Draslík

  • chemická značka: K
  • název: - český: Draslík, - anglický: Potassium, - latinský: Kalium
  • původ názvu: draslík se vyskytoval v potaši, proto jej H. Davy nazval potassium, latinský název je odvozen z arabského slova gualjan (= rostlinný popel), český název vytvořil r. 1828 J. S. Presl
  • doba objevu: 19. století
  • získávání v době objevu: roku 1807 izoloval draslík britský chemik H. Davy elektrolýzou roztaveného hydroxidu draselného
  • použití v době objevu: sloučeniny draslíku se používaly k výrobě mýdla, skla a jako prostředek na praní
  • naleziště v době objevu: Anglie; ložiska draselných solí jsou původem z vyschlých jezer a moří po celém světě
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo