Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

akce
17.1.2018 / 18:30

Mladé setkání 2018

Mladé setkání 2018

Úvodní slovo pronese Mgr. Josef Fantura.
Výstavu zahájí Dr. Jan Buchta.
V hudebním programu vystoupí Ekström Kvartett.

Kurátoři výstavy: Dr. Jan Buchta, PhDr. Ilona Tunklová.
Text k výstavě: PhDr. Ilona Tunklová.

Přehlídka výtvarných prací mladé nastupující generace má v hodonínské galerii již dlouhou tradici, sahající do roku 1978, kdy se uskutečnila první výstava ještě pod názvem Mladý region. Od roku 1981 byl název změněn na současnou podobu, tedy Mladé setkání, čímž navázal na výstavy z 60. let 20. století pořádané pod názvem Setkání, které odrážely kulturní a politické uvolnění té doby. V devadesátých letech, po rozdělení Československé republiky a otevření hranic na západ, dostala přehlídka mezinárodní charakter.

Projekt byl od začátku koncipován jako prezentace autorů žijících v regionu a jejich hostů. Jak už z názvu vyplývá, neklade si výstava ambice postihnout úplným a vyčerpávající způsobem pohled na soudobou mladou výtvarnou scénu. Jde spíše o to, dát možnost začínajícím autorům, čerstvým absolventům vysokých škole nejen se představit veřejnosti, ale vzájemně se poznat a navázat nová přátelství a kontakty. I tak se může výstava stát zajímavou sondou do současné podoby výtvarného dění nejmladší umělecké generace. V široké paletě názorů a zvolených technik nabídne návštěvníkům pohled na autorské konfrontace se světem i kreativní přístupy jednotlivých osobností.

S ohledem k prostorovým možnostem a limitujícímu technickému vybavení galerie věnuje přehlídka pozornost hlavně „klasickým“ výtvarným disciplínám jako je malba, grafika, sochy a objekty, autorská kniha, keramika, ilustrace. Svými výtvarnými díly se v letošním ročníku představí 12 umělců a umělkyň:  Petr Bulava, Kristína Honzírková, Kristína Kandríková, Klaudia Korbeličová, Lucia Kováčová, Iva Krupicová, Tomáš Měsíček, Adam Procházka, Kamila Reichmannová, Veronika Švábeníková, Andrea Uváčiková, Petr Včelka.

Výstava potrvá do 18. března 2018.

Mapa stránekHomepage >   akce >   Mladé setkání 2018

e-galerie
BAW2024