Newsletter pro studující PED MUNI 2/2024
8. 4. 2024, 22:30  |  English

Newsletter pro studující Pedagogické fakulty MUNI

Noc vzdělávání 10. 4. 2024

Učím kompetetně!

Noc vzdělávání se bude konat ve středu 10. 4. 2024 od 16:30 na Pedagogické fakultě MUNI. Tentokrát se akce věnuje tématu "Učím kompetentně!". Můžete se těšit na bohatý program plný přednášek, diskuzí a praktických workshopů, které budou spojeny právě s tématem kompetence ve vzdělávání. Buďte s námi a získejte nové poznatky a tipy do své pedagogické praxe!

Akci pořádá spolek Otevřeno.

 

Více informací o Noci vzdělávání

Mobilita pro studující

Možnost krátkodobých stipendií CZS

Studenti prezenčního nebo kombinovaného studia mají možnost vyjet na krátkodobý studijní, výzkumný nebo pracovní pobyt či letní školu mimo jakýkoliv výměnný program. Mohou pro to využít finanční podpory ze Speciálního grantu CZS pro krátkodobé pobyty. Domácí fakulta musí s výjezdem souhlasit, tedy podepsat Learning Agreement/Training Agreement. Na pobyt je možné vycestovat do jakékoliv země světa, délka trvání pobytu je omezena 5 až 30 dny (včetně).

Speciální grant pro krátkodobé pobyty

Aktuality z fakulty

Projekt COIL: Belgičtí studenti navštívili naši fakultu

Na začátku března navštívila naši fakultu skupina studujících z Univerzity aplikovaných věd a umění Karla de Grote v Antverpách, která se aktivně zapojila do projektu COIL.  Podívejte se, jak jeho účastníci z Belgie prožili svou návštěvu v Brně.

Více informací o projektu
 

Brno Art Week

Týdenní festival výtvarné kultury, který spolupořádá Katedra výtvarné výchovy PED MUNI, láká již po patnácté k umění ve veřejném prostoru a v galeriích. Těšit se můžete na komentované prohlídky, procházky, workshopy, happeningy a další aktivity. Specialitou tohoto ročníku je konference Čerstvý vítr 2 věnovaná podcastům o umění a dvě nové stezky Tour de Galleries.

Program festivalu

Volby do Akademického senátu PED MUNI

Do půlnoci 8. 4. 2024 probíhá elektronické hlasování do Studentské komory AS PdF MU

Stále můžete elektronicky hlasovat pro kandidátky a kandidáty do Studentské komory Akademického senátu Pedagogické fakulty MU v aplikaci E-volby Informačního systému MU.

Kandidáti do Studentské komory AS PdF MU

Na konzultaci do knihovny

Lenka psala závěrečnou práci z psychologie a narazila na problém. Potřebovala najít odborné texty o specifickém typu terapie, ale nevěděla, kde začít. Zkusila hledat na internetu, ale našla jen samé obecné informace.

Rozhodla se proto požádat o pomoc knihovnu. Knihovnice si s Lenkou popovídala o jejím tématu a naučila ji pracovat s odbornými databázemi. Lenka díky tomu našla mnoho kvalitních textů, které mohla použít ve své práci.

Knihovnice dále pomohla Lence s formátováním citací a ukázala jí práci s citačním softwarem. Lenka tak nemusela trávit čas zdlouhavým studiem citačních pravidel a mohla se soustředit na kvalitu svého textu.

Díky pomoci knihovnice Lenka dokončila svou závěrečnou práci včas a s dobrým pocitem.

Buď jako Lenka!

Nabízíme individuální či skupinové konzultace s knihovnicí:

  • Pomůžeme vám najít ty nejvhodnější zdroje pro vaše téma.
  • Poradíme se zápisem a formátováním citací ve vaší práci.
  • Naučíme vás zorientovat se v přístupu k elektronickým knihám, časopisům a dalším online zdrojům.

Konzultace jsou zdarma a jsou k dispozici všem studentům.

Využít můžete i seminář Jak na perfektní obhajobu diplomky, který poběží online v MS Teams 14. května 2024 od 16h. V případě zájmu se prosím registrujte.

Jak se domluvit na konzultaci: Více informací na webu knihovny, nebo kontaktujte Mgr. Petru Hromádkovou na infozdoje@ped.muni.cz.

Informační vzdělávání Registrace na seminář

Událo se na fakultě

Den učitelek a učitelů
25. 3. 2024

 

Darovací snídaně
26. 3. 2024

 

International night - Pub quiz
4. 4. 2024

   

Nově vypsané kurzy celoživotního vzdělávání

Využití umělé inteligence v praxi učitele ruštiny

Kurz je zdarma a určen pro praktikující učitelky a učitele ruského jazyka na ZŠ, SŠ a jazykových školách. Posluchači kurzu se seznámí s příklady využití virtuálních asistentů pro vypracování výukových osnov, přípravu vyučovacích hodin a didaktických materiálů pro rozvoj řečových dovedností žáků. V praktickém bloku se účastníci kurzu pomocí umělé inteligence vypracují několik vlastních didaktických prostředků na míru.

Více informací o kurzu

Další vzdělávání učitelů francouzského jazyka: Inovativní přístupy ve výuce francouzštiny 2

Informace o kurzu
 

Metodika hry na ozvučné trubice – BOOMWHACKERY

Informace o kurzu

Vedení třídní schůzky formou triády: žák - rodič - učitel

Informace o kurzu
 

Základy aplikované behaviorální analýzy

Informace o kurzu

Pozvánky

st 10. 4.

Autorské čtení: Jan Němec 

Katedra českého jazyka a literatury si vás dovoluje pozvat na závěrečné autorské čtení z jarního cyklu autorských čtení a besed na fakultě.

Jan Němec je básník, prozaik a šéfredaktor literární revue Host. Je autorem románů Dějiny světla (2013), za který získal prestižní Cenu Evropské unie za literaturu, a Možnosti milostného románu (2019), nominovaného na Magnesii Literu. S Petrem Vizinou připravili knihu rozhovorů o současné spiritualitě Znamení neznámého (2021). Jeho knihy byly přeloženy do patnácti jazyků.

čt 11. 4.

Diskusní setkání na téma Jazyk jako jazyk další 

Katedra českého jazyka a literatury pořádá diskusní setkání na téma Jazyk jako jazyk další, které proběhne ve čtvrtek 11. 4. 2024 od 11.00 do 13.00 v RUVu.

Vzájemné sdílení napříč katedrami, které bude blíže specifikovat výuku jazyka jako jazyka cizího/druhého, je realizováno v rámci projektu Otevřená výzva 3: Rozvoj komunikačních kompetencí v jazykově heterogenních třídách.

čt 18. 4.

International night: Studium na PED MUNI pohledem studujících ze Španělska 

Přijďte si poslechnout, jak se na PED MUNI žije a studuje studujícím ze Španělska! Akce se uskuteční ve čtvrtek 18. 4. 2024 od 16 h ve Studentském klubu v prvním patře menzy.

po 6. 5.

Cesty absolventa Pedagogické fakulty 

Cesty absolventa míří 6. května v 17:00 na pedagogickou fakultu. Úspěšní absolventi naší fakulty se s vámi podělí o svou jedinečnou kariérní cestu a své zkušenosti z praxe. Dozvíte se, jak se dostali ke své současné profesi, co je na jejich cestě potkalo, a také jaké jsou vaše možnosti po absolvování studia.

Na akci je nutné se registrovat.

Odkaz  Fakultní web

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram     Youtube     LinkedIn     Youtube