Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

akce
16.5. - 30.5.2013

Hlína…

dokumenty
ke stažení
Hlína…

Výstava studentských prací a projektů z ateliérů Hany Stehlíkové Babyrádové, Lenky Tučkové,
Stanislavy Červenákové a Ludmily Fiedlerové

Galerie černá linka
16. 5. — 30. 5. 2013

Vernisáž 16.5.2013 v 16.30 hod
Úvodní slovo autorky konceptu výstavy
Studentská performance Barbory Eisenhammerové Do večera
Projekt podpořen grantem specifického výzkumu MUNI/A/0737/2012

MASARYKOVA UNIVERZITA, PEDAGOGICKÁ FAKULTA MU, KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Mapa stránekHomepage >   akce >   Hlína…

e-galerie
BAW2024