doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.

Associate professor, Department of English Language and Literature


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bldg. A/5014b
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3002
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Personal Identification
 • Assoc. Prof. Martin Adam, Ph.D.
 • born 1975 in Tábor, Czech Republic
 • married, 2 children
Department/Faculty/University
 • Department of English Language and Literature
  Faculty of Education/Masaryk University
  Poříčí 7, 603 00 Brno, Czech Republic
Current Position
 • Associate Professor (Linguistic Section)
 • Guarantor of the Study Programme "English Language for Education"
 • Deputy Head of the Department (2006-2021)
Education and Academic Qualifications
 • 2014: Associate Professorship, doc., Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
 • 2000-2003: doctoral degree in English langauage, Ph.D., Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
 • 1995-2000: master's degree, English philology / Russian philology, Mgr., Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
 • 1993-1995: Private Business Academy, České Budějovice, economy, English
 • 1989-1993: Piere de Coubertaine Grammar School in Tábor
Professional Experience
 • 01/2015 - today: Department of English Language and Literature, Faculty of Education, Masaryk University; Associate Professor
 • 01/2005 - 12/2014: Department of English Language and Literature, Faculty of Education, Masaryk University; Assistant Professor
 • 08/2003-12/2004: civil service (Baptist Church in Brno; Youth Pastor)
Teaching Activities
 • Functional Sentence Perspective (FSP), Functional and Communicative Syntax, Normative Syntax, Introduction to Linguistics, Phonetics and Phonology
 • supervisor of bachelor's, master's and doctoral theses in linguistics
 • chairman of the Final Examinations Board (Bachelor and Master programmes)
 • member of the Final Examinations Board (Bachelor and Master programmes)
Research Activities, Projects and Grants
 • Functional Sentence Perspective
 • Discourse Analysis (above all in the area of religious discourse)
 • 7/2023–6/2025: main project investigator "Sustaining and developing excellence in teaching in the bachelor's study programme English Language for Education" (MUNI/ESPRO/0828/2023)
 • 7/2023–6/2024: main project investigator "Teaching Innovations in EFL Courses" (MUNI/IVV/0805/2023)
 • 01/2017-12/2019: participation in the grant project GA17-16195S "Persuasion in English and Czech Specialized Discourses"
 • 03/2014-12/2014: FR MU project "Designing a new course AJPV_KAPA Comparative(Czech-English) Analysis of Written English" (MUNI/FR/0135/2014)
 • 01/2010-05/2012: participation in the ESF grant project No. CZ.1.07/1.1.00/08.0005 „Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích předmětů 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií“ (position: Metodický garant slovní zásoby v AJ)
 • 01/2008-12/2011: participation in the grant project "Jan Firbas' Heritage and Future Plans" (GAČR - Czech Science Foundation, Grant No. 405/08/0420 "Příprava vydání souborného díla profesora Jana Firbase (k jeho nedožitým devadesátinám)")
 • 01/2009-12/2009: grant project MUNI/41/004/2009 "Vytvoření databáze textů a jejich analýz v rámci Firbasovy teorie FSP"
 • 01/2008-12/2008: participation in the grant project "E-learningová podpora praktického jazyka pro studium NŠ" (project code: MUNI/41/092/2008)
 • 01/2001-12/2002: participation in the grant project "Academic Writing" within bachelor studies programme (digital support e-doll).
Academic Internships Abroad
 • 09/2017: University of Pécs, Hungary, Faculty of Humanities (Department of English Linguistics)
 • 02/2012: Universität Wien, Austria, Philologish-Kulturwissenschaftlichen Fakultät (Institut für Anglistik und Amerikanistik)
 • 04/2011: Univerzita Komenského Bratislava, Slovensko, Filozofická fakulta (Dept. of English and American Studies)
 • 04/2010: University of Regensburg, Germany, Fakultät der Sprach- Literatur- und Kulturwissenschaften (Institut für Anglistik und Amerikanistik)
 • 12/2009: University of Wroclaw, Poland, Faculty of Philology (Institute of English Philology)
 • 09/2008: University of Pécs, Hungary, Faculty of Humanities (Department of English Linguistics)
 • 05/2006: Universität Wien, Austria, Philologish-Kulturwissenschaftlichen Fakultät (Institut für Anglistik und Amerikanistik)
Other Academic Activities
 • 2018-2021, 2021-2024: President of the Academic Senate, Faculty of Education Masaryk University
 • member of Dean's Board
 • 2015-2017: member of Academic Senate, Faculty of Education MU (Chamber of Academics)
 • 2015-today: member of Doctoral Board of the study programme Didactics of Foreign Languages
Non-university Activities
 • member of Common Grounds Research Networks
 • member of the Vilém Mathesius Society
 • member of Czech Association fot the Study of English (CZASE); the association is a member of ESSE (European Society for the Study of English)
 • co-organizer of Intensive Methodology and Language Courses
 • Elder of the Brno Baptist Church (2006-2009, 2009-2012, 2012-2015, 2015-2018)
 • Czech-English Translations: Inženýská zátiší/Expert's Still Lives. Sláma V. V., J. Pátek. Chemcomex Praha, 2003. ISBN: 80-239-2015-4. * Jan Pohribný: Místa zasvěcení/Initiation Sites (spolu s I. Charvátovou a T. Longem). Dufek A., J. Pohribný. Moravská galerie v Brně, 2004. ISBN: 80-7027-130-2. * Vlčí med/Wolf's Honey. Dufek A., J. Pátek. Galerie Brno, 2004. ISBN: 80-239-3720-0. * Kazatelé Bratrské jednoty baptistů (Předmluva/Foreword). Vychopeň, J., J. Smílek, V. Pospíšil. Brno: VV BJB, 2005. ISBN 80-7295-078-9. * Vlčí med II/Wolf's Honey II. Pátek, J. České Budějovice: Galerie Měsíc ve dne, 2005.
