Zaměření sekcí:

 Škola jako kulturní, sociální a výchovná instituce
Kulturní a sociální podmínky a organizace a obsah vzdělávání: proměny kurikula
Role učitelů a inovace jejich vzdělávání v českém a evropském kontextu
Osobnostní rozvoj dětí a mládeže v procesu výchovy a vzdělávání: působení nových kulturních a sociálních vlivů
 Informační a komunikační technologie ve výchově a vzdělávání: možnosti a limity
Celoživotní učení a zájmové vzdělávání: aktivity ve volném čase