Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Studijní informace
19.12. / 10:30-16:00

Doktorská konference 2011

Konference doktorského studijního programu

Veřejný diskurs výtvarného umění 2

DOPOLEDNE
Alice Tomášková
/ Petr Brožka / Petr KamenickýJan Krtička
Výtvarné komunitní projekty jako možnost vytváření otevřené společnosti / Prezentace a percepce umění ve veřejném prostoru / Univerzita jako účastník uměleckého provozu / Poznámka k práci Kateřiny Šedé, Petry Herotové a Barbory Klímové

ODPOLEDNE
Alice Stuchlíková
/ Petr Dub / Pavel Matela / Radek Jandera
Sophie Curtil – od vlastní tvorbě ke zprostředkování umění a zpět / Malovat po Baudrillardovi / Ekonomické aspekty současného multimediálního umění / Společensko-umělecká angažovanost jako společensko-umělecká komodita 

Konference se účastní studenti doktorských studijních programů z FaVU VUT v Brně, z FUD UJEP Ústí n. L., z kateder výtvarné výchovy z Brna, Olomouce, Prahy a Ústí nad Labem, doktorandi z VŠUP v Praze, UTB ve Zlíně a z Univerzity Hradec Králové

V 10,30 prezence, učebna 18A (vstup přes dvůr), Pdf MU, Poříčí 7, Brno
(z nádraží tram. č. 2 a 1, zastávka Poříčí, vstup do dvora vchodem v budově Poříčí 9)
Zahájení v 11 hodin, dopolední jednání do 13 hodin
Odpolední jednání od 13.30  do cca 16 hodin

Jana Francová, Jana Skořepová, Romana Bartůňková, Anna Maximová, Mariana Dufková, Adéla Hrušková, Darina Hlinková, Jan Lesák, Lukáš Gregor, Zuzana Janečková, Ilona Stieranková, Jana Jungmannová, Lenka Kašpárková, Václav Janoščík, Kateřina Štěpánková, Jan Gerych, Lenka Sýkorová, Viktor Čech

Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7, 603 00 Brno

Mapa stránekHomepage >   Studijní informace >   Doktorská konference 2011

e-galerie
Klára DittelováBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Gravity / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020