Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Obory:
 
Výtvarná výchova (základní obor pro kombinace s dalšími učitelskými obory)
Vizuální tvorba (pro uchazeče s výraznějším výtvarným talentem i uměleckým směřováním)
 
Bakalářský stupeň studia je především základem pro navazující magisterské studium, v němž na katedře výtvarné výchovy lze vedle oborů Výtvarná výchova a Vizuální tvorba také v kombinaci studovat obor Galerijní pedagogika a zprostředkování umění a v akademickém roce 2017/2018 i obor Speciální výtvarná výchova. Absolventky a absolventi navazujícího magisterského studia na katedře výtvarné výchovy směřují nejen do učitelské profese na základních a středních školách, ale dobře se uplatňují také v mimoškolním vzdělávání i v různých výtvarně zaměřených oborech, například v galeriích.
 
Zkouška pro bakalářské studium je pro všechny uchazeče společná a jednokolová. Uchazečky a uchazeči předloží v den konání přijímací zkoušky své prezentační portfolio formátu A4 nebo A3 a na místě vytvoří studijní kresbu hlavy dle sádrového modelu. Na titulní straně portfolia musí uvést jméno a příjmení, data narození, adresu, vzdělání a obor /obory/, na který se hlásí. Portfolio si uchazeč po skončení zkoušky odnáší. Pro kresbu sádrového modelu hlavy si uchazeč přinese kreslící papír formátu A2, tužku nebo uhel a pevné desky A2, které využije jako podložku při kreslení. Provedená kresba zůstává na katedře.
 
Podrobné a závazné pokyny jsou uvedeny na internetových stránkách Pedagogické fakulty MU v oddíle pro uchazeče na tomto odkazu:
 
 
Oborové informace katedry výtvarné výchovy k přijímací zkoušce jsou v oddíle „Dokumenty ke stažení“ v souboru „Bakalářské studium – přijímací zkouška“. 
 
Mapa stránekHomepage >   Studium >   Být bakalářem (Bc.)