Newsletter pro fakultní a spolupracující školy PdF MU, kde najdete informace o  praxích katedry pedagogiky, nejnovějších aktivitách naší katedry, plánované workshopy a mnoho dalšího.

1/2024
8. 1. 2024, 8:13

Newsletter Učitelské praxe 1/2024

Vážené paní ředitelky, páni ředitelé, vyučující, garanti a garantky fakultních škol,

máme za sebou adventní období, které nám umožnilo najít aspoň chvíli času pro sebe, své rodiny i na zamyšlení se a rozjímání nad tím, co jsme prožili v uplynulém roce. Při psaní tohoto úvodníku se zamýšlím nad tím, co jsme společně dokázali udělat pro rozvoj učitelství, našich studentů i sebe samých. Není toho málo, jak napovídají titulky našeho newsletteru. Co mají společného? Jsou to slova: inovace, participace, zájem, (sebe)vzdělávání, společná setkávání a rozvoj různých členů společenství praxe, kterým jde o dobrou věc.

V roce 2023 jsme nastartovali pokusné ověřování role provázejícího učitele. Měli jsme příležitost se setkat s mnoha vyučujícími, nejen v rámci pokusného ověřování, ale i dalšího vzdělávání, hospitací, reflexí praxí, vašich vstupů do výuky, spolupráce na výzkumu. Společná setkávání a diskuse jsou nejen pro mě, ale i pro ostatní kolegy velkým obohacením, a to nejen po profesní stránce. Lidskost, zájem, víra, otevřenost, pozitivní přístup, respekt - to jsou osobnostní kvality, které přinášíte do vtahů se studenty i s námi a nabývají stále více na významu v dnešním světě nevyzpytatelných událostí.
S láskou o tyto kvality pečujme, s láskou a citem je sdílejme s druhými, každý podle svých možností.

I v novém roce s vámi budeme v kontaktu - osobně i prostřednictvím newsletterů v této nové podobě.
Těšíme se na další spolupráci

doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.,
vedoucí Katedry pedagogiky PdF MU

Co je u nás nového

Aktualizované medailonky fakultních škol a zařízení

Pedagogická fakulta MU má vytvořenou síť fakultních škol a fakultních zařízení, se kterými úzce spolupracuje především v oblasti přípravy a realizace pedagogických a asistentských praxí a výzkumu. Nově na stránkách PdF MU představujeme medailonky s informacemi o škole a kontakty na garanty praxí.

Chtěli byste informace ve svém medailonku aktualizovat? 
Napište nám: pedpraxe@ped.muni.cz, do předmětu napište MEDAILONEK.

Medailonky na webu
 

Mapa profesního rozvoje studentů učitelství

Mapa profesního rozvoje bude zpracována digitálně jako vizuální síť. Provázání předmětů ped-psy modulu spolu s didaktikou geografie v mapě profesního rozvoje bude představovat modelový příklad funkčně integrované pregraduální přípravy.

Díky projektu podpořeného z programu Otevřeno, z. s. a nadačním fondem ABAKUS studující hlouběji porozumí významu a přínosu učitelské propedeutiky a její provázanosti s oborovou didaktikou v pregraduální přípravě.

Mapa profesního rozvoje

Vysvědčení JINAK: Představujeme finální šablonu inovovaného vysvědčení

Úspěšným výsledkem projektu Vývoj a implementace pilotního designu školního vysvědčení: Inovace závěrečného hodnocení žáků základní školy ve vazbě na komplexní rozvíjející hodnocení je nově vzniklá podoba vysvědčení pro základní školy.  

Projekt byl podpořený Technologickou agenturou ČR v rámci Programu ÉTA (č. projektu TL05000360). Na konferenci 26. září 2023 se prezentovaly zapojené školy a proběhla panelová diskuze k tématu inovace vysvědčení. Nyní je dostupná šablona a metodika pro vyučující, ukázky vysvědčení a sebehodnocení žáků, které je nově součástí inovované závěrečné zprávy.  

Zaujala Vás prezentace vysvědčení a chcete změnit nejen vysvědčení na své škole?

Pojďte se podívat, jak se to dá dělat jinak Video a postery z konference

Informace k praxím

Přehled praxí v jarním semestru 2024

Přehled praxí v jarním semestru 2024, které jsou vedené katedrou pedagogiky. Jedná se o praxe v rámci společného základu, pedagogicko-psychologického modulu.

