Škola jako kulturní, sociální a výchovná instituce

garant: Milada Rabušicová

  U příspěvku, který chcete číst, klikněte na ikonku
 Zpět na tuto stránku se vrátíte kliknutím na tlačítko 1. sekce v levém okně.

 

 

Kulturní stereotypy a marginalizovaní žáci 

Dana Bittnerová

Katedra psychologie PedF UK, Praha 

Výzkum, vývoj a vzdělávání ve společnosti

Konrád Bundschuh

Institut für Sonderpädagogik Ludwig-Maximilians-Universität München, Německo 

Školní management a volný čas žáků základní školy 

Robert Čapek

KPP PdF UHK, Hradec Králové 

 Nové súvislosti - nové povolanie pre pedagógov? Marta Černotová

Katedra pedagogiky, FF MU v Prešově

Škola pro žáky s poruchami učení a rodiče (případová studie) 

Vlastimil Čiháček 

Ústav pedagogických věd FF MU v Brně  

 

 

Shrnutí dosavadních poznatků z autoevaluace image školy 

 

Ludvík Eger 

FEK ZČU, Plzeň

 

Optimalizace dotazníku vyučovacího klimatu

Helena Grecmanová

Katedra pedagogiky PdF UP, Olomouc 

 

 

Ekonomické, sociální a kulturní zdroje vzdělanostních nerovností v ČR.

David Greger  

ÚVRŠ PedF UK, Praha

 

Vývoj a norma ve škole: na příkladě českého jazyka

Miloš Kučera

Katedra psychologie, Pedagogická fakulta UK, Praha

 

 

Naplňování práv dítěte jako součást proměny školy

Jiřina Novotná 

Ústav výzkumu a rozvoje školství, Pedagogická fakulta UK Praha

 

Inovativní učitelé v dnešní české škole

Petr Novotný

Ústav pedagogických věd FF MU

 

Vztah žáků k budoucnosti

 

Isabela Pavelková

PedF UK, Praha

 

Na kom stojí kultura současné české školy? (Očima ředitelů škol.)

 

Milan Pol, Lenka Hloušková, Petr Novotný, Jiří Zounek

Ústav pedagogických věd FF MU

 

Zátěžové situace dětí ve škole a způsoby jejich zvládání

Ivana Poledňová, Zdenka Stránská, Hana Vízdalová, Jarmila Zobačová

FSS MU v Brně, FF MU

 

Využití vize v práci manažerů škol

 

Michaela Prášilová

Katedra pedagogiky PdF UP, Olomouc

 

Mateřská škola „Začít spolu“ a rodiče (případová studie)

Milada Rabušicová

Ústav pedagogických věd FF MU, Brno

 

 

Perspektivy masového vzdělávání ve světě

 

Karel Rýdl

FHS UPCE

 

Komunitní škola a rodiče (případová studie)

Klára Šeďová

UPV FF MU

Prospěch v 1. až 8. třídě základní školy

 

Alena Škaloudová

PedF UK Praha

 

Management školy a školní klima

 

Jan Šťáva

Katedra pedagogiky PdF MU

 

Málotřídka a rodiče – případová studie

 

Kateřina Trnková

Ústav pedagogických věd FF MU

 

Měření klimatu školy a učitelského sboru v českém prostředí základní školy (příprava aplikace dotazníku OCDQ-RS)

Petr Urbánek

Pedagogická fakulta TU, Liberec

 

Možnosti využití Q-metodologie při autoevaluaci a při stanovování oblastí budoucího vývoje škol

Jana Vašťatková, Pavla Polechová

Katedra pedagogiky, PdF UP, Olomouc a Ústředí ČŠI, odbor analýz, Praha

 

Výchovná práce učitele jako součást jeho profesionální práce

 

Jan Vodák 

UPV UTB Zlín

 

 

Příklad citace:

KRAUS, B. Sociokulturní souvislosti v "polistopadové" pedagogice. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání : 11. výroční mezinárodní  konference ČAPV : Sborník referátů [CD-ROM]. Brno : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2003.