev, Vídeň, Bielefeld, Budapest, Londýn, Dublin, New York, Madrid, Řím, Granada, Petrohrad, Berlín, Barcelona, Paříž
Universitní aktivity
 • Vědecká rada: Pedagogická fakulta MU
 • Oborová rada: Psychologie, Speciální pedagogika
 • Oborová komise: Výtvarná výchova
Členství ve vědeckých společnostech a organizacích
 • Českomoravská psychologická společnost
 • Vědecká rada: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, UKF Nitra
Ocenění vědeckou komunitou
 • Redakční rada časopisu Psychologie a její kontexty
Vybrané publikace
 • ŘEHULKA, Evžen. Koncept resilience ve výchově ke zdraví. In Život ve zdraví 2021. 2021. info
 • ŘEHULKA, Evžen. Zdravotní gramotnost. In Škola a zdraví v 21. století. 2014. info
 • ŘEHULKA, Evžen. Psychologická gramotnost. In Učíme psychologii / Teaching psychology. 2014. info
 • ŘEHULKA, Evžen. Psychohygiena a psychologie zdraví. In ŘEHULKA, Evžen a Jitka REISSMANNOVÁ. Současné trendy výchovy ke zdraví. Brno: Brno: MUNI PRESS, 2013, s. 115-121. ISBN 978-80-210-6316-7. info
 • ŘEHULKA, Evžen. Psychologické a psychohygienické otázky vzdělávání žáků se zdravotním postižením z pohledu inkluze. In OŠLEJŠKOVÁ H., VÍTKOVÁ M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Conditions and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 39-54. ISBN 978-80-210-6673-1. info
 • ŘEHULKA, Evžen. Psychologické otázky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzívní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and Teaching Pupils with Special Educational Needs in Maunstream Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 45-58. ISBN 978-80-210-6678-6. info
 • ŘEHULKA, Evžen. Opinions of the citizens of the Czech Republic on health and healthy lifestyle education in connection with the teaching profession. In Řehulka Evžen. School and health 21. Education and Healthcare, (ed) E. Řehulka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 113-128. ISBN 978-80-210-5721-0. info
 • KRÁTKÁ, Jana, Patrik VACEK a Evžen ŘEHULKA. Health Education Through Those Others' Experience. In 2nd International Conference Character Development Through Service and Experiential Learning. 1. vyd. Singapore: National Institute of Education, 2009, 9 s. info
 • ŘEHULKA, Evžen et al. School and Health 21 General Issues in Health Education. In School and Health 21 General Issues in Health Education. Brno: MSD, spol. s.r.o., Nakladatelatví MU, 2009, 410 s. ISBN 978-80-210-4929-1. info
 • ŘEHULKA, Evžen et al. School and Health 21 Topical Issues in Health Education. In School and Health 21 Topical Issues in Health Education. první. Brno: Nakladatelství MU Brno, 2009, 370 s. ISBN 978-80-210-4930-7. info
 • ŘEHULKA, Evžen. Teacher Fatigue. In School and Health 21 Topical Issues in Health Education. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2009, s. 125- 133, 8 s. ISBN 978-80-210-4930-7. info
 • ŘEHULKA, Evžen. Stories of Women Teachers: an attempt to Identify with the Profession. In Social and Health Aspects of Health Education. první. Brno: MSD, s. r. o., 2008, s. 51-64. Social and Health Aspects of Health Education. ISBN 978-80-7392-043-2. info
 • ŘEHULKOVÁ, Oliva a Evžen ŘEHULKA. Nekotorije psichologičeskije faktory zdorovogo obraza žizni molodeži podrostkovgo vozrasta v češskoj respublicValeologija: sučasnij stan, naprjamki ta perspektivi rozvitku. Materiali konferencii. In Valeologija: sučasnij stan, naprjamki ta perspektivi rozvitku. Materiali konferencii. Tom 2. první. Charkiv: Charkivskij nacionalnij universitet imeni V. N. Kazanceva, 2008, s. 139-144, 5 s. ISBN 978-966-8603-20-4. info
 • ŘEHULKA, Evžen. Psychologie v kvalifikaci učitelů. In XXVI. Psychologické dny Já my a oni. 2008. info
 • ŘEHULKA, Evžen et al. CONTEMPORARY SCHOOL PRACTICE AND HEALTH EDUCATION. první. Brno: MSD, s. r. o., 2008, 211 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-042-5. info
