Dusík

  • chemická značka: N
  • název: - český: Dusík, - anglický: Nitrogen, - latinský: Nitrogenium
  • původ názvu: latinský název vznikl spojením řeckého slova nitron a gennau (= zásaditou látku tvořící), anglický název navrhl v roce 1790 J. A. C. Chaptal; A. L. Lavoisier dával přednost názvu „azot“ pocházející z řeckého slova azotikos (= bez života) vzhledem k dusivým vlastnostem plynu
  • doba objevu: 18. století
  • získávání v době objevu: v letech 1772 získal plynný dusík D. Rutherford při pokusech na myších; dusík dále studovali C. W. Scheele, J. Priestley a H. Cavendish
  • použití v době objevu: samotný dusík byl v době objevu identifikován jako součást vzduchu, většího uplatnění dosáhly sloučeniny dusíku např. při výrobě střelného prachu, později jako paliva raketových motorů, při výrobě barviv, léčiv a hnojiv
  • naleziště v době objevu: Evropa
  • naleziště v Čechách v době objevu: začátek výroby dusíku v České republice se datuje na přelomu 19. a 20. století