Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Studijní informace

Sorbonna 1 nás chválí

 Sorbonna 1 nás chválí

Ve čtvrtek 9. 2. 2012 proběhla v zasedací síni děkanátu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze obhajoba doktorské práce doktorandky společného doktorského studijního programu kateder výtvarné výchovy a výtvarné kultury na pedagogických fakultách v Praze, Brně a Ústí n.L.

Mgr. Marcela Etavard
Ženské tabu v současném umění
(Společenský a umělecký kontext ženskosti v díle současných umělkyň)

Školitelé:
prof. dr. Dominique Chateau, Sorbonna 1, Paříž
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D., Pedagogická fakulta MU

Komise státní obhajoby:
Prof. PhDr. Stanislav Štech, Ph.D., prorektor Univerzity Karlovy, předseda
Prof. dr. Dominique Chateau, Sorbonna 1, Paříž, škola umění, estetiky a teorie umění
Prof. dr. Jacinto Lageira, Sorbonna 1, Paříž, škola umění, estetiky a teorie umění
Prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D., Pedagogická fakulta MU, katedra výtvarné výchovy

Obhajoba proběhla ve francouzštině a na rozdíl od obvyklého rozsahu na Sorbonně (cca 4 hodiny) trvala dvě a půl hodiny. Marcela Etavard předvedla výborný soustředěný výkon, tajné hlasování komise všemi hlasy potvrdilo její úspěšnou obhajobu. Jako hodnocení byl stanoven stupeň B – velmi dobře. Francouzští kolegové doktorandku velice chválili a rovněž velmi kladně oceňovali mimořádně pečlivou a kvalitní přípravu celého řízení.

Katedra výtvarné výchovy velice děkuje za spolupráci pražským kolegyním a kolegům dr. Renatě Listíkové, Ph.D., doc. Ivanu Špirkovi, akad. malíři, prof. PhDr. Stanislavu Štechovi, Ph.D., dále spolupracovníkům z Pedagogické fakulty MU prof. PhDr. Marii Vítkové, CSc., Haně Florkové a Dagmar Kafoňkové.

Sorbonna 1 a Masarykova univerzita organizují obhajobu v Praze, uprostřed Mgr. Marcela Etavard, Ph.D. (foto samospoušť Radka Horáčka)
Prof. Dominique Chateau a prof. Stanislav Štech (foto R. Horáček)
Mapa stránekHomepage >   Studijní informace >   Sorbonna 1 nás chválí

e-galerie
Klára DittelováBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Gravity / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020