Newsletter pro studující PED MUNI 1/2024
23. 2. 2024, 15:43  |  English

Newsletter pro studující Pedagogické fakulty MUNI

Zápis do registru dárců kostní dřeně 26. 2. 2024

Zapiš se někomu do života

Vážené studentky, vážení studenti,

dovolte, abychom vás pozvali na zápis do registru dárců kostní dřeně, který se bude konat v pondělí 26. února 2024 od 10 do 16 hodin v Relaxační a konferenční místnosti (Poříčí 9, suterén). 

Jen asi 1 % zapsaných dárců nakonec někomu kostní dřeň daruje, ale s každým zapsaným dárcem se zvyšuje šance, že se najde shoda pro někoho, kdo dřeň potřebuje k šanci na přežití leukémie. Na místě Vám pouze odebereme vzorek výtěrem z úst a následně dostanete kartičku dárce. Celý proces zabere asi 10–20 minut podle aktuální vytíženosti.

Akci pořádá studentský spolek Mise naděje ve spolupráci s pedagogickou fakultou.

 

Informace k zápisu do registru

Důležité termíny

Blíží se termín pro konec změn v zápise předmětů

Dne 3. 3. 2024 končí možnost změn v zápise předmětů. Zkontrolujte, jestli jste si zapsali předměty za tolik kreditů, abyste vyhověli postupu do dalšího semestru (čl. 12, odst. 2 SZŘ).

Harmonogram akademického roku

Děkanské volno 25. 3. 2024

Z důvodů konání oslav Dne učitelek a učitelů, které se uskuteční 25. 3. 2024, bude vyhlášeno pro tento den děkanské volno (od 15:00 až do konce dne). V uvedený čas se výuka na PED MUNI nekoná. 

Výběrové řízení na freemovers zahraniční pobyty

Probíhá druhé kolo pro studenty vyjíždějící jako freemovers na zahraniční pobyt v kalendářním roce 2024. Termín pro podávání přihlášek je 15. 4. 2024. Délka pobytu je minimálně 30 dní, maximálně 1 semestr. Praktické stáže doporučujeme sjednávat max. na 4 měsíce.

Dohodu o praktické stáži lze získat buď tradičně vyplněním staženého dokumentu Training Agreement nebo elektronicky v ISOIS (přímo z přihlášky) vyplněním podkladů pro Learning agreement for traineeship. Přihlášku doporučujeme nechávat na poslední chvíli, abyste stihli získat všechny podpisy.

Prioritou jsou studenti bakalářských a magisterských programů, kteří ještě nevycestovali, nicméně mohou se hlásit i ostatní studenti včetně doktorských (ti by ale měli primárně využít jiných možností).

Freemovers stáže Freemovers studijní pobyty

Aktuality z fakulty

Osobnosti spojené s pedagogickou fakultou převzaly ocenění Masarykovy univerzity

Ve středu 31. ledna 2024 se udělovala ocenění osobnostem, které se výjimečně zasloužili o rozvoj Masarykovy univerzity. Událost, která se stala součástí oslav 105. výročí založení naší univerzity, proběhla v aule Karla Engliše na Právnické fakultě MU. Zlatou a stříbrnou medaili Masarykovy univerzity si převzaly i tři osobnosti spjaté s pedagogickou fakultou.

Podrobnosti o oceněných
 

Nová studie v prestižním časopise European Journal of Teacher Education

Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity provádíme vynikající výzkum, což potvrzuje studie Petra Svojanovského a Jany Obrovské z katedry pedagogiky publikovaná v prestižním časopise European Journal of Teacher Education. Tento časopis se vyznačuje mimořádně náročným recenzním řízením s akceptačním poměrem 7 % a impakt faktorem 6,1.

Více informací o studii

Rozhovor s profesorkou Dillenburger

Karola Dillenburger je profesorkou a ředitelkou Centra pro analýzu chování na Queen's University of Belfast. Významně přispěla k rozvoji behaviorální analýzy na Masarykově univerzitě. Sehrála zásadní roli při tvorbě obsahu studijních programů a získání mezinárodní certifikace studia behaviorální analýzy od Association for Behavior Analysis International a akreditace odborného vzdělávání (akreditovaných kvalifikačních kurzů) Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Odkaz na rozhovor
 

Nové školní vysvědčení

Základní školy mohou využít nové školní vysvědčení, které tři roky vyvíjel tým odborníků z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Inovované vysvědčení je založeno na kombinovaném hodnocení, kde vyučující hodnotí podle kritérií a doplňují je slovním hodnocením. Vyučující mohou uvést i známku, která ale již není stěžejním motivem. Do procesu hodnocení také nové vysvědčení zapojuje samotné žáky a zcela nově přistupuje i k hodnocení chování.

Tisková zpráva

Volby do Akademického senátu PED MUNI

Vyhlášení voleb do Akademického senátu Pedagogické fakulty MU pro funkční období 2024–2027

Byly vyhlášeny volby do obou komor Akademického senátu PdF MU pro volební období od 23. 5. 2024 do 22. 5. 2027.
V souladu s Volebním řádem AS PdF MU volby organizuje a řídí Volební komise AS PdF MU. Ta pracuje ve složení: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D. (předseda), PhDr. Mgr. Erika Vonková, PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Radka Janošková a Jonáš Peterka. Volební komise bude postupně zveřejňovat další technické detaily ohledně voleb, potřebné náležitosti, a bude fakultní veřejnost informovat o průběhu a pravidlech volební kampaně i výsledcích voleb.

Podrobnosti k volbám

Pozvánky

st 28. 2.

Vernisáž výstavy Memorial proti válce 

Katedra ruského jazyka a literatury vás zve na vernisáž výstavy Memorial proti válce. Jedná se o plakáty malířky Lilji Matvejevy. Vernisáž proběhne v ruštině a bude tlumočena do češtiny.
Výstava potrvá do 20. 4. a bude zdarma přístupná veřejnosti vždy v otevírací době budovy (PO–PÁ / 6:00–20:00).

st 28. 2.

AI ve službách učitele (nejen) ruského jazyka 

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity vás zve na webinář z cyklu Vzdělávací rozhledy, který se uskuteční ve středu 28. 2. 2024 v 16:00 a bude zdarma dostupný prostřednictvím přímého přenosu na Facebooku.

čt 29. 2.

International night: Studium na PED MUNI pohledem studentů z Myanmaru 

Srdečně vás zveme na fascinující prezentaci o životě a studiu studentů z Myanmaru! 

Těšit se můžete na představení autentického života v Myanmaru a součástí akce bude i seznámení s tím, jak vnímají studenti z Myanmaru studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a jaký je jejich pohled na vzdělávání.

Odkaz  Fakultní web

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram     Youtube     LinkedIn     Youtube