Kalifornium

  • chemická značka: Cf
  • název: - český: Kalifornium, - anglický: Californium, - latinský: Californium
  • původ názvu: prvek byl pojmenován podle státu Kalifornie
  • doba objevu: kalifornium objevili Glenn T. Seaborg, Stanley G. Thompson, Albert Ghiorso a Kenneth Street na univerzitě v Berkeley v Kalifornii v roce 1950
  • získávání v době objevu: kalifornium 245Cf se připravuje ozařováním curia 242Cm částicemi alfa
  • použití v době objevu: kalifornium se využívá jako silný zdroj neutronů, např. v jaderných reaktorech a v základním výzkumu k přípravě prvků s vyšším protonovým číslem
  • naleziště v době objevu: kalifornium je uměle vyrobený prvek, v přírodě se nevyskytuje
  • naleziště v Čechách v době objevu: kalifornium je uměle vyrobený prvek, v přírodě se nevyskytuje