Newsletter pro fakultní a spolupracující školy PdF MU, kde najdete informace o  praxích katedry pedagogiky, nejnovějších aktivitách naší katedry, plánované workshopy a mnoho dalšího.

2/2024
11. 2. 2024, 20:37

Newsletter Učitelské praxe 2/2024

Co je u nás nového

Edustories: Využití umělé inteligence a virtuální reality v rozvoji kompetencí k řešení náročného chování ve třídě

Novým projektem katedry pedagogiky je podpořit studující učitelství a začínající vyučující v jejich snaze připravit se a lépe zvládat náročné chování dětí ve třídě. Využitím umělé inteligence a virtuální reality vzniknou nástroje k podpoře rozvoje kompetencí k řešení náročného chování ve třídě. Věříme, že takový trénink povede k upevnění jejich sebevědomí a k větší jistotě v řešení podobných kázeňských situací ve třídě a také ke zvyšování kvality pozitivního klima třídy.

Výstupem projektu bude 1) webová platforma, 2) virtuální simulované prostředí a 3) e-learningový kurz.

Projekt katedry pedagogiky Edustories je podpořen Technologickou agenturou ČR (realizace 9/2023 – 10/2026).

O projektu Edustories
 

Podcasty Otevřené dveře ředitelny

Na stránkách katedry také najdete podcasty. Nyní jsou to podcasty Otevřené dveře ředitelny, kterými chceme budoucím učitelům a učitelkám, našim studujícím, přiblížit život školy z pohledu jejich vedení.

Poslouchejte s námi online na SPOTIFY:
#1 - Mgr. Lenka Špačková, ZŠ Brno, Bosonožská 9
#2 - Zdeněk Brož, ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka

Rozhovory doc. Jany Kratochvílové, vedoucí katedry pedagogiky PdF MU, s řediteli a ředitelkami škol. Právě na bedrech ředitelů a ředitelek leží velká odpovědnost za žáky, jejich výsledky, za kvalitu výuky, za komunikaci a spolupráci s rodiči, odborníky, komunitou, za jejich kolegy a vzdělávání, za rozvoj školy, její kvalitu a hospodaření a to v každé době. 

Podcasty na Spotify

Časopis Komenský - poradna dr. Mertina

V aktuálním čísle odborného časopisu Komenský 1/148 pro učitele ZŠ si můžete přečíst články do výuky i z výzkum, o motivaci studia dalšího jazyka, o nadaných dětech, jejich vyhledávání a péči o ně.

Nesmíme opomenout ani poradnu dětského psychologa Václava Mertina. Nyní je tématem drsňačka v první třídě. Pokud i Vy řešíte s žáky složitou výchovnou situaci, napište do redakce svoje téma - komensky@ped.muni.cz.

Časopis Komenský

Informace k praxím

Novinky v Asistentské praxi-asistent pedagoga v jarním semestru

Studujícím asistentské praxe v bakalářském studiu nabízí první zkušenosti s prostředím školy.  Je to atraktivní výzva a dlouhodobě zaznamenáváme rostoucí zájem o praktikování ve škole. Rozhodli jsme se v tomto semestru podpořit iniciativu studujících a umožnit jim domluvit si praxi nad rámec dostupných míst na FŠ. Zkušenost po semestru vyhodnotíme na workshopu k reflexi praxe (23. 5. 2024) a následně upravíme možnosti pro podzimní semestr, tak abychom dostáli efektivní spolupráce s Vámi a zájmu studujících.

Praxe asistentská praxe-asistent pedagoga není oborová, ani náslechová praxe. Je to aktivní praxe v roli asistenta pedagoga a nemusí být vázána na oborový předmět studujících, může probíhat také na 1. stupni ZŠ a v družině. Během praxe studující spolupracují s učiteli a učitelkami na činnostech spojených s rolí asistenta pedagoga ve školní třídě.

Informace k bakalářským praxím

Videonahrávky na praxích studujících Učitelské praxe

Podařilo se nám domluvit potřebné kroky, aby bylo možné a bezpečné nahrávání výuky našich studujících na praxích. Nahrávání se nově bude realizovat v předmětech Učitelské praxe, tj. praxe na 2. stupni ZŠ a SŠ studujících v navazujícím magisterském studiu. Tento záznam bude sloužit pro výukové a studijní účely studujících a k jejich sebereflexi.

Doporučení pověřence pro ochranu osobních údajů:

  1. Studující PdF MU dostanou instrukce v rámci předmětu Seminář k Učitelské praxe, jak natáčet a uchovávat videozáznam. Studující budou podepisovat seznámení s pokyny před praxí. Na škole již studující nepodepisují další mlčenlivost.
  2. Zároveň je potřeba, aby fakultní školy o možném natáčení informovalo na svých webových stránkách. Prosíme o uveřejnění a sdílení informací s rodiči a zákonnými zástupci žáků s odkazem na web PdF MU, kde jsou informce rozepsané. Rodiče či zákonní zástupci dokument nepodepisují, odkaz je ale potřeba zveřejnit. Podrobnosti domluvíme s garanty v průběhu jarního semestru.
  3. Pro případ, že by vyučující FŠ vstoupil*a studující*mu do výuky k zajištění chodu či bezpečnosti vyučovací hodiny, je možné, že bude také zachycen*a na videozáznamu. Provázející osoby se studujícími na Učitelské praxi vyzveme k podpisu formuláře souhlasu s natáčením. Vyučující na FŠ budeme s předstihem kontaktovat. Souhlas bude platný vždy po dobu statutu fakultní školy nebo do odvolání.
Informace o natáčení studujících

