Celoživotní učení a zájmové vzdělávání: aktivity ve volném čase

garanti: Jiří Němec, Dana Knotová

  U příspěvku, který chcete číst, klikněte na ikonku
 Zpět na tuto stránku se vrátíte kliknutím na tlačítko 6. sekce v levém okně.

 

     

Práce s informačními zdroji ve volném čase dětí 

 

Jitka Bělohradská 

TU Liberec, FP 

 

 

Děti, Karlín, povodeň

David Doubek 

KPŠP PdF UK, Praha 

 

 

Profil sociálního pedagoga 

 

Lenka Gulová 

Katedra sociální pedagogiky PdF MU, Brno

 

Využití mimoškolních zařízení v procesu změn vztahu dítěte k prostředí 

 

Vlasta Hrdličková

PdF UP, Olomouc 

 

 

Environmentální edukace v profesní přípravě sociálních pedagogů  

Alena Jůvová 

Katedra sociální pedagogiky PdF MU, Brno 

 
 

Priority programů celoživotního vzdělávání na učitelských fakultách Univerzity Karlovy v Praze 

 

Jana Kohnová 

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze 

 
 

Systém dalšího vzdělávání v rezortu ministerstva obrany 

 

Irma Kopáčková 

Ministerstvo obrany 

 

Studentské hodnocení výuky - zkušenosti z VVŠ PV ve Vyškově 

 

Eva Šmelová, Oldřich Kříž 

PdF UP Olomouc a VVŠ PV Vyškov 

 

Percepce nonverbálních sdělení dětí předškolního věku

Jiří Němec

Katedra sociální pedagogiky PdF MU, Brno

 

Univerzita třetího věku jako součást celoživotního učení

Jana Šemberová

Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta v Českých Budějovicích 

 
 

Zájmové vzdělávání z perspektivy dospělého studenta 

 

Michal Šerák 

Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK 

 
 

Oblast volného času s ohledem na zvláštnosti minorit 

 

 

Ema Štěpařová 

Katedra sociální pedagogiky PdF MU, Brno

 
 

Hiporehabilitace ve škole 

 

Jana Veselá 

Katedra sociální pedagogiky PdF MU, Brno 

 

Životní projekty dětí a jejich změny v posledních deseti letech 

 

Ida Viktorová 

Katedra psychologie PedF UK, Praha 

 

Mnohojazyčnost a multikulturnost v Evropě a ve světě

Josef Vojáček

PdF MU, Brno

 

 
 

Volný čas u středoškolské mládeže: představy X skutečnost 

 

Monika Žumárová 

PdF Univerzita Hradec Králové 

 

 

Příklad citace:

KRAUS, B. Sociokulturní souvislosti v "polistopadové" pedagogice. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání : 11. výroční mezinárodní  konference ČAPV : Sborník referátů [CD-ROM]. Brno : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2003.