Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

e-galerie
Matěj StarečekBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Attack / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020