RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.

Assistant professor, Department of Physical Education and Health Education


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bldg. D/1024
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 6397
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D., narozena 24. července 1957, vdaná, 3 děti
Pracoviště
 • Katedra výchovy ke zdraví PdF MU
  Katedra psychologie
Funkce na pracovišti
 • Odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1981: prom., obor matematika, Přírodovědecká fakulta UJEP Brno ("Elementární teorie katastrof")
 • 1982: RNDr., obor matematika, Přírodovědecká fakulta UJEP Brno (Teorie kategorií)
 • 1994: Mgr., obor psychologie, Filosofická fakulta MU Brno ("Konstrukce a racionále nové projektivní techniky FOT")
 • 2001: Ph.D., obor preventivní lékařství, Lékařská fakulta MU Brno ("Osobnost učitele jako faktor facilitace prosociálnosti dětí - kauzální prevence šikanování v dětských skupinách")
Přehled zaměstnání
 • 1996-: Odb. asistentka PdF MU (výuka psychol. předmětů, práce v psychologické poradně)
 • 1994-1996: Psycholožka na psychoterapeutickém oddělení PK FNsP Brno-Bohunice
 • 1986-1994: Odb. asistentka PdF MU (výuka předmětu "Výpočetní technika")
 • 1985-1986: Učitelka matematiky na ZŠ
Pedagogická činnost
 • Podpora psychického zdraví
 • Základy psychopatologie
 • Krize v životě člověka
 • Rodina v psychologickém kontextu
 • Sociální patologie
 • Návykové chování a závislost
 • Krizová intervence
Vědeckovýzkumná činnost
 • Neurobiologické a psychologické markery reakce na extrémní stres a dopad na generace potomků - třígenerační studie přeživších holokaust a jejich potomků
 • Škola a zdraví pro 21. století
 • Strategie zvládání zátěže u adolescentů v kontextu psychologie zdraví
 • Pregraduální příprava školních metodiků prevence sociálně patologických jevů
 • Psychologické aspekty dalšího vzdělávání učitelů
Psychoterapeutické výcviky
 • 1992-1997: Psychodynamicky orientovaný výcvik ve skupinové psychoterapii
 • 1993-: Výcvik v metodě KB (katatymně imaginativní psychoterapie)
 • 1994: Kandidát KB
 • 1996-2000: Výcvik ve skupinové analýze
Vybrané publikace
 • PREISS, Marek, Dita ŠAMÁNKOVÁ, Jiří ŠTIPL, Monika FŇAŠKOVÁ, Markéta NEČASOVÁ, Petr BOB, Radek HEISSLER, Alice PROKOPOVÁ, Tereza HEŘMÁNKOVÁ, Veronika JURIČKOVÁ, Ivan REKTOR, Eva WAGENKNECHTOVÁ a Edel SANDERS. Posttraumatic Stress and Posttraumatic Growth in Three Generations of Czech and Slovak Holocaust Survivors. JOURNAL OF TRAUMATIC STRESS. UNITED STATES: WILEY, 2022, roč. 35, č. 1, s. 159-167. ISSN 0894-9867. doi:10.1002/jts.22711. URL info
 • POŽÁROVÁ, Markéta, Alice PROKOPOVÁ a Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ. Prevence autodestruktivních závislostí. In Konference Život ve zdraví 2021. 2021. URL info
 • PROKOPOVÁ, Alice. Za zrcadlem. 2016. ISBN 978-80-7485-093-6. Kniha fotografií info
 • DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Zuzana, Helena KLIMUSOVÁ, Dalibor HRUŠKA, Alice PROKOPOVÁ, Aleš BURJANEK a Kräuff Rainer SCHWANHAEUSER WULFF. Assessment of environmental determinants of physical activity: a study of built environment indicators in Brno, Czech Republic. Central European Journal of Public Health. Prague: National Institute of Public Health, 2015, roč. 23, S, s. "S23"-"S29", 7 s. ISSN 1210-7778. info
