Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Galerie Černá linka

Pod názvem Galerie Černá linka se na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity prezentuje poměrně velkorysý prostor, který slouží zejména k výstavám uměleckých a teoretických projektů studentů a pedagogů katedry výtvarné výchovy. Je ale také výstavní platformou pro současné výtvarné umění. Činnost galerie v budově fakulty v ulici Poříčí 7 v Brně zahájila 16. listopadu v 17 hod. vernisáž kolektivní výstavy nazvané Chladnou zemí.

Hlína...

Malba III 2012

uMĚNÍM ŽIVOT

Malba III 2011

Kdo tudy chodí

Františkovy Topinky

Dokud nás smrt ne-roz-dě-lí

Tajnosti duše

Dražení koz

To poznáš až budeš starší

Chladnou zemí

Mapa stránekHomepage >   Výstavní projekty >   Galerie na PdF MU >   Galerie Černá linka

e-galerie
BAW2024