Program konference

 Sekce:

 Škola jako kulturní, sociální a výchovná instituce

garant: Milada Rabušicová

Kulturní a sociální podmínky a organizace a obsah vzdělávání: proměny kurikula

garant: Hana Horká

Role učitelů a inovace jejich vzdělávání v českém a evropském kontextu

garanti: Vlastimil Švec, Hana Lukášová

Osobnostní rozvoj dětí a mládeže v procesu výchovy a vzdělávání: působení nových kulturních a sociálních vlivů

garant: Blahoslav Kraus

 Informační a komunikační technologie ve výchově a vzdělávání: možnosti a limity

garant: Jiří Strach

Celoživotní učení a zájmové vzdělávání: aktivity ve volném čase

garanti: Jiří Němec, Dana Knotová

 

STŘEDA 10. 9. 2003

 

  8,30 –   9,45 registrace účastníků konference

10,00 – 12,30 - plenární zasedání

12,30 – 14,00 - přestávka

14,00 – 16,30 –jednání v odborných sekcích – 1. část

17,00 – 18,30 – členská schůze ČAPV

20,00 – 23,00 – společenský večer

 

 

 ČTVRTEK 11. 9. 2003

 

  9,00 – 12,00 jednání v odborných sekcích – 2. část

12,30 – 13,30 zprávy moderátorů z jednání v sekcích

 13,30 – závěr odborné části konference

 15,00 – 17,00 (18,00) fakultativní exkurze do vybraných školních a mimoškolních zařízení v brněnském regionu

TRASA A)

Centrum volného času LUŽÁNKY a jejich pobočky

Centrum volného času nabízí nepřeberné množství aktivit pro všechny věkové kategorie a rozličné sociální skupiny dětí, mládeže, ale i dospělých. Během odpolední exkurze se můžete seznámit s činností Centra volného času, diskutovat s pracovníky a pedagogy. Jednotlivá pracoviště jsou rozmístěna v různých částech Brna. Pro zájemce bude přistaven autobus, který je zaveze na příslušná místa.

LABYRINT – sdružení pro dramatickou výchovu

LÁVKA – multimediální centrum 

LESNÁ – bezbariérové centrum volného času

 

 

15,00 – 17,00 doktorandský seminář – 1. část

(Garant:  Oldřich Šimoník)

 

Jiří Mareš: Běžné chyby při přípravě doktorské disertační práce

Blahoslav Kraus: Metodologická specifika v sociálně pedagogickém výzkumu

Jan Průcha: Metody v interkulturním psychologickém/sociologickém výzkumu: aplikace pro výzkum edukační reality

 

PÁTEK 12. 9. 2003

9,00 – 12,00 – doktorandský seminář – 2. část