Informační a komunikační technologie ve výchově a vzdělávání: možnosti a limity

garant: Jiří Strach

  U příspěvku, který chcete číst, klikněte na ikonku
 Zpět na tuto stránku se vrátíte kliknutím na tlačítko 5. sekce v levém okně.

 

Didaktické aspekty používania informačných a komunikačných technológií v edukácii 

 

Jana Burgerová

Katedra technickej výchovy, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovská univerzita 

 

Využití software ITEMAN k položkové analýze a analýze výsledků testů

 

Petr Byčkovský, Marie Marková 

Pedagogická fakulta UK, Praha  

 

Kolaborativní aktivity s využitím virtuálního prostředí 

 

Miroslava Černochová, Stanislav Siňor

PedF UK v Praze

 

Ergonomie práce s počítačem 

 

Irena Fialová

Pedagogická fakulta UK v Praze 

 

Možnosti a dopad internetového publikačního systému pro studenty učitelství - Škola v praxi - www.skolavpraxi.cz 

František Horňák 

Katedra pedagogiky PdF MU, Brno 

 

Využití informačních technologií v pedagogické evaluaci 

 

Martin Chvál  

KDF MFF UK 

 

Možnosti, užití a meze vybraných nástrojů pro tvorbu multimediálních výukových aplikací

 

Pavel Kocur 

ZČU v Plzni, FPE, Plzeň  

 

Využití webového rozhraní při sběru dat z přijímacího řízení na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

 

Marie Marková 

Pedagogická fakulta UK, Praha

 

 

Výzkum současného stavu využívání informačních technologií při výuce chemie 

 

Jiří Škoda, Pavel Doulík

Katedra chemie PF UJEP, Ústí nad Labem 

 

ECDL jako součást vzdělávání budoucích učitelů

Adam Švec

Katedra didaktických technologií PdF MU, Brno

 

K roli ICT v klíčových oblastech fungování školy a její kultury

Jiří Zounek

Ústav pedagogických věd FF MU, Brno

 

 

 

Příklad citace:

KRAUS, B. Sociokulturní souvislosti v "polistopadové" pedagogice. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání : 11. výroční mezinárodní  konference ČAPV : Sborník referátů [CD-ROM]. Brno : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2003.