Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Komentovaná prohlídka výstavy A love Supreme
16.5. - 30.5.2013

Hlína…

dokumenty
ke stažení
Hlína…

Výstava studentských prací a projektů z ateliérů Hany Stehlíkové Babyrádové, Lenky Tučkové,
Stanislavy Červenákové a Ludmily Fiedlerové

Galerie černá linka
16. 5. — 30. 5. 2013

Vernisáž 16.5.2013 v 16.30 hod
Úvodní slovo autorky konceptu výstavy
Studentská performance Barbory Eisenhammerové Do večera
Projekt podpořen grantem specifického výzkumu MUNI/A/0737/2012

MASARYKOVA UNIVERZITA, PEDAGOGICKÁ FAKULTA MU, KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY


e-galerie
Eliška HrubáBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Record / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020