 • ŘEHULKA, Evžen et al. CONTEMPORARY DISCOURSE ON SCHOOL AND HEALTH INVESTIGATION. první. Brno: MSD, s. r. o., 2008, 181 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-041-8. info
 • ŘEHULKA, Evžen et al. SOCIAL AND HEALTH ASPECTS OF HEALTH EDUCATION. první. Brno: MSD, s. r.o., 2008, 271 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-043-2. info
 • ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. KVALITA ŽIVOTA, ZDRAVÍ A ŠKOLA. In 143. klinicko-psychologický den, Praha. 2008. info
 • ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. MENTÁLNĚ HYGIENICKÝ ASPEKT UČITELSKÉ PROFESE NA ZÁKLADĚ VÝZKUMU KVALITY ŽIVOTA UČITELŮ. In PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ , Plzeň, 14. 11. 2008. 2008. info
 • ŘEHULKA, Evžen, Oliva ŘEHULKOVÁ, Marek BLATNÝ a Jiří et al. MAREŠ. Quality of Life in the Contexts of Health and Illness. první. Brno: MDS, s. r. o., 2008, 162 s. ISBN 978-80-7392-073-9. info
 • ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Quality of life issues - based on previous research results. In Quality of Life in the Contexts of Health and Illness. první. Brno: MSD, s. r. o., 2008, s. 16-30. ISBN 978-80-7392-073-9. info
 • ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Teachers profession and teachers stress. 2007. URL info
 • ŘEHULKA, Evžen. Self-management of teacher. In School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, Vydavatelství MU, 2007, s. 353-360. ISBN 978-80-7315-138-6. info
 • ŘEHULKOVÁ, Oliva a Evžen ŘEHULKA. The structure of quality of life in relation to teachers work load. In School and Health 21. první. Brno: Paido, Vydavatelství Mu, 2007, s. 337-341, 4 s. ISBN 978-80-7315-138-6. info
 • ŘEHULKA, Evžen. Příběhy učitelek: pokus o poznání profese. In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21. první. Brno: MSD ve spolupráci s pedagogickou fakultou MU Brno, 2007, 48 s. ISBN 978-80-86633-98-5. info
 • ŘEHULKOVÁ, Oliva a Evžen ŘEHULKA. Příspěvek k poznání kvality života učitelek základních škol. In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21. první. Brno: MSD ve spolupráci s pedagogickou fakultou MU Brno, 2007, 48 s. ISBN 978-80-86633-98-5. info
 • ŘEHULKA, Evžen. School and health 21/2. Brno: Paido, Masarykova univerzita, 2007, 903 s. ISBN 978-80-7315-138-6. info
 • ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Motivační determinanty v koncepci “zdravé osobnosti”. In Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií Personality in the context of cognition, emocionality and motivation. 2007. ISBN 978-80-89-236-29-9. info
 • ŘEHULKA, Evžen. Koncepce „zdravé osobnosti“ a výchova. In Veda-vdelávanie-prax. 2007. info
 • ŘEHULKA, Evžen. Zdraví jako hodnota v pojetí učitelek základních škol. In Hodnoty a výchova. první. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2007, s. 73-79. ISBN 978-80-86633-78-7. info
 • ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Dynamika struktury kvality života v průběhu profesní kariéry učitelek. In Sociální procesy a osobnost. 2007. info
 • ŘEHULKA, Evžen. Brněnský projekt "Skola a zdraví pro 21. století" 2005-2010. In Psychologie zdraví a kvalita života. první. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2007, s. 52-55. ISBN 978-80-7392-009-8. info
 • ŘEHULKA, Evžen. Model of „healthy personality“ in the teacher’s professiography. In Care of educational institutions about children health. St. Petersburg: St. Peterburgskaja Akademia postdiplomovo pedagogičeskogo obrazovania, 2006, s. 97-99. ISBN 5-7434-0349-X. info
 • ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. The teacher stressing situations in the teacher-adolescent pupil relationship. In 27th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society - Book of Abstracts. 2006. URL info
 • ŘEHULKOVÁ, Oliva a Evžen ŘEHULKA. Quality of life and health in adolescence. In Care of educational institutions about children health. první. St. Petersburg: Peterburgskaja Akademia postdiplomovo pedagogičeskogo obrazovania, 2006, s. 101-103. ISBN 5-7434-0349-X. info
