Ernest Rutheford

30. 8. 1871 – 19. 10. 1937

Nobelovu cenu získal v roce 1908 za výzkum a práce v oblasti transmutace prvků a chemie radioaktivních látek

 • • anglický fyzik
 • • narodil se v rodině farmáře na Novém Zélandu
 • • studium:
  • – univerzita v novozélandském Christchurch (matematika a fyzika)
 • • po studiích odešel do Anglie a pod vedením J. J. Thomsona začal pracovat v laboratoři
 • • během svého života působil na mnoha univerzitách a byl členem různých akademií věd po celém světě
 • • v roce 1831 byl povýšen do šlechtického stavu s titulem „lodr Rutheford of Nelson“
 • • na počátku své vědecké dráhy se věnoval elektromagnetismu a výbojům v plynu, poté se jeho pozornost zaměřila hlavně na výzkum radioaktivního záření a radioaktivity
 • • v roce 1900 objevil, že prvkem s nejvyšší aktivitou je radon (radioaktivní plyn vznikající při rozpadu radia). Společně se Soddym zkoumali jeho vlastnosti a objevili tak poprvé samovolnou přeměnu jednoho chemického prvku v druhý, která vedla později k teorii mechanismu radioaktivního rozpadu
 • • jeho pokusy vedly k důkazu o dělitelnosti atomu a na jejich základě v roce 1911 Rutheford přišel s novým planetárním modelem atomu. Podle tohoto modelu je atom každého prvku složen z kladně nabitého jádra, ve kterém je soustředěna téměř celá hmotnost atomu, a záporně nabitých elektronů obíhajících kolem jádra jako planety kolem Slunce
 • • v roce 1919 poprvé provedl uměle vyvolanou jadernou reakci (osvětlováním atomů dusíku částicemi α získal atomy kyslíku)