Nabídka kurzů dalšího vzdělávání učitelů pro roky 2008-2012

  Vážené kolegyně a kolegové, 

 oddělení fyziky PdF MU připravilo v rámci Rozvoje učitelských studijních programů Operačního programu lidských zdrojů EU následující kurzy pro učitele přírodovědných předmětů:

Všechny naše kurzy jsou akreditovány MŠMT ČR pod č.j.: 20 873/05-25-231

Obsahová náplň je uvedena pod každým kurzem jednotlivě.
Kurzy mají přispět k vašemu profesnímu i kariérnímu růstu a hlavně k efektivnější výuce základů přírodních věd. Zájemci o jednotlivé kurzy /příp.kombinaci kurzů/ mohou zasílat průběžně přihlášky elektronickou poštou na sladek@ped.muni.cz nebo dopisem na adresu našeho pracoviště, případně se informovat telefonicky 54949 6841.
Oddělení fyziky PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno.
O termínu kurzů budou všichni zájemci včas informováni. Obvykle se snažíme přizpůsobit termíny vašim možnostem.

V Brně 18.května 2011    Prof.RNDr.Vladislav Navrátil, CSc.
               


[ main | info | studium | akce | výzkum | enviromnt | odkazy | English ]


© 1998  fyz01@ped.muni.cz        Aktualizace: Leden 8, 2008.