Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Co je to Soutěž PÁTERNOSTER

Výtvarná soutěž nabízející studentům možnost navržení designu kabinek výtahu páternoster v budově Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně (Technická 2, Brno).
• Pořadatelem soutěže, jako své doprovodné akce, je Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2012, který organizují studenti Divadelní fakulty JAMU pod supervizí pedagogů.
• Soutěž je určena pro studenty či skupiny studentů, sestávající maximálně z 5 členů, ve věku od 14 do 26 let.
• Soutěžící mají možnost zapojit se do přípravné fáze, tj. navrhování designu kabinky, i do realizační fáze, tedy úpravy samotné.
• V soutěži jde zejména o zajímavé, originální nápady, ale také o pečlivost vypracování návrhu pro jeho snadné použití při realizaci.
Všechny potřebné informace v dokumentech ke stažení nebo přímo na www.encounter.cz.

Návrhy je možné odeslat do 12. 2. 2012 na adresu soutez@encounter.cz.

Mapa stránekHomepage >   Studijní informace >   Soutěž Páternoster

e-galerie
Denisa ŠediváBlank Poster / Surreal – Mistake – GO / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020