Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

akce
13.12.2017 / 16:30

Na Těle

Na Těle

Galerie Černá linka
Katedra výtvarné výchovy, 
PdF MU, Poříčí 7, Brno 

Vernisáž s hudbou, ochutnávkou vánočního cukroví
a projekcí dokumentu o Marii Tomanové v New Yorku
13. 12. 2017 v 16.30 h* 

Koncepce výstavy Hana Stehlíková Babyrádová
Kurátor Petr Kamenický
Technická realizace Jana Nedomová, Jana Ovčáčková, Šimon Kříž

Prezentace studentských prací z ateliérů 
Hany Stehlíkové Babyrádové, Hany Novotné, 
Daniely Mikuláškové, Jany Ovčáčkové, Šimona Kříže 
a Jana Charváta motivovaných námětem „zdobení 
těla“ za účelem sebeprezentace ale i sebepoznání  

Při vernisáži bude otevřen prostor pro „obdarovávání příchozích“ 
drobnými ozdobami, čímž bude naplněna idea projektu spočívající 
v realizaci daru něčeho, co není nakoupeno, nýbrž zhotoveno vlastní rukou.

* Doporučujeme Black Dress Code

Mapa stránekHomepage >   akce >   Na Těle

e-galerie
Matěj StarečekBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Attack / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020