Neon

  • chemická značka: Ne
  • název: - český: Neon, - anglický: Neon, - latinský: Neon
  • původ názvu: název je odvozen podle výrazného šarlatově červeného světla, vycházejího ze spektrální trubice, které pozoroval Ramsayův syn a nazval jej nový (z řeckého néon)
  • doba objevu: 19. století
  • získávání v době objevu: v roce 1898 izolovali W. Ramsay a M. W. Travers neon nízkoteplotní destilací zkapalněného vzduchu
  • použití v době objevu: neonové výbojky sloužící jako osvětlovací tělesa nebo světelné indikátory
  • naleziště v době objevu: není známo
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo