Role učitelů a inovace jejich vzdělávání v českém a evropském kontextu

garanti: Vlastimil Švec, Hana Lukášová

  U příspěvku, který chcete číst, klikněte na ikonku
 Zpět na tuto stránku se vrátíte kliknutím na tlačítko 3. sekce v levém okně.

 

 

Připravenost studentů učitelství na výkon jejich budoucí profese 

 

Anita Balcarová 

Centrum pedagogické praxe PF UJEP, Ústí nad Labem

 

Reflexia sociálnych a kultúrnych aspektov v samostatnej navrhovateľskej činnosti študentov 

 

Peter Beisetzer

Katedra technickej výchovy, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovská univerzita

 

Environmentálna problematika v reči učiteľov a študentov učiteľstva

 

Michaela Bubelíniová 

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, PdF UK, Bratislava 

 

příloha

Sebehodnocení „dobrých“, respektive „méně úspěšných“ učitelů ve srovnání s hodnocením žáky

Petr Grinninger  

Katedra psychologie PF JU, České Budějovice

 

Postoje mladých učitelů k vlastní přípravě 

 

Radomír Havlík 

PedF UK, Praha 

 

Profesní sebepojetí učitelů 

 

Vladislava Heřmanová, Marta Langová

Katedra psychologie, PF UJEP, Ústí nad Labem 

 

Postoje k učitelské profesi v pregraduální učitelské přípravě 

 

Miroslav Chráska

Pedagogická fakulta UP, Olomouc 

 

Subjektivní teorie učitelů a možnosti jejich výzkumu

 

Tomáš Janík

Katedra pedagogiky PdF MU, Brno 

 

 

Využití akčního výzkumu a alternativních forem pedagogické praxe v přípravě učitelů

Helena Jedličková a kol.

Katedra biologie PdF MU, Brno 

 

Mapování umění dialogu v denících studentů 

 

Jan Karaffa  

PdF OU, Ostrava

 

Další vzdělávání učitelů v Německu 

 

Jana Kašpárková 

Katedra pedagogiky PdF UP, Olomouc

 

Jakou pedagogickou přípravu potřebují učitelky mateřských škol? 

 

Věra Krejčová 

Katedra pedagogiky a psyhologie, PdF UHK 

 

Inovace ekologických disciplín na katedře biologie PdF UHK (projekt FRVŠ) 

Jitka Málková, Alena Kůlová, Robin Böhnisch

Katedra biologie UHK, Výzkumný ústav pedagogický Praha

 

Problematika přípravy standardu učitelské kvalifikace 

 

Milena Kurelová 

Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita

 

Některé psychologické aspekty dalšího vdělávání učitelů 

 

Bohumíra Lazarová 

FSpS MU, Brno 

 

 

Učitelství a přípravné učitelské vzdělávání ve sbornících České asociace pedagogického výzkumu

 

Hana Lukášová-Kantorková

Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání, Pedagogická fakulta, OU

 

Využití neurolingvistického programování v pedagogické praxi

Marcela Miková

Výzkum studentova pojetí žákovy role

 

Jitka Novotová 

Katedra pedagogiky a psychologie FP TU Liberec 

 

 

Ke vztahu učitelů primárního vzdělávání k výuce základů sexuální výchovy

Miluše Rašková 

PdF UP, Olomouc 

 

Cesty k profesionalizaci učitelství 

 

Vladimíra Spilková 

PedF UK, Praha 

 

Rodičovské otázky související se začátkem školní docházky jejich dětí

 

Stanislav Střelec, Nina Hrtoňová 

Katedra pedagogiky PdF MU, Brno 

 

 

Studentské pojetí učitelské profese 

Iva Stuchlíková

PF JU, České Budějovice

 

 

 

Učitelství jako pomáhající profese 

 

Iva Stuchlíková

PF JU, České Budějovice

 

Zkvalitnění přípravy učitelů ve vztahu k současným požadavkům školní praxe

Milada Švecová, Václav Pumpr, Pavel Beneš, Josef Herink, Zuzana Dvořáková

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra učitelství a didaktiky biologie

Studentova participace na tvorbě vzdělávacích opor

 

Dana Tomanová 

Katedra pedagogiky PdF UP Olomouc  

 

Didaktiky v pregraduální přípravě učitelů

Oldřich Šimoník

Katedra pedagogiky PdF MU, Brno 

 

 

Příklad citace:

KRAUS, B. Sociokulturní souvislosti v "polistopadové" pedagogice. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání : 11. výroční mezinárodní  konference ČAPV : Sborník referátů [CD-ROM]. Brno : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2003.