doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.

Associate professor, Department of Czech Language and Literature


Office: bldg. B/5032
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 6331
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc., narozen 13. března 1951 v Jablonném v Podještědí, svobodný
Pracoviště
 • Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Poříčí 7, 603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Docent, člen oborové komise Jazyková a literární komunikace.
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1974: Filozofická fakulta UJEP (dnes MU), Brno, obor čeština - dějepis, 1978: PhDr., Filozofická fakulta UJEP, rigorózní práce: Kritická recepce Vančurovy prózy v dobových časopisech, 1989: CSc., Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV, Praha, disertační práce: Postavy v próze Vladislava Vančury, 2002: docent, Filozofická fakulta MU, habilitační práce: Tvorba a recepce. Studie o české meziválečné literatuře.
Přehled zaměstnání
 • 1994-dosud: Pedagogická fakulta MU Brno (2006-2010 též Fakulta sociálních studiíí MU), docent, 1991-1993: Lidové noviny, redaktor, 1979-1991: Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV Brno, interní aspirant, vědecký pracovník, 1977-1979: Rovnost, Brno, redaktor, 1975-1977: ZDŠ Měnín, učitel.
Pedagogická činnost
 • Česká literatura 20. století, Kapitoly z české literatury 20. století, Světová literatura 20. století, Literárněvědná exkurze, semináře k bakalářským a diplomovým pracím, vedení těchto prací, předseda zkušebních komisí při SZZ, výuka v kombinovaném studiu a vedení závěrečných prací.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Práce z dějin české literatury 1. poloviny 20. století, ale i jeho 2. poloviny a 21. století: viz Bibliografie (1976-2011), 2013. Monografie o postavách Vančurovy prózy Portréty a osudy (1994) a monografie Tvorba a recepce. Studie o české meziválečné literatuře (2003). Účast na dvaceti kolektivních publikacích, např. Čeští spisovatelé 20. století (1985), Česká literatura v boji proti fašismu (1987), Kniha o Čapkovi (1988), Lexikon české literatury (1993, 2000), Průhledy do české literatury 20. století (2000), Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2 (2012, tento slovník je výstupem - spolu s kolektivní monografií Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež 1990-2010 z roku 2011 - z grantového projektu GA 405/09/0938).
Akademické stáže
 • 1995: Univerzita Vídeň, Rakousko (stáž, přednášky)
Universitní aktivity
 • Člen oborové rady pro doktorské studium v oboru česká literatura na FF MU v Brně a člen zkušební komise pro doktorské zkoušky a habilitační řízení, předseda zkušební komise při obhajobách bakalářských a magisterských prací na FSS MU, člen brněnské pobočky Literárněvědné společnosti.
Mimouniversitní aktivity
 • Předseda Společnosti Jiřího Mahena. Členství: Literárněvědná společnost, Společnost F. X. Šaldy, Společnost Otokara Březiny, Společnost bratří Čapků, Společnost Jana Skácela (člen výboru). Spolupráce - jako oponent rigorózních, disertačních a habilitačních prací - s FF Ostravské univerzity a FF Univerzity Palackého.
Ocenění vědeckou komunitou
 • 80. a 90. léta: členství v redakční radě časopisu Duha a v porotách literárních soutěží, veřejné přednášky pro školy a knihovny, 1991-1993: redaktor "revue otevřené kultury" ROK, 1996-2006: redaktor časopisu pro teorii a kritiku dětské literatury Ladění, od roku 2012 redaktor zpravodaje Společnosti Jiřího Mahena Milíř. Cena děkana Pedagogické fakulty MU (2006, 2012). Cena rektora MU (2015).
Vybrané publikace
 • POLÁČEK, Jiří. Čeští spisovatelé 20. století z pohledu Vladislava Vančury. Český jazyk a literatura. Plzeň: Nakladatelství Fraus, s.r.o., 2023, roč. 73, č. 3, s. 125-131. ISSN 0009-0786. info
 • POLÁČEK, Jiří. Karel Čapek a Brno. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2022, roč. 25, č. 1, s. 7-22. ISSN 1213-2144. doi:10.5817/BL2022-1-1. Plný text příspěvku. info
 • POLÁČEK, Jiří. Bratři Čapkové. 1. vyd. Boskovice/Brno: Nakladatelství Albert, 2020. 70 s. ISBN 978-80-7326-314-0. info
 • POLÁČEK, Jiří. Jiří Mahen a František Halas. In Jiří Poláček, Ivan Němec. Milíř. Zpravodaj Společnosti Jiřího Mahena. 1. vyd. Brno: Společnost Jiřího Mahena, 2019. s. 23-35. ISBN 978-80-7326-310-2. info
 • POLÁČEK, Jiří. Motivy rostlin v poezii Otokara Březiny. In Hana Enderlová. Otokar Březina 2014. 1. vyd. Praha: Togga, s. r. o., 2015. s. 24-33. ISBN 978-80-7476-074-7. info
