Mgr. Pavla Marečková, Ph.D.

Assistant professor, Department of German Language and Literature


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bldg. A/6004
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3689
E‑mail:
CV

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Marečková, Pavla, Mgr. Ph.D.
Department/Faculty/University
 • Department of German Language and Literature, Faculty of Education, Masaryk University
Function, current position
 • Assistant Professor
Education and academic qualifications
 • Doctoral degree studies: Methodology of Second Language Learning and Teaching (German), Thesis: The Function of Emotions for Creative Writing in Second Language Teaching, (Faculty of Education, MU Brno), 2003-2008, Ph.D. in October 2008
 • Master’s degree studies: Methodology of Learning and Teaching at Primary Schools, Methodology of Learning and Teaching German at Secondary Schools (Faculty of Education, MU Brno), 2002-2007
Professional experience
 • Assistant Professor at the Department of German Language and Literature (Faculty of Education, MU); since 2008
 • Assistant at the Department of German Language and Literature (Faculty of Education, MU), teaching activities and co-operation on departmental research projects, 2006-2008
 • Tutor for Learning Strategies at the “Österreich Institut” (Language School, Brno), 2006-2007
 • Lecturer of German at the Department of German Language and Literature (Faculty of Education, MU), 2003-2006
 • Lecturer of German at the “Österreich Institut” (Language School, Brno), since 2005, currently examiner of the international language exams “Österreichisches Sprachdiplom”
 • Lecturer of German at Elementary School for Pupils with Specific Needs, March-June 2002
Teaching activities
 • Teaching Creative Writing, German for Professional Purposes, Business German, Methodology of Learning and Teaching a Second Language, etc.
Research activities
 • Second language learning and teaching, assessment of second language writing, creative writing
 • Collaboration on university research projects (“Education of Pupils with Special Needs”, 2008-2013), departmental research projects and own surveys (e.g. “Teaching a Second Language in In-company Courses”, 2009)
 • Co-operating on the organisation of international research conferences
Internship and stays for the purpose of study or work
 • 2006/01/12 – 2006/03/12: California State University San Bernardino, San Bernardino, Freemover, USA
 • 2001/12/01 – 2002/02/28: University of Regensburg, Regensburg, DAAD Scholarships, DEU
 • 1999/09/01 – 2000/02/28: University of Teacher Education Graz, Graz, LLP Erasmus, AUT
Most significant professional accomplishments
 • Dean’s prize for outstanding creative work, 2008
Major publications
 • MAREČKOVÁ, Pavla. (Ne)Ztraceno v překladu: Nové pojetí mediace v Dodatku k SERRJ. Cizí jazyky. Praha: Univerzita Karlova, roč. 64, č. 3, s. 3-16. ISSN 1210-0811. 2021. URL info
 • MAREČKOVÁ, Pavla. (Ne)Ztraceno v překladu: Mediační úlohy v cizojazyčné výuce a jejich příprava. Cizí jazyky. Praha: Univerzita Karlova, roč. 64, č. 5, s. 3-16. ISSN 1210-0811. 2021. URL info
 • MAREČKOVÁ, Pavla. (Ne)Ztraceno v překladu: Mediace jako nová kompetence ve výuce cizích jazyků. Cizí jazyky. Praha: Univerzita Karlova, roč. 63, č. 3, s. 3-13. ISSN 1210-0811. 2019. URL info
 • MAREČKOVÁ, Pavla. Deutschunterricht in Firmenkursen II. Ergebnisse der Umfrage vom Sommer 2009. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: Pedagogická fakulta MU, roč. 3/1, 30.06.2010, s. 55-68, 13 s. ISSN 1803-4411. 2010. info
 • MAREČKOVÁ, Pavla a Pavel FURCH. Výuka němčiny ve firemních kurzech I. Výsledky dotazníkového šetření z období jaro/léto 2009. In Bulletin IVŠV 2010. 1/2010. Brno. s. 7-12. ISBN 978-80-210-5378-6. 2010. info
