Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Program (tříleté bakalářské studium):

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání
Garant: Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D.

Zajímá vás výtvarné umění? Jste tvůrčí a chcete své schopnosti dále prohloubit? Chcete se věnovat vzdělávání a rozvíjení tvořivosti dětí a mládeže? Pak využijte bakalářský program Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání v některé z těchto variant:

a) „jednooborové“ studium – completus
Pro zájemce, kteří se chtějí věnovat výtvarné pedagogice i vlastní tvorbě, teorii a dějinám umění. Studium obsahuje pouze výtvarné předměty katedry výtvarné výchovy a společný pedagogicko-psychologický základ, k němuž si lze přibrat další volitelné předměty.

b) „dvouoborové“ studium – maior
Kombinace se studiem na jiné katedře pro ty, které výtvarná výchova láká, avšak zajímá je i jiný obor (např. český nebo anglický jazyk a literatura). Bakalářskou práci si studenti zapisují na katedře výtvarné výchovy.

c) „dvouoborové“ studium – minor
Kombinace dvou programů, bakalářskou práci však studenti obhajují na druhé katedře.

Studium propojuje poznání z oblasti umění, psychologie i pedagogiky a je věnováno klasickým disciplínám (kresba, malba, grafika, prostorová tvorba, foto) i novějším tendencím (nová média, grafický design, akční tvorba). Katedra se zaměřuje i na strategii přípravy výstav, osobní prezentace a další aspekty tvorby a je živým prostorem intelektuálních dialogů a tvůrčích experimentů.

Profil a uplatnění absolventky/absolventa
Jako absolventi budete znát příběh dějin umění a problematiku současného uměleckého dění. Dokážete se vyjádřit různými výtvarnými médii i koncipovat vlastní umělecké projekty. Studující jednooborového studijního programu budou mít hlubší přehled o nejaktuálnějším umění i širším poli vizuální kultury, nadstandartní znalosti výtvarných technik, budou se uvědoměle profilovat ve směru svých tvůrčích zájmů.
Absolutorium vám umožní působit v roli asistenta pedagoga, především však pokračovat v navazujícím magisterském studiu a získat plnou učitelskou kvalifikaci. Možná se vydáte za svými vlastními cíli a uplatníte se ve zvoleném tvůrčím a uměleckém oboru.

Bakalářské studium nabízí katedra pouze v prezenční formě.
Absolventi bakalářského programu získávají titul Bc. a kvalifikaci asistentů ve školství.

Odborná a talentová přijímací zkouška
Závazné fakultní informace jsou k dispozici pod tímto odkazem: 
Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání — zkouška z výtvarné výchovy

Mapa stránekHomepage >   Studium // Study >   Bakalářské studium

e-galerie
BAW2024