Plutonium

  • chemická značka: Pu
  • název: - český: Plutonium, - anglický: Plutonium, - latinský: Plutonium
  • původ názvu: prvek byl pojmenován podle planety Pluto, která se nachází za Neptunem
  • doba objevu: plutonium syntetizovali Seaborg, McMillan, Kennedy a Wahl v roce 1940 v Berkeley v Kalifornii
  • získávání v době objevu: plutonium 239Pu bylo poprvé připraveno ozařováním uranu 238U neutrony, ve větším množství se získává z vyhořelého jaderného paliva
  • použití v době objevu: hlavní využití plutonia bylo při výrobě jaderných zbraní a jako zdroj energie v kosmickém výzkumu
  • naleziště v době objevu: plutonium se v přírodě vyskytuje pouze v nepatrném množství jako příměs uranových rud
  • naleziště v Čechách v době objevu: plutonium se v přírodě vyskytuje pouze v nepatrném množství jako příměs uranových rud