Pokusné ověřování systému podpory provázejících vyučujících s cílem zvyšování kvality pedagogických praxí

Pokusné ověřování je zaměřeno nejen na vedení studujících na praxi a poskytování profesionální zpětné vazby, ale také samotné další vzdělávání vyučujících a úzká spolupráce učitele*učitelky s fakultou.

Do prvního roku pokusného ověřování jsme se jako Pedagogická fakulta MU zapojili s 29 fakultními školami a celkem 84 provázejícími osobami.

Informace k projektu, vzdělávání a dalším aktivitám najdete nově na stránkách Pedagogické fakulty MU.

Pokusné ověřování
 

Vedete studující na praxi? Reflektujte společně se Standardem SKPKS

Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství (SKPKS) je nástroj podporující profesní rozvoj studujících učitelství v průběhu jejich přípravy na profesi. Pomáhá studujícím s kvalitním plánováním, realizací a evaluací vlastní výuky, umožňuje jim posuzovat stav svých profesních kompetencí a monitorovat vlastní pokrok.

Videoprůvodce k SKPKS

Registrace nových zájemců o spolupráci v rámci pokusného ověřování

Máte zájem se od září 2024 zapojit se do pokusného ověřování systému podpory pedagogických praxí dle návrhu MŠMT k praxím studujících na PdF MU? Tento formulář je určený pro potvrzení zájmu NOVÝCH ŠKOL či NOVÝCH, dalších VYUČUJÍCÍCH u již zapojené školy.  V případě zájmu, prosím napište nám do 30. 3. 2024.

Školy a vyučující zapojené do pokusného ověřování od škol. r. 2023/2024 svůj zájem nepotvrzují, pokračujeme ve spolupráci.

Registrace nových zájemců od září 2024

Zveme Vás k nám

11. 1. 2024: Workshop k reflexi praxe pro provázející učitele

Setkání garantů z fakultních škol a provázejících učitelů a učitelek, kteří vedli studující na Asistentské praxi nebo Učitelské praxi (studující pro 2. stupeň ZŠ a SŠ) připravujeme společnou reflexi na čtvrtek 11. ledna 2024. Zveme všechny vyučující z 2. stupně fakultních ZŠ a SŠ ke společné reflexi praxe (také pro vyučující mimo pokusné ověřování), garanty praxí, oborové didaktiky na PdF MU. 

Program setkání:


Formativní hodnocení - hodnocení jinak

Zajímáte se o formativní hodnocení? Nabízíme vám možnost krátkodobého i dlouhodobého vzdělávání. Více o kurzech.

Další kurzy otevíráme průběžně, můžete nám zanechat zprávu, že máte o kurz zájem (nezávazná registrace):

  • Formativní hodnocení podporující učení žáků (dvoudenní seminář, krátkodobý kurz)
  • Formativní hodnocení podporující učení žáků (kurzy pro sborovny)

Nabídka kurzů z Celoživotního vzdělávání

Katedra pedagogiky i další katedry na Pedagogické fakultě MU nabízí pro učitele a učitelky nabídku vzdělávacích kurzů a workshopů.
Kurzy Celoživotního vzdělávání


Přístup do knihovny PdF MU

Jako provázející učitelé máte možnost využívat Ústřední knihovny PdF MUNI jak k prezenčnímu studiu odborných titulů, tak i pro využívání místních skenerů a dalších kopírovacích zařízení a tiskáren. V případě půjčování tištěných publikací či zdrojů je nutná registrace.
Knihovna PdF MU


Časopis Komenský

Pro poradnu Václava Mertina hledáme náměty. Pokud se svými žáky řešíte nějakou složitou výchovnou situaci, napište nám na adresu komensky@ped.muni.cz. Naším cílem je budovat mosty mezi teorií a praxí a poskytovat podporu učitelům.

V rámci naší spolupráce jsme pro Vás připravili možnost odebírání časopisu Komenský. K vyzvednutí buď u paní Rodové (rodova@ped.muni.cz) nebo na každé akci pořádané na PdF MU.
Časopis Komenský

Užitečné odkazy

Učitelské praxe  Externí odkaz

Asistentské praxe  Externí odkaz

Praxe CŽV  Externí odkaz

Standardy pro praxi  Externí odkaz

Web katedry pedagogiky  Externí odkaz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram     Youtube     Spotify