 • PROKOPOVÁ, Alice. Laická pomoc v krizové situaci. Prevence. Praha, 2013, ročník 10, číslo 2, s. 6-7. ISSN 1214-8717. info
 • PROKOPOVÁ, Alice. Osobnost učitele – některé psychodynamické souvislosti. In Sapere Aude 2011 - Evropské a české vzdělávání. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. s. 625-632. ISBN 978-80-904877-2-7. URL info
 • REISSMANNOVÁ, Jitka, Alice PROKOPOVÁ, Marie HAVELKOVÁ a Jarmila KELNAROVÁ. STUDENTS OF PDF MU AND THEIR FIRST AID ACQUIREMENTS AND SKILLS (RESEARCH IN PROGRESS). In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Papers on Health. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2010. s. 221-226. ISBN 978-80-210-5260-4. info
 • HAVELKOVÁ, Marie, Jarmila KELNAROVÁ, Alice PROKOPOVÁ a Jitka REISSMANNOVÁ. Sonda do znalostí první pomoci u studentů PdF MU. In KALOKAGATHIE Fórum výchovy ke zdraví XII. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2009. s. 501-511. ISBN 978-80-210-4996-3. info
 • PROKOPOVÁ, Alice a Jitka REISSMANNOVÁ. Dovednost, zachraňující lidské životy. In Učitel, škola a zdraví. 2009. info
 • REISSMANNOVÁ, Jitka a Alice PROKOPOVÁ. Znalosti a dovednosti studentů PdF MU v oblasti první pomoci. In Výchova ke zdraví. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 88-95. Výchova ke zdraví. ISBN 978-80-210-5050-1. info
 • PROKOPOVÁ, Alice a Jitka REISSMANNOVÁ. Pomoci a neublížit - laická pomoc člověku v psychické krizi. In Výchova ke zdraví. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 83-87. Výchova ke zdraví. ISBN 978-80-210-5050-1. info
 • PROKOPOVÁ, Alice. Místo pro každého II. 2009. info
 • HAVELKOVÁ, Marie, Jarmila KELNAROVÁ, Alice PROKOPOVÁ a Jitka REISSMANNOVÁ. Sonda do znalostí první pomoci u studentů PdF MU - fotodokumentace výzkumu. In KALOKAGATHIE Fórum výchovy ke zdraví XII. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2009. s. 512-520. ISBN 978-80-210-4996-3. info
 • PROKOPOVÁ, Alice. Vybrané psychologické souvislosti osobnostní kompetence pedagoga. 2008. URL URL info
 • PROKOPOVÁ, Alice. Místo pro každého. 2008. info
 • PROKOPOVÁ, Alice. Recenze programu "Tři Pé aneb Poruchy příjmu potravy". 2008. vyd. 2008. info
 • PROKOPOVÁ, Alice. Psychodynamická sonda do problematiky osobnostní kompetence pedagoga. In K sobě, k druhým, k profesi. Teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 10-17. ISBN 978-80-210-4595-8. info
 • PROKOPOVÁ, Alice. SOCIABILITY IN CONTEXT OF HEALTH SUPPORT AT SCHOOL. In SCHOOL AND HEALTH 21, 3/2008 : Contemporary Discourse on School and Health Investigation. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 115-126. SCHOOL and HEALTH 21(3/2008). ISBN 978-80-7392-041-8. info
 • PROKOPOVÁ, Alice a Jitka REISSMANNOVÁ. Podpora prosociálnosti ve školním prostředí. In Přehled anotací 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže pořádané v rámci výzkumného záměru MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století. 1. vyd. Brno, PdF MU: MSD, s.r.o., 2008. s. 34-35, 52 s. ISBN 978-80-7392-044-9. info