 • POLÁČEK, Jiří. Reflexe Slovenska v poezii Jiřího Mahena. In Ivo Pospíšil – Anna Zelenková. Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení. 1. vyd. Brno: Česká asociace slavistů, 2015. s. 149-157. Brněnské texty k slovakistice. ISBN 978-80-905336-8-4. info
 • POLÁČEK, Jiří. Cena rektora Masarykovy univerzity. 2015. info
 • POLÁČEK, Jiří. Básnický rok. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 106 s. Reflexe, svazek 1. ISBN 978-80-210-8118-5. info
 • POLÁČEK, Jiří. Jména postav v románech Vladislava Vančury. In Eva Minářová, Dagmar Sochorová, Jitka Zítková. Vlastní jména v textech a kontextech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 149-154. ISBN 978-80-210-6631-1. info
 • POLÁČEK, Jiří. Antologie Skupiny Ra. Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2014, roč. 62, č. 1, s. 114-118. ISSN 0009-0468. info
 • POLÁČEK, Jiří. Bibliografie (1976-2011). 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2013. 110 s. ISBN 978-80-7204-844-1. info
 • POLÁČEK, Jiří. Román o Vilému Mrštíkovi. Literární archiv. Vilém Mrštík - od realismu k moderně. Praha: Památník národního písemnictví, 2013, roč. 45, č. 1, s. 119-125. ISSN 0231-5904. info
 • POLÁČEK, Jiří. Svět viděný zpomaloučka (Fejetony Jana Drdy z let 1939-1943). In Erik Gilk - Jan Tydlitát. Karel Poláček a žánry beletristické publicistiky. První. Boskovice: Albert, 2012. s. 73-79. ISBN 978-80-7326-211-2. info
 • POLÁČEK, Jiří. Motivy vína v poezii Oldřicha Mikuláška. In Barbora Hašková. Člověk a víno. První. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 67-75. ISBN 978-80-210-5586-5. info
 • POLÁČEK, Jiří. Pohádky Ludmily Klukanové a Jiřiny Salaquardové. In Milena Šubrtová a kol. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 237-248. Publikace NMU-37/11-02/58. ISBN 978-80-210-5692-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5692-2011. info
 • POLÁČEK, Jiří. Studie Olega Michajloviče Maleviče. Česká literatura. Praha: ÚČL AV ČR, 2010, roč. 58, č. 1, s. 130-134. ISSN 0009-0468. URL info
 • POLÁČEK, Jiří. Poezie není leč opojení... In Jarmila Schreiberová. Láska a život vždy pro mne jedno budou... (Literární archiv PNP 42). První. Praha: Památník národního písemnictví, 2010. s. 41-54. ISBN 978-80-85085-96-9. info
 • POLÁČEK, Jiří. Odkaz Jaromíra Tomečka. In Odkaz Jaromíra Tomečka. První. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2008. s. 9-17. ISBN 978-80-904109-3-0. info
 • POLÁČEK, Jiří. Spory o Vančurův Poslední soud. In Eurolingua & eurolitteraria 2006. První. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. s. 170-178. ISBN 978-80-7372-182-4. info
 • POLÁČEK, Jiří. Reflexe první světové války v české próze. In Karel Poláček a obraz první světové války v české literatuře. První. Boskovice: Albert, 2007. s. 77-85. ISBN 80-7326-119-7. info
 • POLÁČEK, Jiří. Otokar Březina ve vzpomínkách básníků. In Otokar Březina 2003. První. Tišnov: Sursum, 2004. s. 129-133. ISBN 80-7323-073-9. info
 • POLÁČEK, Jiří. Doslov (Rudolf Křesťan: Kachna v bazénu). In Kachna v bazénu aneb 66 fejetonů o žasnutí. První. Praha: Nakladatelství Andrej Šťastný, 2004. s. 184-187. Mimo edice. ISBN 80-86739-13-9. info
 • POLÁČEK, Jiří. Dvojí pohled na Vladislava Vančuru: Arne Novák a F. X. Šalda. In Bohemica litteraria - Arne Novák, literární historik a kritik. První. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 73-78. ISBN 80-210-3483-1. info
 • POLÁČEK, Jiří. Humorista Rudolf Křesťan. In Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století. První. Boskovice: Albert, 2004. s. 291-297. ISBN 80-7326-025-5. info
 • POLÁČEK, Jiří. Tvorba a recepce. Studie o meziválečné české literatuře. První. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 168 s. Spisy Pedagogické fakulty MU v Brně, svazek 86. ISBN 80-210-3075-5. info
 • POLÁČEK, Jiří. Legionářská literatura, Triviální literatura, Literární kritika 1900-1945, Literární kritika 1945-1999, Literární časopisy. In Průhledy do české literatury 20. století. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000. s. 61,155..., 156 s. ISBN 80-7204-162-2. info
 • POLÁČEK, Jiří. Vladislav Vančura. In Dictionary of Literary Biography -Volume 215:Twentieth-Century Eastern European Writers. 1. vyd. Detroitt-San Francisco - London- Boston: A Bruccoli Clark Layman Book, 1999. s. 373-381. 215. ISBN 0-7876-3109-4. info
 • POLÁČEK, Jiří. Portréty a osudy. Postavy v próze Vladislava Vančury. In Portréty a osudy. Postavy v próze Vladislava Vančury. Boskovice: Albert, 1994. ISBN 80-85834-05-7. info

3. 7. 2017

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.