Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Obory:

Učitelství pro základní a střední školy

Výtvarná výchova – vizuální tvorba pro studenty - pro uchazeče s výraznějším výtvarným talentem i uměleckým směřováním.

Speciální výtvarná výchova se zaměřením na výuku pro znevýhodněné skupiny

Zkouška je pro všechny uchazeče společná a jednokolová. Uchazeč předloží v den konání přijímací zkoušky své prezentační portfolio a na místě vytvoří studijní kresbu hlavy dle sádrového modelu. Portfolio má být sestaveno z eurofolií formátu A4 uložených v tvrdých deskách. Do folií vloží uchazeč fotodokumentace svých studijních prací i volné tvorby. Práce formátu A4 (kresby, grafika) mohou být předloženy v originále. Na titulní straně portfolia musí uchazeč uvést jméno a příjmení, data narození, adresu, vzdělání a obor /obory/, na který se hlásí. Může také popsat šíři svých výtvarných aktivit a zájmů, vzdělání a školení v oboru (ZUŠ, kurzy, dílny), účast v soutěžích, výstavách atp. Portfolio si uchazeč po skončení zkoušky odnáší. Pro kresbu sádrového modelu hlavy si uchazeč přinese kreslící papír formátu A2, tužku nebo úhel a pevné desky A2, které využije jako podložku při kreslení. Provedená kresba zůstává na katedře.

Mapa stránekHomepage >   Studium >   Být bakalářem (Bc.)