 • ŘEHULKA, Evžen a Jana ŘEHULKOVÁ. Volný čas, kvalita života a rozvoj osobnosti. In 2. mezinárodní konference O výchově a volném čase. 2006. info
 • ŘEHULKA, Evžen. Das Programm Gesundheit im 21. Jahrhundert der WHO und das gegenwärtige tschechische Schulsystem. In Neue Herausforderungen im Gesundheitsbereich an der Schule. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2006, s. 66-74, 8 s. ISBN 80-210-4191-9. info
 • ŘEHULKOVÁ, Oliva a Evžen ŘEHULKA. Otázky zdravého způsobu chování u adolescentní mládeže v České republice. In Bezpieczenstwo dzieci i mlodziezy i jego zagrozenia. Myslovwice: Gornoslaska Wyzsza Szkola Pedagogiczna imienia Kardynala A. Hlonda, 2006, s. 71-75. ISBN 83-89032-71-6. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Evžen ŘEHULKA a Šárka DVOŘÁKOVÁ. Pohyb a duševní zdraví. Brno: Paido, 2005, 78 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-108-1. info
 • KACHLÍK, Petr, Vladislav MUŽÍK, Evžen ŘEHULKA, Marie HAVELKOVÁ a Leona MUŽÍKOVÁ. Aktuální stav výchovy ke zdraví v přípravě učitelů. In Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí XXXIII. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Česká republika, Ostrava: Česká lékařská společnost J. E Purkyně., 2005, s. 13-20. ISBN 80-7329-107-X. info
 • ŘEHULKA, Evžen. Úvodem. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2005, roč. 129, č. 3, s. 1-2. ISSN 0323-0449. info
 • ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Kvalita života v rozměru normality a patologie. In Konference Sociální procesy a osobnost 2005. Sborník abstrakt. Brno: Zprávy PSÚ AV ČR, 2005, s. 13-14. ISSN 1211-8818. info
 • ŘEHULKA, Evžen. Podíl osobnosti učitele na podpoře duševního zdraví žáků. referát na konferenci. Praha: Národní konference k otázkám podpory duševního zdraví, Praha, 22. 11. 2005., 2005. info
 • ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Kvalita života v rozměru normality a patologie. 2005. URL info
 • ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Kategorie kvality života v psychologii zdraví. referát na konf. 2005. URL info
 • ŘEHULKA, Evžen. Koncepce "zdravé osobnosti" v psychologii. ref.na konf. 2005. URL info
 • ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Kvalita života a vývoj osobnosti. ref. na konf. In 23. psychologické dny. Bratislava 8.-10.9.2005: 23. Psychologické dny, 2005, 5 s. info
 • ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Kvalita života a osobnost. ref. na konf. 2005. URL info
 • ŘEHULKA, Evžen. HEALTHY PERSONALITY MODEL AND ITS APPLICATION IN PEDEUTOLOGY. In School and Health 21. 1. vyd. Brno: PAIDO, 2005, s. 333-354. ISBN 978-80-7315-119-5. info
 • ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. THE CATEGORY OF LIFE QUALITY IN PSYCHOLOGY OF HEALTH. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. první. Brno: Paido, 2005, s. 579-590. ISBN 978-80-7315-119-5. info
 • ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Některé otázky zdraví a kvality života. Brno: Seminář Kvalita života v interdisciplin. souvislostech, 2005. 22.4.2005. info
 • ŘEHULKA, Evžen. Škola a zdraví 21. 2005. info
 • ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Seminář Kvalita života v interdisciplinárních souvislostech. 2005. info
 • PROKOPOVÁ, Alice. The influence of the personality of a teacher on the pro-sociability of pupils. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 355-382. ISBN 978-80-7315-119-5. info
 • HOLČÍK, Jan. Cultural and historical interrelation of social determinants of health. In School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2005, s. 41-47. ISBN 978-80-7315-119-5. info
 • HRUBÁ, Drahoslava. THE ROLE OF SCHOOL IN PRIMARY PREVENTION OF SMOKING. In School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2005, s. 939-956. ISBN 978-80-7315-119-5. info
