Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Malba III. 2011

Galerie Černá linka, 24.1. - 24.2., výběrová výstava maleb studentů druhého ročníku

e-galerie
Martina KalašováBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Silence / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020