Pokračujeme s kurzy "Lepší provázející učitel – lepší kolega"

Pro letošní první rok pokusného ověřování praxí MŠMT realizujeme celkem pět vstupních vzdělávacích kurzů s podtitulem "Lepší provázející učitel - lepší kolega" a většinu kurzů už máme za sebou.

Provázejícího učitele považujeme za klíčovou osobu v pregraduální přípravě budoucích učitelů. Kurz "Lepší provázející učitel – lepší kolega" vychází ze standardu provázejícího učitele a nabízí účastníkům znalosti a dovednosti potřebné k naplnění role provázejícího učitele. Účastníci kurzu mají prostor se seznámit s kurikulem profesní přípravy studujících učitelství a programů zaměřených na vzdělávání, se Standardem SKPKS, který studující v průběhu studia používají k reflexi svých pedagogických dovedností. V kurzu mají vyučující také příležitost trénovat důležité dovednosti k efektivnímu doprovázení studujících jako je např. formulování zakázky, pozorování ve výuce, práce se zpětnou vazbou apod. Aktuality a potřebné informace k pokusnému ověřování uvádíme na webu Pedagogické fakulty.

5. až 7. března 2024 nás čeká poslední vstupní kurz, do kterého zveme i vyučující, kteří mají o vzdělávání zájem, ale nejsou zapojeni do pokusného ověřování. V případě zájmu nám napište do 20. 2. 2024.

Děkujeme za Vaši aktivní účast, zodpovědný přístup k přípravám na kurzy a pečlivé sledování našich emailových instrukcí i vyplňování zpětnovazebních dotazníků.

Informace k pokusnému ověřování

Registrace nových zájemců o spolupráci v rámci pokusného ověřování

Máte zájem se od září 2024 zapojit se do pokusného ověřování systému podpory pedagogických praxí dle návrhu MŠMT? Tento formulář je určený pro potvrzení zájmu NOVÝCH ŠKOL či NOVÝCH, dalších VYUČUJÍCÍCH u již zapojené školy.  V případě zájmu, nám napište do 30. 3. 2024 přes formulář.

Školy a vyučující zapojené do pokusného ověřování od škol. r. 2023/2024 svůj zájem nepotvrzují, pokračujeme ve spolupráci.

Registrace nových zájemců od září 2024

Zveme Vás k nám

Oborové kurzy provázejících učitelů, učitelek

Vyučující zapojeni do pokusného ověřování praxí si průběžně mohou vybírat z kurzů kateder PdF MU. Celkem je potřeba naplnit 20 hodin průběžného vzdělávání každý školní rok. Kurzy jsou zdarma.
Vybírejte z aktuální nabídky Oborových kurzů provázejících učitelů.


Nabídka kurzů pro provázející učitele mimo pokusné ověřování

Oborové kurzy nabízíme také dalším provázejícím osobám, které vedou studující z PdF MU na praxích, ale nejsou zapojeni do pokusného ověřování.
Zajímá Vás projektová výuka? Badatelská výuka? Práce s nadanými? Nebo aktuální otázky pro vybrané obory? Podívejte se na nabídku kurzů pro provázející učitele a učitelky na stránkách Centra celoživotního vzdělávání.
Podmínkou je vedení studujících z PdF MU na praxi. Kurzy jsou pro provázející osoby zdarma.


Setkání společenství praxe a workshop reflexe praxe

Zveme Vás na setkání Společenství praxe k praxím studentů PdF MU. Na setkání zveme garanty a garantky z fakultních škol a také Vaše vyučující, kteří v letošním roce vedli studující na praxi – učitelské praxi či asistentské praxi.

Setkání se uskuteční ve čtvrtek 23. května 2024 v čase od 13:00 do 17:00 hodin v Konferenční a relaxační místnosti RUV (PdF MU, Poříčí 9).
První část bude opět spojena s reflexí praxe provázejících učitelů a učitelek z 2. stupně ZŠ a SŠ, kteří jsou zapojeni do pokusného ověřování praxí v rámci MŠMT. V druhé části bude setkání otevřeno všem vyučujících a garantům z fakultních škol ke sdílení dobré praxe.


 

Přehled praxí v jarním semestru 2024

Přehled praxí v jarním semestru 2024, které jsou vedené katedrou pedagogiky. Jedná se o praxe v rámci společného základu, pedagogicko-psychologického modulu.

Užitečné odkazy

Učitelské praxe  Externí odkaz

Asistentské praxe  Externí odkaz

Praxe CŽV  Externí odkaz

Standardy pro praxi  Externí odkaz

Web katedry pedagogiky  Externí odkaz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram     Youtube     Spotify