 • MAREČKOVÁ, Marie. THE CONTRIBUTION MADE BY THE ANTHROPOLOGIST VOJTĚCH SUK TO SCHOOL HEALTH CARE. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2005, s. 1191-1202. ISBN 978-80-7315-119-5. info
 • STOJAN, MOJMÍR. ROAD SAFETY EDUCATION AT SCHOOLS AS THE PART OF HEALTH CARE AND INJURY PREVENTION IN THE 21ST CENTURY. In School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2005, s. 587-614, 26 s. ISBN 80-7315-119-7. info
 • RYBÁŘ, Radovan. INTRODUCTORY NOTES ON PHILOSOPHY OF HEALTH. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2005, s. 255-268, 13 s. ISBN 978-80-7315-119-5. info
 • VESELÁ, Jana. What means health to parents of handicapped children. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2005, s. 661-670. ISBN 978-80-7315-119-5. info
 • ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Kvalita života a vývoj osobnosti. In ŘEHULKOVÁ, Oliva. Psychológia pre život alebo ako je potrebná metanoia. 1. vyd. Dunajská Streda: Pelikán, s. r. o., 2005, s. 293-297. ISBN 80-967311-7-3. info
 • ŘEHULKOVÁ, Oliva a Evžen ŘEHULKA. Zagadnienia stylu zdrowego zycia u dorastajacej mlodzezy w Republice Czeskiej. Nauczyciel i szkola. Myslowice: Gornoslaska Wyzsza Szkola Pedagogiczna, 2005, roč. 3-4, 28-29, s. 49-54, 5 s. ISSN 1426-9899. info
 • ŘEHULKA, Evžen. Učitelé a zdraví 6. 2004. info
 • ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. The different lifestyles of elementary school female teachers as seen by themselves. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Paido, 2004, s. 239-256, 17 s. ISBN 978-80-7315-093-8. info
 • ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Strategy of handling stress by the basic schools teachers. In Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Paido, 2004, s. 223-238, 15 s. ISBN 80-7315-093-X. info
 • ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. The teacher stressing situations in the teacher - adolescent pupil relationship. In Teachers and Health 5. 1. vyd. Brno: Pavel Křepela, 2003, s. 129-138. ISBN 80-86669-02-5. info
 • ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Teachers and quality of life. In Teachers and Health 5. 1. vyd. Brno: Pavel Křepela, 2003, s. 177-197, 20 s. ISBN 80-86669-02-5. info
 • ŘEHULKA, Evžen. Učitelé a optimismus. In Učitelé a zdraví 4. 1. vyd. Brno: Pavel Křepela, 2002, s. 91-111, 20 s. info
 • ŘEHULKA, Evžen. Učitelé a zdraví 4. 2002. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Evžen ŘEHULKA. Význam pohybové aktivity pro psychické zdraví učitele, trenéra a kouče. In Učitelé a zdraví 3. první. Brno: Psychologický ústav AV ČR, nakl. Pavel Křepela, 2001, s. 159-162. ISBN 80-902653-7-5. info
 • MACEK, Petr, Oliva ŘEHULKOVÁ a Evžen ŘEHULKA. Symptomy deprese v adolescenci: Souvislosti s osobností a s psychosociálními charakteristikami. In D. Vobořil, H. Klimusová (Editoři) Konference "Sociální procesy a osobnost". Sborník abstrakt. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2001, s. 14-15. ISSN 1211-8818. info
 • ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Učitelky a učitelé. In Učitelé a zdraví 3. 1. vyd. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2001, s. 143-152. ISBN 80-902653-7-5. info
 • ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Zátěžové situace u adolescentů a jejich percepce učiteli. In Psychologické otázky adolescence. 1. vyd. Brno: Albert, 2001, s. 120-128, 8 s. ISBN 80-7326-001-8. info
 • ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Psychologické otázky adolescence. 2001. info
 • ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Typologie pracovních stresů a jejich prevence u učitelů základních škol. In Sborník příspěvků III. část, XIX. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. 1. vyd. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska Vyškov, 2001, s. 325-328. ISBN 80-7231-071-2. info
 • ŘEHULKA, Evžen. Konference Učitelé a zdraví 3. 2001. info

2014/12/30

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.