 • English-Czech Translations: Tesla/Tesla. Wise, T. Frýdek-Místek: Alpress, 1997. ISBN 80-85975-74-2 (přel. pod jménem Pavel Kaas) * Our Daily Bread/Slova života 2005. Alef Ostrava, 2004. ISBN: 80-86509-18-4 * Our Daily Bread/Slova života 2006. Alef Ostrava, 2005. ISBN:80-86509-23-0 * Our Daily Bread/Slova života 2009. JM ArtDesign, 2008. ISBN: 978-80-254-3075-0. * Sailhamer, J. H.: Books of the Bible/Knihy Bible. Pelhřimov: Biblický teologický seminář, 2009. ISBN: 978-80-254-4156-5. * Graham, B. Nearing Home/Když je domov na dohled. Bratislava: Creativpress, 2014. ISBN: 978-80-7131-080-8.
Awards, Invitations to Lectures and Editorial Boards Membership
 • Dean's Award for an outstanding book published in 2020/2021 ("Persuasion in Specialised Discourses", London: Palgrave Macmillan, 2020)
 • member of Doctoral Board "Anglický jazyk" (Faculty of Arts, Charles University)
 • member of Doctoral Board "English Language" (English programme, Faculty of Arts, Charles University)
 • member of Doctoral Board "English Language and Literature with Methodology" (Faculty of Education, Charles University)
 • member of Board of Reviewers (Discourse and Interaction)
 • member of Editorial Board of "Collected Writings of Jan Firbas" (5 Volumes)
 • member of Board of Reviewers of the Journal for Modern Philology (ČMF) (published by the Academy of Science of the Czech Republic)
 • member of Advisory Board of Ostrava Journal of English Philology (published by Ostrava University)
 • member of Board of Reviewers of the OLINCO Proceedings (published by FF UP Olomouc)
 • Invitations to Lectures:
 • 17/11/2021 Cardiff University, United Kingdom: Quality or Presentation? The role of the verb in the functional sentence perspective. Unresolved issues in communicative dynamism/information structure: Round Table
 • 14/09/2017 University of Pecs, Faculty of Humanities, Hungary (Dept. of English Linguistics): "Persuasive strategies in scripted sermons"
 • 27/04/2011 Komenský University, Bratislava, Slovakia, Faculty of Arts (Dept. of English and American Studies): "FSP, Current Research and Outlook into the Future"
 • 10/12/2009 University of Wroclaw, Poland, Faculty of Philology (Institute of English Philology): "Vilem Mathesius and the Prague School of Linguistics"
 • 07/12/2009 University of Wroclaw, Poland, Faculty of Philology (Institute of English Philology): "Jan Firbas and FSP"
 • 01/10/2008 University of Pécs, Department of English Linguistics, and the Hungarian Academy of Science (PAB): "The Firbasian Theory of Functional Sentence Perspective and Its Place in Linguistics"
 • 10/05/2006 Universität Wien, Philologish-Kulturwissenschaftlichen Fakultät (Institut für Anglistik und Amerikanistik): "Context in the Context of Functional Sentence Perspective"
 • 06/10/2005 Masarykova univerzita: "Firbas' FSP in the Framework of Modern Linguistics"
Major Publications
 • ADAM, Martin. Pathetical Narrative as a Persuasive Strategy in Protestant Sermons. The International Journal of Religion and Spirituality in Society. roč. 14, č. 4, s. 121-143. ISSN 2154-8633. doi:10.18848/2154-8633/CGP/v14i04/121-143. 2024. URL info
 • ADAM, Martin a Irena HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ. FSP status of English verbo-nominal structures Be + Prepositional Phrase. Linguistica Pragensia. roč. 32, č. 2, s. 214-234. ISSN 0862-8432. doi:10.14712/18059635.2022.2.3. 2022. URL info
 • ADAM, Martin. Jan Firbas, the man who had a calling. Linguistica Pragensia. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, roč. 31, č. 2, s. 252-255. ISSN 0862-8432. 2021. URL info
 • ADAM, Martin. Sentiment(ality) as a means of persuasion: On the thin ice of manipulation in Protestant sermons. Discourse and Interaction. Brno: Masaryk University Press, roč. 14, č. 2, s. 5-23. ISSN 1802-9930. doi:10.5817/DI2021-2-5. 2021. URL info
 • DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga, Martin ADAM, Renata POVOLNÁ a Radek VOGEL. Persuasion in Specialised Discourses. 1. vyd. London: Palgrave Macmillan. 354 s. Postdisciplinary Studies in Discourse. ISBN 978-3-030-58162-6. doi:10.1007/978-3-030-58163-3. 2020. URL info
 • ADAM, Martin. Sámuel Brassai and Jan Firbas: The concept of the sentence through the prism of two great minds of linguistics. Argumentum. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, roč. 15, č. 1, s. 47-61. ISSN 1787-3606. 2019. URL info
 • ADAM, Martin. Vrstvení apelativních složek jako přesvědčovací strategie v závěrečných oddílech českých a anglických kázání. Časopis pro moderní filologii. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, roč. 101/2019, č. 1, s. 7-20. ISSN 0008-7386. doi:10.14712/23366591.2019.1.1. 2019. URL info
 • ADAM, Martin. Presentational capacity of English transitive verbs: On some semantic and FSP aspects of SEIZE. Linguistica Pragensia. Prague: Univerzita Karlova, roč. 29, č. 2, s. 178-191. ISSN 0862-8432. doi:10.14712/18059635.2019.2.4. 2019. URL info
 • ADAM, Martin. Enhancing persuasion in sermon conclusions through fear induction. In Marie Crhová and Michaela Weiss. Silesian Studies in English 2018: Proceedings of the 5th International Conference of English and American Studies. 1. vyd. Opava: Silesian University in Opava. s. 8-17. ISBN 978-80-7510-398-7. 2019. URL info
 • ADAM, Martin. The Dramatic Arc of the Theory of FSP: A Tentative Diachronic Excursion. Prague Journal of English Studies. Prague: Charles University, roč. 6, č. 1, s. 127-149. ISSN 1804-8722. doi:10.1515/pjes-2017-0008. 2017. URL info
 • ADAM, Martin a Irena HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ. Communicative dynamism and prosodic prominence in presentation sentences with initial rhematic subjects. Linguistica Pragensia. Prague: Univerzita Karlova, roč. 27, č. 1, s. 57-69. ISSN 0862-8432. 2017. URL info
 • ADAM, Martin. Persuasion in Religious Discourse: Enhancing Credibility in Sermon Titles and Openings. Discourse and Interaction. Brno: Masarykova univerzita, roč. 10, č. 2, s. 5-25. ISSN 1802-9930. doi:10.5817/DI2017-2-5. 2017. URL info
 • ADAM, Martin. A Case Study in Verbs Operating in the Presentation and/or Quality Scale Respectively: BUZZ and SEIZE. In Marie Crhová - Michaela Weiss. Silesian Studies in English 2015. Proceedings of the 4th International Conference of English and American Studies. 1. vyd. Opava: Silesian University in Opava - Faculty of Philosophy and Science. s. 7-18. ISBN 978-80-7510-204-1. 2016. info
 • ADAM, Martin. On some textual aspects of FSP: dynamic semantic tracks in action. Revue Verbum. Nancy, France: Université de Nancy, XXXV/2013, 1-2, s. 41-58. ISSN 0182-5887. 2015. info
 • CHAMONIKOLASOVÁ, Jana, Martin ADAM, Irena HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Martin DRÁPELA a Lenka STEHLÍKOVÁ. Creating a System of Annotation for FSP. Linguistica Pragensia. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, roč. 2015, č. 1, s. 9-18. ISSN 0862-8432. 2015. info
 • ADAM, Martin. Prezentační versus kvalifikační škála: interpretace hraničních případů v FSP analýze narativního textu. Časopis pro moderní filologii. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, roč. 96/2014, č. 2, s. 180-195. ISSN 0008-7386. 2014. URL info
 • ADAM, Martin. On the Presentational Capacity of Thetic-like Sentences. Discourse and Interaction. Brno: Masarykova univerzita, roč. 5/2012, č. 2, s. 5-16. ISSN 1802-9930. doi:10.5817/DI2012-2-5. 2013. info
 • ADAM, Martin. Selected Style Markers of English Biblical Texts (Seen through the Prism of FSP). Linguistica Pragensia. Praha: Charles University Prague, Faculty of Arts, roč. 2013, č. 2, s. 58-72. ISSN 0862-8432. 2013. info