 • MAREČKOVÁ, Pavla. Koncentrační a relaxační cvičení ve výuce cizího jazyka u žáků s SPU. In Vítková, M.; Havel, J. (eds.) Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido. 10 s. ISBN 978-80-7315-199-7. 2010. info
 • BENEŠOVÁ, Pavla. Využití prvků dramatické výchovy při práci s cizojazyčným textem u žáků s SPU. In Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP. 2009. info
 • BENEŠOVÁ, Pavla. Bewegungselemente im Deutschunterricht bei SchülerInnen mit Lernstörungen. In Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. Drama techniques in foreign language teaching to learners with SLD. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 11-23. Pd-52/09-02/58. ISBN 978-80-210-5074-7. 2009. info
 • MAREČKOVÁ, Pavla. Deutschunterricht in Firmenkursen I. Ergebnisse einer Umfrage vom Sommer 2009. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: Pedagogická fakulta MU, roč. 2/2, 19.12.2009, s. 48-64. ISSN 1803-4411. 2009. info
 • BENEŠOVÁ, Pavla. Využití prvků dramatické výchovy při práci s textem u žáků s SPU. In Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 3 s. ISBN 978-80-210-4849-2. 2009. info
 • BENEŠOVÁ, Pavla. Pohybový prvek ve výuce německého jazyka u žáků s SPU. In Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. 2009. info
 • BENEŠOVÁ, Pavla. Kreatives Schreiben im Deutschunterricht bei lernschwachen Schülern. R. Grenarová, M. Vítková (eds.). In Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU / Communicative approach in foreign language teaching in learners with SLD. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU. s. 19-24. ISBN 978-80-210-4782-2. 2008. info
 • BENEŠOVÁ, Pavla. Fertigkeit Schreiben im Fremdsprachenunterricht bei lernschwachen Schülern. 2008. info
 • BENEŠOVÁ, Pavla. Výsledky z výzkumu kreativního psaní u žáků se specifickými poruchami učení. 2008. info
 • BENEŠOVÁ, Pavla. Aktivity TPR v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. 2008. info
 • BENEŠOVÁ, Pavla. Die Rolle von Emotionen beim kreativen Schreiben im Fremdsprachenunterricht. In Methoden der Sprachlehr- und Sprachlernforschung. Beispiele aus dem Bereich des Deutschen als Fremdsprache in Tschechien. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 10-21. ISBN 978-80-210-4764-8. 2008. info
 • BENEŠOVÁ, Pavla. Realizace výzkumného šetření v rámci disertační práce doktorandky Pavly Benešové. 2008. info
 • BENEŠOVÁ, Pavla. Erforschung der Rolle der Emotionen beim kreativen Schreiben im Fremdsprachenunterricht. In Forschung im Doktorstudium am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU. s. 22-27. ISBN 978-80-210-4469-2. 2007. info
 • BENEŠOVÁ, Pavla. Tvůrčí psaní ve výuce německého jazyka u žáků se specifickými poruchami učení. Komenský. Brno: PdF MU v Brně, roč. 132, č. 2, s. 13-16. ISSN 0323-0449. 2007. info
 • BENEŠOVÁ, Pavla. Kreatives und emotionsgefärbtes Schreiben online - Ein Forschungsprojekt. In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft. Brno: Pedagogická fakulta MU. s. 15-20. ISBN 978-80-210-4501-9. 2007. info
 • BENEŠOVÁ, Pavla. Herbstbilder der Stadt Brünn - projekt kreativního psaní pro posílení autonomního učení. In Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. Brno: Masarykova univerzita. s. 203-211. ISBN 80-210-4164-1. 2006. info
 • BENEŠOVÁ, Pavla. Emotionalität beim Schreiben in der Fremdsprache. In Brünner Hefte für Germanistik. Brno: Masarykova univerzita. s. 27-30. ISBN 80-210-3882-9. 2005. info
 • BENEŠOVÁ, Pavla. Emotionale Aspekte im Fremdsprachenunterricht - am Beispiel des kreativen Schreibens. In Jazyk a komunikácia. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí. 1. vyd. Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě. s. 155-158. ISBN 80-89113-22-2. 2005. info
 • BENEŠOVÁ, Pavla. Emotionen sind unsere Energie. In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně. s. 10-15. ISBN 80-210-3517-X. 2004. info

2012/09/09

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.