Mgr. Martin Hromek, Ph.D.

Department of French Language and Literature


E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Martin HROMEK, Ph.D., Brno
Pracoviště
 • Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta MU
Funkce na pracovišti
 • externí vyučující
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2005–2014: doktorské studium, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Obecné dějiny (téma disertační práce: Francouzsko-československé kulturní vztahy v letech 1960–1968)
 • 1998–2004: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Francouzský jazyk a literatura (diplomová práce: La typologie des personnages dans le roman de libertinage) a Historie - specializace Mezinárodní vztahy a evropská integrace (oborová práce: Plány na organizaci evropských agrárních trhů v letech 1949–1954)
Pedagogická činnost
 • od r. 2021: Moderní francouzské dějiny (PdF:FJ3056)
 • od r. 2019: Historie Francie - vybraná období (PdF:FJ1077)
 • 2018: Dějiny Francie 2 (PdF:FJB_DF2)
 • 2009: Francie v době dekolonizace (HIB0409)
 • 2008: Generál Charles de Gaulle a Francie 1940–1969 (HIB0356)
 • 2007: Francouzsko-československé kulturní vztahy v letech 1945–1969 (HIB0310)
Akademické stáže
 • 2007: Université Paris I – Panthéon-Sorbonne (Centre d’Histoire de l’Europe centrale contemporaine); Archives du ministère des Affaires étrangères
 • 2002: Université Paris XII – Val-de-Marne (Filozofická fakulta)
Mimouniverzitní aktivity
 • člen občanského sdružení Historia Europeana
Vybrané publikace
 • HROMEK, Martin. Les écrivains français en Tchécoslovaquie dans les années 1960. In NOVOTNÁ, Miroslava – GAUTHIER, Colette (edd.). Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire II. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 53–60. ISBN 978-80-210-5209-3. URL URL URL info
 • HROMEK, Martin. Československé koncepce kulturních vztahů s Francií v letech 1960–1968. Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 57, č. 1, s. 133–146. ISSN 1803-7429. URL info

19. 4. 2023

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.