Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Komentovaná prohlídka výstavy A love Supreme
24.4.2019 / 16:00

V PRAXI…

V PRAXI…

Srdečně zveme na vernisáž experimentální výstavy reflektující výstupy studentek a studentů KVV na pedagogické praxi.

KDE: Galerie Černá linka, Katedra výtvarné výchovy, PdF MU, Poříčí 7, Brno
Vernisáž: 24. 4. 2019 v 16 hod. 

Výstava potrvá od 24. 4. do 17. 5. 2019, otevřeno v době provozu fakulty. 

Koncepce výstavy… Hana Stehlíková Babyrádová, Jana Ovčáčková
Kurátor… Šimon Kříž
Technická realizace… Jana Nedomová 

Vystavující Lucie Bátrlová, Lenka Burešová, Karolína Kocourková, Šimon Kříž, Tomáš Kusala, Jitka Majerová, Tereza Mikulová, Veronika Planerová, Natálie Pytelová, Klára Traplová, Dita Valeriánová, Lucie Zamazalová 

Výstavní kolekce fotodokumentace a originálních žákovských a studentských prací z vybraných magisterských učitelských praxí (ze základních a středních škol, galerijních a soukromých institucí a speciálně výtvarné činnosti) představuje autorské umělecko-pedagogické výkony směřující k inovaci výtvarné pedagogiky. Studentky a studenti praktikující na školách umístěných v celé České republice prokázali ve svých výstupech značnou míru originality ve svém vlastním řešení přípravy i realizace výtvarných projektů s dětmi a s adolescenty. Jejich způsob iniciace a vedení výtvarného projevu cílových skupin i jednotlivců je mnohdy inspirativní i pro zkušenou pedagogickou veřejnost. Pro výstavu byly vybrány zejména ty projekty, které navazují na současné výtvarné umění a aktuálně řešená témata v teorii oborové didaktiky jako jsou například intermedialita, participativní umění, site specific art, web art. Přestože jde v některých případech o první pedagogické zkušenosti autorek a autorů projektové práce ve škole, z výsledků je zřejmé, že výtvarná výchova zaujímá ve školní praxi zcela výjimečné a nezastupitelné místo. 
H. S. B.

www.facebook.com/kvv.pdf.mu/


e-galerie
Ella WatermanováBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Decay / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020