 • PROKOPOVÁ, Alice a Jitka REISSMANNOVÁ. Podpora prosociálnosti ve školním prostředí. In Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže pořádané v rámci výzkumného záměru MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století. 2008. info
 • PROKOPOVÁ, Alice a Jitka REISSMANNOVÁ. Učitelé a první pomoc - cesty ke kompetenci (Poster, ilustrující kurz první pomoci pro studenty PdF, workshop první pomoci). In Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže pořádané v rámci výzkumného záměru MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století. 2008. info
 • PROKOPOVÁ, Alice a Jitka REISSMANNOVÁ. Učitelé a první pomoc - cesty ke kompetenci. In Přehled anotací 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže pořádané v rámci výzkumného záměru MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století. 1. vyd. Brno, PdF MU: MSD, s.r.o., 2008. s. 34-85. ISBN 978-80-7392-044-9. info
 • PROKOPOVÁ, Alice. Labyrint svět(l)a. 2007. info
 • PROKOPOVÁ, Alice. Podpora psychického zdraví a prevence rizikového chování adolescentů v souvislosti s jejich copingovými strategiemi. 2007. URL info
 • PROKOPOVÁ, Alice. Podpora psychického zdraví a prevence rizikového chování adolescentů v souvislosti s jejich copingovými strategiemi (anotace). In Škola a zdraví 21 3. Přehled anotací. Brno: MSD, Pedagogická fakulta MU, 2007. s. 30-31. ISBN 978-80-86633-98-5. info
 • PROKOPOVÁ, Alice, Radmila ČEČATKOVÁ, Rostislav GNIDA, Romana JIRÁKOVÁ, Terezie KADLČÍKOVÁ, Adéla KOSOUROVÁ a Veronika MILAROVÁ. AGAPO se představuje. 2007. URL URL URL info
 • PROKOPOVÁ, Alice, Radmila ČEČATKOVÁ, Rostislav GNIDA, Romana JIRÁKOVÁ, Terezie KADLČÍKOVÁ, Adéla KOSOUROVÁ a Veronika MILAROVÁ. AGAPO se představuje (anotace). In Škola a zdraví 21 3. Přehled anotací. Brno: MSD, Pedagogická fakulta MU, 2007. s. 7-9. ISBN 978-80-86633-98-5. info
 • PROKOPOVÁ, Alice. COPING STRATEGIES IN ADOLESCENTS IN THE CONTEXT OF PSYCHOLOGY OF HEALTH (Preliminary research report). COPING STRATEGIES IN ADOLESCENTS IN THE CONTEXT OF PSYCHOLOGY OF HEALTH. In ŘEHULKA, Evžen. School and health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 273-280. ISBN 978-80-7315-138-6. info
 • PROKOPOVÁ, Alice. Za zrcadlem. 2006. info
 • PROKOPOVÁ, Alice. Vliv osobnosti učitele na prosociálnost žáků. In Škola a zdraví 21. Brno: Paido, 2006. s. 164-183, 19 s. ISBN 80-7315-119-7. info
 • PROKOPOVÁ, Alice. Čtvrtý rozměr zdraví. In Výchova ke zdraví II. 1. vyd. ČR Brno MU: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2006. s. 62-73. ISBN 80-210-4215-X. info
 • PROKOPOVÁ, Alice. Art for Health. Praha: PhotoArt review, 2006. PhotoArt 6/2006. URL URL info
 • PROKOPOVÁ, Alice. Strategie zvládání zátěže u adolescentů v kontextu psychologie zdraví. 2006. URL info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra a Alice PROKOPOVÁ. Škola - přirozené místo pro profesionální rozvoj učitelů? In Kvalita života v škole v centre pozornosti výskumných projektov. Bratislava: Pedagogická fakulta UK Bratislava, 2005. s. 90-96, 8 s. ISBN 80-969-146-2-6. info
 • HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Vladislav MUŽÍK, Leona MUŽÍKOVÁ, Alice PROKOPOVÁ a Jitka REISSMANNOVÁ. Geneze oboru Rodinná výchova a výchova ke zdraví na Pedagogické fakultě MU v Brně. In KALOKAGATHIE Fórum výchovy ke zdraví VIII. 1. vyd. Česká republika Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2005. s. 1 - 20. info
 • PROKOPOVÁ, Alice. The influence of the personality of a teacher on the pro-sociability of pupils. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 355-382. ISBN 978-80-7315-119-5. info
 • PROKOPOVÁ, Alice. Učitel je "jen" člověk. In Výchova ke zdraví I. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 91-101. ISBN 80-210-3918-3. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra a Alice PROKOPOVÁ. Psychological Aspects of In-service Teacher Training: Educational Needs and Expectations. 2004. Education Line. URL info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra a Alice PROKOPOVÁ. Učitelé a jejich další vzdělávání: k některým psychologickým aspektům. Pedagogika. Praha: UK Praha, 2004, LIV, č. 3, s. 261-273. ISSN 0031-3815. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra a Alice PROKOPOVÁ. Některé psychologické aspekty dalšího vzdělávání učitelů. In Práca a jej kontexty. 1. vyd. Bratislava: Stimul, 2003. s. 88-97. ISBN 80-88982-75-8. info
 • PROKOPOVÁ, Alice. Jak se "zraje" budoucím pedagogům (Osobnostní příprava očima studentů). In Monitorování a rozvoj pedagogických dovedností. Brno: Paido, 2000. s. 199-206. ISBN 80-85931-87-7. info
 • MACHALOVÁ, Miloslava a Alice PROKOPOVÁ. Jak učit (učit) vlastivědu? (Utváření psychodidaktických dovedností nutných ke konstruktivisticky pojaté výuce vlastivědy). In Monitorování a rozvoj pedagogických dovedností. Brno: Paido, 2000. s. 199-206. ISBN 80-85931-87-7. info
 • PROKOPOVÁ, Alice. Do hlubin učitelovy duše. In Budoucí učitelé na souvislé praxi. 2. vyd. Brno: Paido, 1999. s. 53-56. Edice pedagogické literatury, 89. publikace. ISBN 80-85931-73-7. info
 • BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA a Alice PROKOPOVÁ. Zelenina v prevenci onkologických a ostatních civilizačních onemocnění. In Mezinárodní konference ZF MZLU Lednice, duben 1999. 1. vyd. Brno: MZLU, 1999. s. 1-4. info
 • BRÁZDOVÁ, Zuzana, Hana HRSTKOVÁ, Jindřich FIALA a Alice PROKOPOVÁ. Metoda rychlého a jednoduchého hodnocení výživy dětí. Detský lekár. Bratislava, 1999, roč. 54, č. 6, s. 200-205. ISSN 1335-0838. info
 • PROKOPOVÁ, Alice. Některé psychologické souvislosti výchovy (ne)podporující tvořivost. In Cesty k tvořivé škole. Brno: MU v Brně, 1998. s. 127-131. ISBN 80-210-1938-7. info
 • PROKOPOVÁ, Alice. Několik poznámek k osobnostní přípravě učitelů. Oblasti inspirace. Sebereflexe po bálintovsku. Pedagogická orientace. Brno, 1997, roč. 1997, č. 4, s. 56-63. ISSN 1211-4669. info
 • PROKOPOVÁ, Alice. Škola (ne)tvořivosti. In Tvořivostí učitele k tvořivosti žáků. 1997. vyd. Brno: Paido, 1997. s. 65-69. ISBN 80-85931-47-8. info
 • PROKOPOVÁ, Alice. O (ne)mocné výchově. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 76 s. ISBN 80-210-0760-5. info
 • PROKOPOVÁ, Alice. Osobnostní příprava studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ. In Učitel v demokratické škole. 1994. vyd. Brno: Paido, 1994. s. 24-29. ISBN 80-901737-1-3. info

31. 1. 2022

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.