Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Komentovaná prohlídka výstavy A love Supreme
23.–28.4.2019

Brno Art Week & Open Studios

Brno Art Week & Open Studios

Jubilejní 10. ročník Týdne výtvarné kultury s sebou přináší zásadní změnu, kterou je změna názvu.
Z Týdne výtvarné kultury se stal Brno Art Week. V roce 2019 se BAW navíc spojil se 7. ročníkem Open Studios – projektem, jehož základním modem operandi je princip „otevřených dveří“ uměleckých ateliérů. Díky tomu se změnil i termín konání BAW, který se posunul z března na konec dubna. Brno Art Week je festival produkující a zprostředkovávající výstavní a doprovodné programy muzeí a galerií v Brně. Jeho cílem je vzbudit v obyvatelích a návštěvnících města Brna zájem o výtvarné umění. Princip artweeků je mezinárodně etablovaným konceptem galerijní dramaturgie, od roku 2010 se právě díky BAW koná každoročně i v České republice, respektive v Brně. Brněnský BAW byl první akcí svého druhu v Česku. Cílem BAW je aktivovat pozornost návštěvníků k množství kvalitních výstav a doprovodných programů konaných v brněnských galeriích. BAW iniciuje odbornou diskuzi ohledně výuky umění na odborných i všeobecných školách, speciální důraz klade na aktivní kontakt s výtvarnými díly a seznamování veřejnosti s uměním prostřednictvím programů doprovázejících výstavy. Každý ročník BAW je specificky tematicky zaměřen. V roce 2019 se BAW vztahuje ke stému výročí založení Masarykovy univerzity. Výjimečnost BAW oproti akcím obdobného charakteru spočívá především v tom, že vytváří příležitost pro aktivní zapojení studentů, kterým nabízí možnost podílet se na organizaci celého festivalu a získat tak, pod vedením odborníků z TIC BRNO, příspěvkové organizace, zkušenosti v oblasti kulturního provozu. Vlastními aktivitami pak BAW přispívá k rozšíření nabídky výtvarně zaměřených akcí ve městě Brně a podporuje potřebnou symbiózu mezi galeriemi a vzdělávacími institucemi. Pořadateli Brno Art Week jsou TIC BRNO a Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a Ústav české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

brnoartweek.cz


e-galerie
Vendula FrankováBlank Poster / Surreal – Mistake / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020