 • ADAM, Martin. Presentation Sentences (Syntax, Semantics and FSP). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 225 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, svazek č. 162. ISBN 978-80-210-6440-9. 2013. info
 • ADAM, Martin. EXISTENTIAL THERE-CONSTRUCTION AS A MEANS OF PRESENTATION IN NARRATIVE (A CORPUS-BASED SYNTACTIC-SEMANTIC ANALYSIS). Linguistica Pragensia. Praha: Academia, roč. 22, č. 1, s. 1-17. ISSN 0862-8432. doi:10.2478/v10017-012-0001-x. 2012. info
 • ADAM, Martin a Irena HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ. The Concept of the Dynamic Semantic Scales in the Theory of FSP Revisited. Écho des études romanes. České Budějovice: Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, VIII, č. 1, s. 27-42. ISSN 1801-0865. 2012. URL info
 • ADAM, Martin. A Functional Characterology of the English Transitional Pr-Verbs: Presentation or Appearance on the Scene Revisited. Ostrava Journal of English Philology. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, roč. 2/2010, č. 2, s. 7-20. ISSN 1803-8174. 2011. info
 • ADAM, Martin. A Case Study on Semantic Homogeneity of the English Verb in the Light of Functional Sentence Perspective. Anglica Wratislaviensia. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, XLIX, č. 1, s. 81-92. ISSN 0239-6661. 2011. info
 • ADAM, Martin. Towards a Syntactic-Semantic Typology of Presentation Scale Sentences in Fiction Narratives. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, roč. 37, č. 1, s. 5-19. ISSN 0524-6881. 2011. URL info
 • ADAM, Martin. Structural Dichotomy in the Theory of Functional Sentence Perspective. In The Prague School and Theories of Structure. 1. vyd. Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht Unipress. s. 129-142. Interfacing Science, Literature and the Humanities. ISBN 978-3-89971-704-4. 2010. info
 • ADAM, Martin. On Some Special FSP Aspects within the New Testament Parables (with regard to Luke 15:8-10). Linguistica Pragensia. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, roč. 20, č. 2, s. 94-103. ISSN 0862-8432. 2010. URL info
 • ADAM, Martin. A Functional Analysis of the New Testament Dialogues: Ideology in Light of Functional Sentence Perspective (Chapter Three). In Advances in Discourse Approaches. 1. vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. s. 53-74. Advances in Discourse Approaches. ISBN 978-1-4438-0609-1. 2009. info
 • ADAM, Martin. FSP and Cohesion: Cohesive Relations within an FSP Analysis of a Theological Text. Discourse and Interaction. Brno: Masarykova univerzita, roč. 2, č. 1, s. 5-18. ISSN 1802-9930. 2009. info
 • ADAM, Martin. Functional Macrofield Perspective (A Religious Discourse Analysis Based on FSP). 2. rozšířené. Brno: Masarykova univerzita. 173 s. Spisy Pedagogické fakulty MU, Vol. 116. ISBN 978-80-210-4922-2. 2009. info
 • ADAM, Martin. Interpretative Potentiality as a Natural Phenomenon within the Theory of Functional Sentence Perspective. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 33. Brno: Masarykova univerzita v Brně, roč. 34, S14, s. 9-22. ISSN 1211-1791. 2008. info
 • ADAM, Martin. A Handbook of Functional Sentence Perspective (FSP in Theory and Practice) with Key. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 100 s. VŠ učebnice. ISBN 978-80-210-4605-4. 2008. info
 • ADAM, Martin. On Semantic Determinacy of Dialogues within the Framework of Written Religious Discourse. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 33. Brno: Masarykova univerzita v Brně, roč. 33, S13, s. 9-25. ISSN 1211-1791. 2007. info
 • CHAMONIKOLASOVÁ, Jana a Martin ADAM. The Presentation Scale in the Theory of Functional Sentence Perspective. In Patterns. A Festschrift for Libuše Dušková, edited by Jan Čermák, Aleš Klégr, Markéta Malá and Pavlína Šaldová. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. s. 59-69. ISBN 80-7308-108-3. 2005. info

2024/03/08

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.