Louis Pasteur

27. 12. 1822 - 28. 9. 1895

 • • francouzský chemik, zakladatel mikrobiologie a lékařské imunologie
 • • jako mladý chemik se uvedl svými pracemi o rozštěpení hroznové kyseliny na optické antipody, které vedly k vybudování stereochemie – opticky neúčinná hroznová kyselina je směsí dvou opticky aktivních vinných kyselin – pravotočivé a levotočivé
 • • určil vztah mezi molekulární stavbou látky a její krystalickou mřížkou a jeho význam pro polarizaci světla
 • • vynikl obzvláště v mikrobiologii – prvním průkopnickým objevem bylo zjištění, že kvašení je biologický jev zapříčiněný mikroorganismy
 • • dokázal, že štěpení cukrů při alkoholovém kvašení je způsobeno činností kvasinek
 • • známý je jeho spor s německým chemikem L. von Liebigem – Pasteur zastával názor, že zkvašení je proces vázaný na živé buňky, Liebig zase tvrdil, že kvašení je čistě chemický proces – rozklad mrtvých částí buněk
 • • vyvrátil učení o samooplození, na čemž má podíl jeho objev z roku 1861, že každý organismus pochází z jiného mateřského organismu a že podstatou nákazy jsou zárodky různých mikroorganismů
 • • dokázal, že některé mikroorganismy jsou schopny žít bez kyslíku a vytvořil za pomoci profesora řečtiny Chassanga dvě nová jména – „Aerobie“ pro bytosti potřebující vzduch a „Anaerobie“ pro bytosti žijící bez kyslíku
 • • objevil ochranu před kvašením, tzv. pasterizaci (tepelná sterilizace potravinářských produktů), když v roce 1865 zjistil, že příčinou kysnutí vína jsou mikroorganismy, které však při teplotě 60°C hynou
 • • roku 1865 zjistil mikrobiální původ ničivé choroby bource morušového zajišťujícího výrobu přírodního hedvábí a podařilo se mu zabránit rozšíření této choroby
 • • roku 1880 získal původce slepičí cholery a dosáhl odolnosti slepic proti této chorobě
 • • vynalezl léčivé sérum proti vzteklině a provedl úspěšná očkování – roku 1885 poprvé zachránil před jistou smrtí člověka, později stejným způsobem vyléčil na 350 lidí
 • • byl poctivým a pracovitým člověkem, díky své velmi tolerantní ženě se mohl celý oddat svým pokusům a objevům, jeho dílo pomohlo vědě kupředu a pomohlo zachránit spoustu lidských životů