Rutherfordium

  • chemická značka: Rf
  • název: - český: Rutherfordium, - anglický: Rutherfordium, - latinský: Rutherfordium
  • původ názvu: prvek byl pojmenován podle Ernesta R. Rutheforda. O pojmenování prvku se vedl spor mezi americkými a ruskými vědci. Rusové, kteří jako první oznámili objev prvku, navrhovali název Kurchatovium – Ku. IUPAC (Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii) také navrhovala kompromisní název Dubnium. Spor o název byl vyřešen až v roce 1997.
  • doba objevu: prvek byl poprvé připraven v roce 1964 v laboratořích v Dubně v SSSR a v roce 1969 v Berkeley v Kalifornii
  • získávání v době objevu: rutherfordium bylo připraveno bombardováním plutonia 242Pu jádry neonu 22Ne (v laboratořích v Dubně) a kalifornia 249Cf jádry uhlíku 12C  a 13C (v Berkeley)
  • použití v době objevu: rutherfordium nemá žádné praktické využití
  • naleziště v době objevu: rutherfordium je uměle získaný prvek, v přírodě se nevyskytuje
  • naleziště v Čechách v době objevu: rutherfordium je uměle získaný prvek, v přírodě se nevyskytuje