Fosfor

 • chemická značka: P
 • název: - český: Fosfor, - anglický: Phosphorus, - latinský: Phosphorus
 • původ názvu: název fosforu je odvozen od schopnosti par tohoto prvku světélkovat; latinský název phosphorus znamená „nesoucí světlo“ nebo „světlonoš“ (phos = světlo, phoros = nesoucí)
 • doba objevu: 17. století
 • získávání v době objevu:
 • - historicky byl fosfor poprvé izolován německým alchymistou H. Brandtem v roce 1669, který několik dní nechal rozkládat lidskou moč, pak ji zahustil pískem a nakonec destiloval při vysokých teplotách, páry nechal zkondenzovat pod vodou a získal voskovitou látku, která na vzduchu ve tmě světélkovala
 • - J. G. Gahn poprvé objevil fosfor v minerálu pyromorfitu (fosforečnanu olovnatém)
 • - o několik let později jej T. Bergman a J. L. Proust nalezli v hojněji se vyskytujícím apatitu
 • použití v době objevu: součást samozápalných bomb, které během druhé světové války způsobily obrovské ztráty na lidských životech, např. jimi byl zničen Hamburg
 • naleziště v době objevu: minerál apatit byl těžen na poloostrově Kola, v Rusku, Maroku, USA a na Ukrajině
 • naleziště v Čechách v době objevu: Písecko